Back to Top

Bosna i HercegovinaParlament federacije Bosne i Hercegovine – Dom naroda - Prosječna ocjena otvorenosti: 50.83%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/EkzJUu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 2 2
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
3 Da li su organogram, djelokrug i biografije objavljeni na internet stranici? 1 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/zTKWys
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li su informacije o strukturi i djelokrugu radnih tijela Parlamenta dostupne na internet stranici? 2 2
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/E6VXKR
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 -
Dokument 3 - N / A
5 Da li je godišnji plan rada objavljen na internet stranici? 0 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
6 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/LEvFOt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 3 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
7 Da li su strategije objavljene na internet stranici? 0 1
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
8 Da li je dostupan tekst Ustava države? 1 1
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/ZSJ6Ir
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
9 Da li se na veb sajtu nalazi Poslovnik o radu ili drugi pravni dokument kojim se ureduju pravila rada Parlamenta? 1 1
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/E4z8N7
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
10 Da li su na internet stranici objavljeni nacrti zakona, koji su usvojeni na plenumu? 3 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/xOzHxF
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 3 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
11 Da li su zakoni usvojeni na plenumu objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/IwziOT, https://goo.gl/Fr5WgV, https://goo.gl/ZMYNkd
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 3 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
12 Da li su amandmani, usvojeni na plenumu, objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/0j2FVM
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 3 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
13 Da li je na Internet stranici Parlamenta dostupan dnevni red za narednu sjednicu? 0 1
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
14 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima? 1 2
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/U5gAai
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - N / A
15 15. Da li su objavljene informacije o imenima, zaradama i kontaktima javnih funkcionera? 1 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/6ojdBX
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
16 Da li postoji ažurirana lista svih trenutnih clanova parlamenta sa pratecom biografijom i fotografijom, informacijama o partijskom clanstvu i clanstvu u skupštinskim odborima? 3 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/AoX1vK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
17 Da li postoje kontakt informacije svakog clana Parlamenta? 1 1
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/AoX1vK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
18 Da li su na internet stranici dostupni podaci o prisutnosti poslanika i poslanica na plenarnim sjednicama? 0 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
19 Da li su na internet stranici dostupni podaci o prisutnosti poslanika i poslanica na sjednicama odbora? 0 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
20 Da li su listinzi glasanja sa plenarnih sjednica Parlamenta objavljeni na internet stranici? 0 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
21 Da li su objavljeni listinzi glasanja sa odbora? 0 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
22 Da li Parlament vrši audio ili video prenos sa plenarnih sjednica? 1 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://goo.gl/yv6euH
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
23 Da li su transkripti sa plenuma objavljeni na internet stranici? 0 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/3mKLR9
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
24 Da li je dokumentacija sa sjednica odbora objavljena na internet stranici? 3 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://goo.gl/oyJRlX
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
25 Da li Parlament vrši audio ili video prenos sjednica odbora? 0 2
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
26 Da li je plan javnih nabavki objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/3Prx7N
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
27 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi i odluke na postupak javnih nabavki? 1 2
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/n4M7Z4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - N / A
28 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori i aneksi na postupak javnih nabavki? 0 2
Datum: 12/7/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - N / A
29 Da li je za velike javne nabavke (>0.5% of GDP) predvidena zakonska procedura koja osigurava kompetitivno nadmetanje? 0 1
Datum: 12/7/2016
Izvor: Izvještaj komisije za kotrolu javnih nabavki, Zakon i Upitnik
Link: https://goo.gl/Rao3Nb
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
30 Da li je pregovaracki postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje ogranicen iskljucivo na precizno definisane uslove, na primjer kada je ponudac jedini izvor koji pruža odredenu usluge ili pribavlja odredenu tehniku? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: https://goo.gl/npPud7
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
31 Da li ponudaci kojima nije dodjeljena javna nabavka mogu da iniciraju zvanicnu reviziju odluke o izboru najpovoljnije ponude? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: https://goo.gl/npPud7
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
32 Da li je kompanijama koje su osudene za mito zabranjeno ucešce u buducim javnim pozivima za javne nabavke? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: https://goo.gl/KQXS7H
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
33 Da li je gradanima omogucen pristup pravnim propisima koji regulišu pitanja javnih nabavki? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica organa za javne nabavke, Upitnik organu za javne nabavke
Link: https://goo.gl/tf4Go3
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
34 Da li gradani imaju pristup odlukama (rezultatima nadmetanja) o dodjeli velikih javnih nabavki? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica organa za javne nabavke, Upitnik organu za javne nabavke
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
35 Koliko je razvijena zakonska osnova za budžetsku transparentnost – ucešce javnosti u kreiranju budžeta, objavljivanje budžeta i objavljivanje završnog racuna? 0 3
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, poslovnik Parlamenta i Vlade.
