Back to Top

Sjeverna Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:


Vlada Sjeverne Makedonije - Prosječna ocjena otvorenosti: 75.86%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/search/node/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%20language%3Amk%2Cund
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/organogram_na_generalniot_sekretarijat.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/vlada-ministerstva
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija premijera objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/pretsedatel
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je objavljen Poslovnik/Zakon o Vladi na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/zakoni/zakon_za_vladata.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/programa https://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/Programa_Vlada_RM_Juni_Dekemvri_2017.pdf ; 2018 - https://vlada.mk/sites/default/files/programa/programa_za_rabota_na_vladata_na_republika_makedonija_za_2018.pdf; 2019 - https://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/Programa_na_Vladata_2019.pdf ; 2020 - https://vlada.mk/sites/default/files/programa/2017-2020/programa_na_vladata_2020.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
8 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici (2016, 2017. i 2018. godina)? 2 3
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/1godinapromeni https://vlada.mk/2GodiniOdgovorno
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
9 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://vlada.mk/nacionalni-strategii
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 2 2
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/pretsedatel ; https://vlada.mk/minister/RadmilaShekerinska; https://vlada.mk/minister/MilaCarovska; https://vlada.mk/minister/BujarOsmani; https://vlada.mk/minister/SadulaDuraki
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/plati
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 2
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/kpvrm/vraboteni_vo_kpvrsm_-_13.01.2020.pdf https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/vraboteni/lista_na_vraboteni_vo_gsvrm_-_juni_2018.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/InfoJavenKarakter
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li se na internet stranici objavljuje dnevni red za narednu sjednicu Vlade? 3 3
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/vladini-sednici
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
16 Da li se na internet stranici objavljuju dokumenta koja su razmatrana na sjednici Vlade? 0 3
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/vladini-sednici
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
17 Da li se na internet stranici objavljuju zapisnici sa sjednica Vlade? 3 3
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/vladini-sednici
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
18 Da li se dnevni red i materijali koji će se razmatrati na sjednici Vlade objavljeni dovoljno unaprijed (najmanje jedan dan prije održavanja sjednice)? 1 2
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/vladini-sednici
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju transkripti sa sjednica Vlade? 0 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/vladini-sednici
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li je dostupan video/audio prenos sjednica Vlade? 0 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/node/19963 ; https://www.youtube.com/watch?v=kdBFUqLiTl0&feature=youtu.be
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li se na internet stranici objavljuju saopštenja za javnost i informacije o pres konferencijama koje se održavaju nakon sjednica Vlade? 3 3
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/vladini-sednici
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
22 Da li se na internet stranici objavljuju dokumenti koje je Vlada predložila ili usvojila (nacrti i prijedlozi zakona i drugih propisa...)? 0 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li Vlada podnosi stručna mišljenja međunarodnih organizacija (Evropske komisije, Venecijanske komisije, TAIEX-a itd.) zajedno sa predlozima zakona Parlamentu? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik, Veb stranica Vlade, Veb stranica Skupstine
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je Vlada usvojila strategiju ili pravilnik kojim se uređuje pitanje njene otvorenosti i transparentnosti? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://vlada.mk/nacionalni-strategii
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li je Vlada usvojila Komunikacionu (PR) strategiju? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://vlada.mk/komunikaciska-strategija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/nabavki
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
27 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 2 2
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/ ; https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 2 2
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/ ; https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/tender-winners/0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
29 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 2 2
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/javni-nabavki
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj za 2018. godinu o javnim nabavkama Vlade? 1 1
Datum: 2020-04-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/javni-nabavki ; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/evidences/2 ; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/realized-contract
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li javnost ima pristup odlukama (rezultatima nadmetanja) o dodjeli velikih javnih nabavki? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Portal javnih nabavki, Veb stranica, Zakon/Regulativa
Link: https://vlada.mk/ ; https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/tender-winners/0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su informacije o javnim nabavkama javno dostupne putem zasebnog online portala? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/contracts/0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li je pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje ograničen isključivo na situacije sa precizno definisanim uslovima? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2019/05/ZJN_Sluzben-vesnik_24-2018-od-01.02.2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li ponuđači mogu da iniciraju zvaničnu reviziju odluke o izboru najpovoljnije ponude? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2019/05/ZJN_Sluzben-vesnik_24-2018-od-01.02.2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li je privrednim subjektima koje su osuđeni za mito zabranjeno ucešce u postupku javne nabavke? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2019/05/ZJN_Sluzben-vesnik_24-2018-od-01.02.2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li je zakonom propisan uslov da se u postupku javnih nabavki objave informacije o vlasništvu svih privrednih društava koji se javljaju kao ponuđači? 0 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2019/05/ZJN_Sluzben-vesnik_24-2018-od-01.02.2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li je zakonom propisano da službenici za javne nabavke podnose imovinske kartone? 0 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Zakon o javnim nabavkama, Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o sprječavanju sukoba interesa
