Back to Top

Bosna i HercegovinaMinistarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa - Prosječna ocjena otvorenosti: 47.95%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/M9PcTW
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi s naslovne stranice 2 2
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/bDBmnj
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
3 Da li je godišnji plan rada objavljen na internet stranici ministarstva? 0 3
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/M9PcTW
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
4 Da li su organogram, djelokrug i biografije objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/QIXYIu, https://goo.gl/HGujSa, https://goo.gl/0XVsZG
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 3 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
5 Da li su strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/096bQE
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
6 Da li su izvještaji o radi objavljeni na internet stranici? 0 3
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/M9PcTW
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
7 Da li na Internet stranici postoji opis nadležnosti za svaku organizacionu jedinicu? 1 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/6xXv4T
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
8 Da li su glavni akti, kojim se kontroliše rad ministarstva (zakoni, pravilnici, regulative...), objavljeni na internet stranici? 0 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/OtVAd0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
9 Da li su na internet stranici ministarstva dostupni zakoni i podzakonski akti vezani za njihove nadležnosti? 0 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/LDGxKV
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
10 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona i drugih propisa? 1 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/CbAa1L
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
11 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima? 0 2
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/M9PcTW
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - N / A
12 Da li su objavljene informacije o imenima, zaradama i kontakt informacijama javnih funkcionera? 1 3
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/DY39L7
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
13 Da li je plan javnih nabavki objavljeni na internet stranici? 0 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/QL9dMA
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
14 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi i odluke na postupak javnih nabavki? 2 2
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/pHO2WL
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 3 - N / A
15 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori i aneksi na postupak javnih nabavki? 0 2
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://goo.gl/pHO2WL
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - N / A
16 Da li su na internet stranici dostupni budžeti? 0 3
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/cMrkna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
17 Da li je objavljen polugodišnji finansijski izvještaj o izvršenju budžeta? 0 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/cMrkna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
18 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni? 0 3
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/cMrkna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
19 Da li na internet stranici postoje razumljive i sveobuhvatne informacije o budžetu (tabelarni i narativni prikaz)? 0 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/cMrkna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
20 Da li postoji razuman, maksimalni rok za odgovaranje na zahtjeve za SPI? 2 2
Datum: 10/26/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://goo.gl/JgowcB
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
21 Da li Ministarstvo objavljuje liste registara dokumenata koji su u njegovom posjedu? 1 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica i SPI vodic
Link: https://goo.gl/RCEBHg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
22 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 0 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/N8pf74
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
23 Da li je uspostavljena obuka ili vodic koji je namijenjen državnim službenicima u Ministarstvu, u cilju obucavanja pristupa podacima koji se javno objavljuju shodno Zakonu o SPI, kao i preuzimanja ostalih obaveza koje predvida taj Zakon? 0 1
Datum: 12/9/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
24 Da li se objavljuju podaci i dokumenti sa javnih rasprava? 1 1
Datum: 12/9/2016
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
25 Da li se objavljuju izvještaji sa javnih rasprava? 1 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://goo.gl/cMrkna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
26 Da li se javne rasprave održavaju online? 0 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://goo.gl/ZUtLCc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
27 Da li postoje mehanizmi putem kojih gradani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Ministarstva? 1 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://goo.gl/cMrkna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
28 Da li Ministarstvo ima aktivan Fejsbuk ili Tviter nalog? 0 2
Datum: 10/26/2016
Izvor: Fejsbuk i Tviter
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
29 Da li je na Internet stranici objavljen poziv za ucešce NVO u radnoj grupi za izradu zakona i drugih akata? 0 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/cMrkna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
30 Da li su imovinski kartoni ministara javno dostupni? 0 1
Datum: 10/26/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/cMrkna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
31 Da li je ministarstvo u roku poslalo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 12/9/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
32 Da li je Ministarstvo poslalo poslednji kvartalni finansijski izvještaj za tekucu godinu? 1 1
Datum: 12/9/2016
Izvor: Upitnik - Ministarstvu finansija
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
33 Da li je Ministarstvo u roku poslalo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 12/9/2016
Izvor: Upitnik - Ministarstvu finansija
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
34 Da li postoji poslovnik ili neki drugi dokument kojim se utvrduju detaljni uslovi za meduministarske konsultacije? 1 1
Datum: 12/9/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
35 Da li postoje izvještaji o meduministarskim konsultacijama? 1 1
Datum: 12/9/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
36 Da li Ministarstvo sprovodi bilo kakvu ex post evaluaciju efikasnosti svojih politika i programa? 0 1
Datum: 12/9/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
37 Da li Ministarstvo koristi indikatore za pracenje ucinaka politika i uticaja reformskih programa i planova? 1 1
Datum: 12/9/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A