Link: https://goo.gl/c6YKWp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
36 Da li su na internet stranici dostupni budžeti? 2 3
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/BtMrdn
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
37 Da li je objavljen Budžet za gradane? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
38 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog budžeta? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
39 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni? 0 3
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
40 Da li Državna revizorska institucija vrši reviziju završnih racuna? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
41 Da li Parlament sprovodi raspravu o revizorskom izvještaju o završnom racunu? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
42 Da li na internet stranici postoje razumljive i sveobuhvatne informacije o budžetu (tabelarni i narativni prikaz)? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/BtMrdn
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
43 Da li postoje zapisnici ili drugi materijali sa sjednica radnih tijela koja razmatraju/odobravaju budžet i druga finansijska dokumenta? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
44 Da li Predlog Zakona o budžetu ili propratna budžetska dokumentacija sadrži troškove koji su klasifikovani po potrošackim jedinicama, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Budžet
Link: https://goo.gl/BtMrdn
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
45 Koliko skupštinskih odbora je raspravljalo o poslednjem predlogu Zakona budžetu? 1 2
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
46 Koliki je procenat usvojenih amandmana na poslednji predlog Zakona o budžetu koji je Vlada uputila Skupštini? 0 2
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
47 Da li je Skupština utvrdila pravila i procedure za objavljivanje informacija i za odnose sa javnošcu? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link: https://goo.gl/E4z8N7
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
48 Da li je pravo na slobodan pristup informacijama (SPI) regulisano posebnim zakonom? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://goo.gl/iMVvHA
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
49 Da li Zakon propisuje detaljan sadržaj vodica za SPI? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://goo.gl/iMVvHA
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
50 Da li Zakon propisuje da svaki organ vlasti odredi lice koje je zaduženo za rješavanje po zahtjevima za pristup informacijama? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://goo.gl/iMVvHA
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
51 Da li je Zakonom propisana obaveza izrade izvještaja o sprovodenju Zakona od strane institucije koja ga sprovodi? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://goo.gl/iMVvHA
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
52 Da li Zakon propisuje proaktivno objavljivanje informacija na internet stranicama institucija? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://goo.gl/iMVvHA
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
53 Da li Zakon jasno definiše instituciju koja sprovodi Zakon i njene nadležnosti? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://goo.gl/iMVvHA
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
54 Da li su podnosioci zahjeva za SPI u obavezi da navedu razloge za pristup informaciji? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://goo.gl/iMVvHA
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
55 Da li postoji razuman, maksimalni rok za odgovaranje na zahtjeve za SPI? 2 2
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://goo.gl/iMVvHA
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
56 Da li postoji nezavisna institucija ili povjerenik za pristup informacijama koji vrše nadzor nad primjenom Zakona o SPI i omogucavaju njegovu dosljednu primjenu? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://goo.gl/iMVvHA
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
57 Da li su odluke institucije koja prati sprovodenje Zakona pravno obavezujuce? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://goo.gl/iMVvHA
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
58 Da li su organi vlasti u obavezi da naprave i ažuriraju liste registara dokumenata koji su u posjedu tog konkretnog organa i da ih ucine javnim? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://goo.gl/iMVvHA
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
59 Da li se pravo na SPI primjenjuje na državna preduzeca (preduzeca koja su vecinskom vlasništvu države ili pod kontrolom države)? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://goo.gl/iMVvHA
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
60 Da li Parlament objavljuje liste registara dokumenata koji su u njegovom posjedu? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica i SPI vodic
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
61 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/su3ico
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
62 Da li je uspostavljena obuka ili vodic koji je namijenjen državnim službenicima u Vladi, u cilju obucavanja pristupa podacima koji se javno objavljuju shodno Zakonu o SPI, kao i preuzimanja ostalih obaveza koje predvida taj Zakon? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
63 Da li se poslovnicima o radu reguliše kako predstavnici civilnog društva i/ili zainteresovana javnost mogu ucestvovati ili pratiti rad skupštinskih odbora? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
64 Koliko puta su odbori zatijevali od javnosti (spoljni konsultanti, predstavnici nevladinih organizacija) da daju komentare na odredeni zakon/strategiju/deklaraciju ili slicno tokom prethodne kalendarske godine? 0 2
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
65 Da li Skupština ima pravnu proceduru koja omoguc´ava gradanima i predstavnicima civilnog društva da budu ukljuceni u parlamentarne procese i donošenje odluka? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Poslovnik, Zakon, Ustav, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
66 Da li postoji mogucnost kontaktiranja Parlamenta putem e-maila ili on line kontakt forme? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/7lxTVe
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
67 Da li postoje mehanizmi za komentarisanje zakonskih rješenja koja su skupštinskoj proceduri? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
68 Da li je uspostavljen mehanizam e-peticija? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
69 Da li postoji komunikacioni plan ili strategija za promovisanje e-peticija? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