Link: https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/Zakon_za_sprecuvanje_na_korupcija_i_sudirot_na_interesi.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li su na internet stranici dostupni budžeti Vlade (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/budzet
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
40 Da li je na internet stranici objavljen vizelni prikaz predloga budžeta ili "budžet za gradane"? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/node/15830 ; http://budget.finance.gov.mk/#
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog budžeta? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/finansiski-izveshtai ; https://www.finance.gov.mk/mk/node/898 https://www.finance.gov.mk/files/u12/Polugodisen%20izvestaj%20za%20izvrsuvanjeto%20na%20Budzetot%20na%20RSM_2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici Vlade (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/finansiski-izveshtai
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni (2016, 2017. i 2018. godina)? 3 3
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/finansiski-izveshtai
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
44 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način i razumljiv način (izvori prihoda, rashoda...)? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/budzet
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li je izvršna vlast formalno obavezna da omogući učešće javnost u budžetskom procesu? 0 1
Datum: 2020-03-04
Izvor: Zakoni
Link: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li je predlog zakona o budžetu podnijet Parlamentu dovoljno unaprijed, kako bi se Parlamentu omogućilo da ga razmotri na valjan način (3 mjeseca prije početka fiskalne godine)? 0 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: /Veb stranica/Upitnik
Link: https://vlada.mk/node/19456
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li postoje detaljne informacije o nivou i strukturi javnog duga? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Veb sajt, Budzet, Zavrsni izvjestaj
Link: https://finance.gov.mk/mk/node/60#
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li su objavljene informacije o jednokratnoj socijalnoj pomoći? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/budzet2020/budget_na_rsm_za_2020_so_naslovna_0.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li su objavljene informacije o trošenju sredstava iz budžetske rezerve? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/finansiski-izveshtai
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je pravo na slobodan pristup informacijama regulisano posebnim zakonom? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/ЗАКОН-ЗА-СПИ-ПДФ.pdf ; http://www.vlada.mk/InfoJavenKarakter http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je zakonom propisana obaveza izrade izvještaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane institucije koja je obveznik zakona? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf ; http://www.vlada.mk/InfoJavenKarakter http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li zakon propisuje proaktivno objavljivanje informacija na internet stranicama institucija? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/ЗАКОН-ЗА-СПИ-ПДФ.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li zakon jasno definiše instituciju koja prati spovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama i njene nadležnosti? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/ЗАКОН-ЗА-СПИ-ПДФ.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
54 Da li zahtjev za slobodan pristup informacijama može da se odbije na osnovu preispitivanja opravdanosti razloga zbog kojeg podnosilac zahtjeva traži pristup informaciji? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/ЗАКОН-ЗА-СПИ-ПДФ.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
55 Da li postoji razuman maksimalni rok za odgovaranje na zahtjeve za slobodan pristup informacijama? 1 2
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/ЗАКОН-ЗА-СПИ-ПДФ.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
56 Da li su odluke institucije koja prati sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama pravno obavezujuće? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/ЗАКОН-ЗА-СПИ-ПДФ.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
57 Da postoji zakonska obaveza za javno objavljivanje spiska svih obveznika Zakona o slobodnom pristupu informacijama? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/ЗАКОН-ЗА-СПИ-ПДФ.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
58 Da li postoji zakonska obaveza za sprovođenje obuka/edukacija u oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon I Upitnik
Link: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/ЗАКОН-ЗА-СПИ-ПДФ.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
59 Da li su službenici Vlade u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon I Upitnik
Link: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/ЗАКОН-ЗА-СПИ-ПДФ.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
60 Da li je Vlada responzivna? 1 1
Datum: 2020-03-04
Izvor: Zahtjev za SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
61 Da li je obavezno organizovanje javnih rasprava prilikom izrade nacrta zakona? 2 2
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon ili regulativa
Link: http://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/kodeks_mk.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
62 Da li je propisana struktura izvještaja o javnim raspravama? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon, pravila
Link: http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/pvr/Metodologija%20za%20PVR%20107-13.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
63 Da li postoji obaveza odgovornog organa da odgovori na komentare i sugestije podnijete putem javnih rasprava? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon, pravila
Link: http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/pvr/Metodologija%20za%20PVR%20107-13.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
64 Da li postoji mehanizam putem kojeg zainteresovana javnost može da dovode u pitanje odluke u slučaju da proces javne rasprave nije sproveden? 0 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon/Upitnik
Link: http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/pvr/Metodologija%20za%20PVR%20107-13.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
65 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Vlade? 0 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/Vodic_za_povratna%20informacija_do_javnosta_pri_podgotovka_zakoni.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
66 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.vlada.mk/kontakt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
67 Da li Vlada ima strategiju ili plan u pravcu razvijanja kapaciteta državnih službenika za korišcenje društvenih mreža, kao dio njihovih službenih zadataka? 1 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://vlada.mk/sites/default/files/komsstrat/pdf/mk_komunikaciska_strategija.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