70 Da li Skupština aktivno promoviše e-peticije na svom sajtu/društvenim mrežama? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
71 Da li Parlament ima aktivan Fejsbuk ili Tviter nalog? 0 2
Datum: 12/15/2016
Izvor: Fejsbuk i Tviter
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
72 Da li postoje informacije o nacinu pristupa skupštinskoj zgradi (kao što su posjetilacki centri, obilazak sa vodicem, edukacione posjete, vrijeme posjete, pristup plenarnim sjednicama i info centru koji je dostupan javnosti)? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
73 Da li postoji Eticki kodeks za poslanike i da li je objavljen? 0 2
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
74 Da li se Etickim kodeksom regulišu pitanja konflikta interesa, upotrebe državne svojine, poklona i usluga, i politicke aktivnosti? 0 4
Datum: 12/15/2016
Izvor: Eticki kodeks
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
75 Da li se Etickim kodeksom definišu procedure koje se bave kršenjem Kodeksa? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Eticki kodeks
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
76 Da li postoje jasni mehanizmi za pracenje sprovodenja Etickog kodeksa za poslanike? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Eticki kodeks, Upitnik 
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
77 Da li postoje procedure kojima se definiše obaveza da Parlament mora objavljivati informacije o konacnim rezultatima istraga povodom optužbi za neeticko ponašanja? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Poslovnik, Zakon, Propisi
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
78 Da li je lobiranje regulisano zakonom? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
79 Da li je sacinjavanje registra lobista obavezno? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
80 Da li postoji nezavisno tijelo koje vodi registar lobista? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon, Upitnik nadležnom organu
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
81 Da li postoji procedura cuvanja sadržaja imovinskih kartona u elektronskoj formi? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
82 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o imovini? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica nadležnog organa, Imovinski karton
Link: https://goo.gl/tbE6Rv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
83 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o izvorima prihoda? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica nadležnog organa, Imovinski karton
Link: https://goo.gl/tbE6Rv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
84 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o iznosu prihoda? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica nadležnog organa, Imovinski karton
Link: https://goo.gl/tbE6Rv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
85 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o placenom radu kod vršenja drugih javnih poslova? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica nadležnog organa, Imovinski karton
Link: https://goo.gl/tbE6Rv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
86 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o neplacenom radu kod vršenja drugih javnih poslova? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica nadležnog organa, Imovinski karton
Link: https://goo.gl/tbE6Rv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
87 Da li postoji zakonska obaveza objavljivanja informacija o poklonima? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica nadležnog organa, Imovinski karton
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
88 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o dugovima i potraživanjima? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica nadležnog organa, Imovinski karton
Link: https://goo.gl/tbE6Rv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
89 Da li su informacije u imovinskim kartama organizovane i struktuirane? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Imovinski karton
Link: https://goo.gl/tbE6Rv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
90 Da li su propisane prekršajne sankcije zbog prijavljivanja netacnih informacija? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon
Link: https://goo.gl/wf4aWu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
91 Da li su propisane sankcije zbog kašnjenja u podnošenju imovinskih kartona? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon
Link: https://goo.gl/wf4aWu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
92 Da li su imovinski kartoni poslanika javno dostupni? 1 2
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/tbE6Rv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
93 U kojoj mjeri Parlament radi procjenu mogucih uticaja postojecih i pripremljenih pravnih akata (analiza efekata propisa - RIA)? 3 3
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
94 Da li RIA proces obezbjeduje participaciju, transparentnost i ocjenu kvaliteta? 3 3
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
95 Da li postoji parlamentarna procedura za dovodenje predstavnika Vlade u Parlament u cilju odgovaranja na poslanicka pitanja? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon, Poslovnik
Link: https://goo.gl/EPytPL
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
96 Da li postoji procedura sprovodenja glasanja o povjerenju? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon, Poslovnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
97 Da li postoji procedura razmatranja interpelacije koja se tice Vlade? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon, Poslovnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
98 Da li postoji rezime i status nadzornih aktivnosti (saslušanja)? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
99 Da li postoji nadzorna dokumentacija iz prethodne dvije godine? 0 2
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DR6F0C
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - N / A
100 U kojoj mjeri revizorska institucija snosi odgovornost Parlamentu? 2 2
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
101 Da li je ministar zakonom obavezan da prisustvuje saslušanjima parlamentarnog odbora po zahtjevu? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon
Link: https://goo.gl/GbhzUR
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
102 Da li Odbori imaju pravo da konsultuju i/ili zaposle strucnjake? 1 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Zakon, Upitnik
Link: https://goo.gl/GbhzUR
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
103 Da li Parlament razmatra izvještaje nezavisnih organa? 2 2
Datum: 12/15/2016
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A