68 Da li Vlada ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2020-01-29
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/VladaMK/?ref=br_rs
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
69 Da li Vlada ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2020-01-29
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/VladaMK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
70 Da li na internet stranici Vlade postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/MoetoPatuvanjeVoFantazija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
71 Da li postoji portal e-uprave? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://sts.e-vlada.mk/EVlada/signin?ReturnUrl=%2fissue%2fwsfed%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3duri%253asts%253ae-vlada.mk%26wctx%3dhttps%253a%252f%252fe-vlada.mk%252f_layouts%252f15%252fAuthenticate.aspx%253fSource%253d%25252F
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
72 Da li Vlada aktivno promoviše portal e-uprave putem svoje internet stranice/društvenih mreža? 0 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica, Drustveni mediji
Link: https://sts.e-vlada.mk/EVlada/signin?ReturnUrl=%2fissue%2fwsfed%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3duri%253asts%253ae-vlada.mk%26wctx%3dhttps%253a%252f%252fe-vlada.mk%252f_layouts%252f15%252fAuthenticate.aspx%253fSource%253d%25252F
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
73 Da li je Vlada usvojila propis kojim se uređuje elektronska komunikacija? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon
Link: http://www.mioa.gov.mk/?q=mk/documents/legislation
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
74 Da li je uspostavljen portal otvorenih podataka (open data portal)? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.otvorenipodatoci.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
75 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/InfoJavenKarakter
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
76 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://194.149.136.143/komspi2/wp-content/uploads/2014/06/broshura-informacii-za-davanje.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
77 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama relevantnim za oblast slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/InfoJavenKarakter
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
78 Da li su službenici Vlade u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 1 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
79 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/kodeks_za_etichko_odnesuvanje_2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
80 Da li se Etickim kodeksom regulišu pitanja konflikta interesa, upotrebe državne svojine, poklona i usluga, i političke aktivnosti? 4 4
Datum: 2020-03-04
Izvor: Etički kodeks
Link: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/kodeks_za_etichko_odnesuvanje_2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
81 Da li postoje jasni mehanizmi za sprovođenje Etičkog kodeksa? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Etički kodeks, Upitnik
Link: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/kodeks_za_etichko_odnesuvanje_2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
82 Da li su Etičkim kodeksom definisane procedure u slučaju njegovog kršenja? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Etički kodeks
Link: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/kodeks_za_etichko_odnesuvanje_2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
83 Da li je lobiranje regulisano zakonom? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon
Link: http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=833
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
84 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/ukazuvaci
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
85 Da li su imovinski kartoni javnih funkcionera javno dostupni? 2 2
Datum: 2020-01-24
Izvor: Zakon/Veb stranica
Link: https://vlada.mk/anketni-listovi / https://vlada.mk/otchetnost-troshoci
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
86 Da li su imovinski kartoni dostupni u elektronskoj formi? 1 1
Datum: 2020-03-06
Izvor: Zakon
Link: https://dksk.mk/index.php?id=32&L=0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
87 Da li su podaci u imovinskim kartonima organizovani i struktuirani? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Imovinski karton
Link: https://vlada.mk/anketni-listovi ; https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/anketni-listovi/zoran_zaev.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
88 Da li postoji zakonska obaveza objavljivanja informacija o poklonima? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Veb stranica nadleznih, Imovinski karton
Link: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/anketni-listovi/dragan_tevdovski.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
89 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2020-03-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/search/node/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20language%3Amk%2Cund
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
90 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unuta 0 1
Datum: 2020-03-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://vlada.mk/search/node/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20language%3Amk%2Cund
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
91 Da li su službenici Vlade u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 1 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
92 Da li je propisana forma izvještaja o radu ministarstava koji se podnose Vladi? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link: https://vlada.mk/podzakonski-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
93 Da li se Poslovnikom/Zakonom o Vladi preciziraju vrste informacija, koje se moraju nalaziti u izvještajima o radu ministarstava? 1 1
Datum: 2020-01-29
Izvor: Pravila procedure/Zakon
Link: https://vlada.mk/zakoni-podzakonskiakti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
94 Da li postoji posebno tijelo Vlade koje se bavi pitanjima strateškog planiranja vladinih politika? 1 1
Datum: 2020-03-06
Izvor: Upitnik
Link: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/organogram_na_generalniot_sekretarijat.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
95 U kojoj mjeri Vlada radi analizu uticaja procesa (RIA)? 2 3
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link: http://arhiva.mioa.gov.mk/files/pdf/Priracnik%20za%20PVR2_mk.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
96 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
97 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 1 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
98 Da li postoji srednjoročni program rada Vlade? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/organizacija/strateshkiplan_generalensekretarijat_2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
99 Da li postoji dugoročni program rada Vlade? 1 1
Datum: 2020-01-24
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://vlada.mk/programa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -