Back to Top

Sjeverna Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Skupština Sjeverne Makedonije - Prosječna ocjena otvorenosti: 71.56%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanična internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/; https://www.sobranie.mk/ns-newsarticle-redoven-brifing-za-maj-na-pretsedatelot-daferi-so-sobraniskite-izvestuvaci.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/search-results.nspx?q=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/arhiva-sluzba-star-organogram.nspx; https://www.sobranie.mk/WBStorage/Files/ORGANOGRAM-sistematizacija..jpg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/nadleznosti-na-sobranieto.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je CV predsjednika parlamenta objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/pretsedatel-na-sobranieto.nspx; https://www.sobranie.mk/za-pretsedatelot.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li su informacije o strukturi i djelokrugu radnih tijela Parlamenta dostupne na internet stranici? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/rabotni-tela-komisii.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li su informacije o strukturi aktuelnog saziva dostupne na internet stranici (predsjednik, potpredsjednici, sekretari, poslanici, struktura i članstvo u parlamentarnim grupama)? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/struktura-na-parlament.nspx%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li su na internet stranici objavljene biografije i kontakti poslanika? 2 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/detali-na-pratenik.nspx?param=204a3d89-aa81-4431-939c-05e73ef811b9&roleId=1 https://www.sobranie.mk/pratenici-vo-parlament.nspx%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/za-pretsedatelot.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/organizacija-na-sluzbata-na-sobranieto.nspx https://www.sobranie.mk/organizacija-na-sluzbata-na-sobranieto.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je godišnji program rada za 2022. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/strateshki-plan.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li je izvještaj o radu za 2021. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/godishen-izveshtaj.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li se izvještaji o radu odbora objavljuju na internet stranici? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/godishen-izveshtaj.nspx; https://www.sobranie.mk/content/izvestai/IZVESTAJ%202021.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu Parlamenta objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/content/izvestai/Periodichen%20Izvestaj%202021.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/strateshki-plan-na-sobranieto.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen ustav države? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li je na internet stranici objavljen poslovnik o radu ili drugi dokument kojim se uređuju pravila rada Parlamenta (prečišćeni tekst)? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/delovnik-na-sobranieto.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici blagovremeno objavljuju nacrti i prijedlozi zakona koji će se raspravljati na plenumu? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/detali-na-materijal.nspx?param=c7cf58d6-06e7-47f7-914a-1861b98166d1 https://www.sobranie.mk/materijali-parlament.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li su na internet stranici objavljeni zakoni koji su usvojeni na plenumu? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/detali-na-materijal.nspx?param=18f0450b-a98c-4f3c-a894-9f8e32773b58
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li su na internet stranici objavljeni amandmani na predloge zakona o kojima će se raspravljati na plenumu? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/materijali-parlament.nspx; https://www.sobranie.mk/detali-na-materijal.nspx?param=1d4c4514-1017-4825-ab60-156560c89698; https://www.sobranie.mk/detali-na-pratenik.nspx?param=db0a9802-d2de-463d-9f60-5a75f60f3d16&roleId=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li su na internet stranici objavljeni amandmani koji su usvojeni na plenumu? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/materijali-parlament.nspx; https://www.sobranie.mk/detali-na-materijal.nspx?param=1d4c4514-1017-4825-ab60-156560c89698
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li su na internet stranici dostupne analize uticaja propisa (RIA)? 0 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/search-results.nspx?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li je na internet stranici dostupan dnevni red za narednu sjednicu Parlamenta? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/detali-na-sednica.nspx?sittingId=a62b5010-7bea-4b5f-8779-657848345420&&isArchive=
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li su na internet stranici dostupni podaci o prisustvu poslanika i poslanica na plenarnim sjednicama? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/detali-na-glasanje.nspx?votingDefinitionId=7633049c-52e8-4299-8e81-f1c63625ca07&agendaItemId=0&sittingId=5b211de8-3e7b-4ba7-ad7a-03c358ec6e33
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici dostupni podaci o prisustvu poslanika i poslanica na sjednicama odbora? 1 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/detali-na-komisiska-sednica.nspx?sittingId=fc50464c-180f-48fd-ae68-f5355ac61242; https://www.sobranie.mk/detali-na-komisiska-sednica.nspx?sittingId=5b2a0baa-1fcb-47f3-927e-89a7fb531796; https://www.sobranie.mk/detali-na-komisiska-sednica.nspx?sittingId=78dc9db4-83c2-4e92-8f01-8ad3e7fb6c1c
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su listinzi glasanja sa plenarnih sjednica objavljeni na internet stranici? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/detali-na-glasanje.nspx?votingDefinitionId=e5aa1d29-a712-4340-8470-51712a0d017c&agendaItemId=472272D6-13F4-4474-A211-A5AE72C4C92B&sittingId=0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su listinzi glasanja sa sjednica odbora objavljeni na internet stranici? 0 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/detali-na-materijal.nspx?param=8956c1de-1993-4724-8f3a-de727e24d33a
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li je omogućen audio ili video prenos sa plenarnih sjednica? 3 3
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.sobranie.mk/prenos-od-sednica.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li su transkripti sa plenuma objavljeni na internet stranici? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/detali-na-sednica.nspx?sittingId=5b211de8-3e7b-4ba7-ad7a-03c358ec6e33
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li se svi dokumenti koji se razmatraju na sjednicama odbora objavljuju na internet stranici, prije održavanja sjednice odbora? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.sobranie.mk/materijali-parlament.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li se dokumenti sa sjednica odobra (npr. amandmani) objavljuju na internet stranici? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/detali-na-sednica.nspx?sittingId=76d797e9-4116-4334-a195-bf3f7071ff55
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je omogućen audio ili video prenos sa sjednica odbora? 2 3
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.sobranie.mk/pocetna.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su dostupni audio i video zapisi sa prošlogodišnjih plenarnih sjednica? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/pocetna.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici objavljeni zapisnici sa sjednica odobra? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/detali-na-sednica.nspx?sittingId=76d797e9-4116-4334-a195-bf3f7071ff55
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li Parlament objavljuje stručna mišljenja međunarodnih organizacija (Evropske komisije, Venecijanske komisije, TAIEX-a itd.) zajedno sa predlozima zakona? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/search-results.nspx?q=%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%9A%D0%B5
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li je Parlament ima strategiju ili pravilnik kojim se uređuje pitanje njegove otvorenosti i transparentnosti? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/kodeks.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li Parlament ima Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.sobranie.mk/search-results.nspx?q=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li Parlament učestvuje u inicijativi Partnerstvo otvorenih vlada (OGP)? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/akciski-plan-pov.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2022. godinu? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/godishen-plan-za-javni-nabavki-na-sobranieto.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/objaveni-oglasi.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/skluceni-dogovori.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/realizirani-dogovori.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.sobranie.mk/skluceni-dogovori.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama Parlamenta? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/javni-nabavki.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li javnost ima pristup odlukama (rezultatima nadmetanja) o izboru najpovoljnije ponude u procesu nabavki velikih vrijednosti? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Portal javnih nabavki, Web stranica, Zakon ili regulativa
Link: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/tender-winners/0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li je pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje ograničen isključivo na situacije sa precizno definisanim uslovima? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2019/05/ZJN_Sluzben-vesnik_24-2018-od-01.02.2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li ponuđači mogu da iniciraju zvaničnu reviziju odluke o izboru najpovoljnije ponude? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2019/05/ZJN_Sluzben-vesnik_24-2018-od-01.02.2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je privrednim subjektima koje su osuđeni za mito zabranjeno ucešce u postupku javne nabavke? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2019/05/ZJN_Sluzben-vesnik_24-2018-od-01.02.2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li je zakonom propisan uslov da se u postupku javnih nabavki objave informacije o vlasništvu svih privrednih društava koji se javljaju kao ponuđači? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2019/05/ZJN_Sluzben-vesnik_24-2018-od-01.02.2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je zakonom propisano da službenici za javne nabavke podnose imovinske kartone? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.bjn.gov.mk/wp-content/uploads/2019/05/ZJN_Sluzben-vesnik_24-2018-od-01.02.2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je izvršna vlast formalno obavezana da uključi javnost u proces kreiranja i izrade budžeta? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti; Pravila procedure Parlamenta i Vlade.
Link: https://www.sobranie.mk/mapa-na-sajtot.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2022. godinu? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/budzet.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li je na internet stranici objavljen vizelni prikaz budžeta ili "budžet za građane"? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/search-results.nspx?q=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
54 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog budžeta? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/budzet.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
55 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici Parlamenta (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/budzet.nspx; https://www.sobranie.mk/content/%D0%91%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%A0%D0%9C/budzet%20razdel%209.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
56 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2021. godinu? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/zavrshni-smetki.nspx; https://www.sobranie.mk/content/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%202021-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%82.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
57 Da li Parlament sprovodi raspravu o izvještaju o reviziji završnog računa? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
58 Da li su objavljeni materijali sa sjednica radnih tijela koja razmatraju/odobravaju budžet i druga finansijska dokumenta? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/detali-na-materijal.nspx?param=9738fbbf-b734-4a8c-b2fa-0ba8f56fbacb
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
59 Koliko skupštinskih odbora je raspravljalo o poslednjem predlogu Zakona budžetu? 1 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.sobranie.mk/detali-na-materijal.nspx?param=9738fbbf-b734-4a8c-b2fa-0ba8f56fbacb
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
60 Da li je pravo na slobodan pristup informacijama regulisano posebnim zakonom? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://aspi.mk/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
61 Da li je zakonom propisana obaveza izrade izvještaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane institucije koja je obveznik zakona? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://aspi.mk/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
62 Da li zakon propisuje proaktivno objavljivanje informacija na internet stranicama institucija? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://aspi.mk/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
63 Da li zakon jasno definiše instituciju koja prati spovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama i njene nadležnosti? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://aspi.mk/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
64 Da li zahtjev za slobodan pristup informacijama može da se odbije na osnovu preispitivanja opravdanosti razloga zbog kojeg podnosilac zahtjeva traži pristup informaciji? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://aspi.mk/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
65 Da li postoji razuman rok za odgovaranje na zahtjeve za slobodan pristup informacijama? 1 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://aspi.mk/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
66 Da li su odluke institucije koja prati sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama pravno obavezujuće? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://aspi.mk/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
67 Da je zakonom propisano objavljivanje spiska svih obveznika Zakona o slobodnom pristupu informacijama? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://aspi.mk/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
68 Da li je zakonom propisana obaveza sprovođenja obuka/edukacija u oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Upitnik, Zakon/Regulativa
Link: https://aspi.mk/wp-content/uploads/2020/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
69 Da li su službenici Parlamenta u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Upitnik, Zakon/Regulativa
Link: https://www.sobranie.mk/sloboden-pristap-do-informacii-od-javen-karakter.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
70 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/sloboden-pristap-do-informacii-od-javen-karakter.nspx; https://www.sobranie.mk/content/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF-%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%B7%D0%B0%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
71 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/sloboden-pristap-do-informacii-od-javen-karakter.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
72 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/sloboden-pristap-do-informacii-od-javen-karakter.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
73 Da li je Parlament responzivan? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zahtjev za SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
74 Da li su službenici Parlamenta u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
75 Da li je predstavnicima civilnog društva/nezavisnim eksperatima dozvoljeno da učestvuju ili prate rad parlamentarnih odbora? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik, Zakon/Pravila procedure
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
76 Koliko puta su odbori zatražili od javnosti (stučnjaka, predstavnika civilnog društva…) komentar na određeni dokument (poput zakona/strategije/deklaracije) u toku prošle godine? 0 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
77 Da li je propisana procedura kojom se omogućava građanima i predstavnicima civilnog društva da budu uključeni u parlamentarne procese i donošenje odluka? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Pravila procedure, Zakon, Ustav, Upitnik
Link: https://www.sobranie.mk/delovnik-na-sobranieto.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
78 Da li postoje parlamentarni uredi na lokalnom nivou? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.sobranie.mk/lokacii.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
79 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Parlamenta? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/sloboden-pristap-do-informacii-od-javen-karakter.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
80 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/kontakt-lica.nspx; https://www.sobranie.mk/kontakti.nspx; https://sobranie.mk/kontaktiraj-so-pretsedatelot.nspx;
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
81 Da li Parlament organizuje programe ili radionice građanskog obrazovanja? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://poseti.sobranie.mk/ https://seminari.sobranie.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
82 Da li na internet stranici Parlamenta postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/publikacii.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
83 Da li su uspotavljene e-peticije? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik, Zakon
Link: https://www.sobranie.mk/search-results.nspx?q=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
84 Da li postoji komunikacioni plan ili strategija za promovisanje e-peticija? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.sobranie.mk/search-results.nspx?q=петиција
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
85 Da li postoji informacija (uputstvo) o načinima i uslovima korišćenja e-peticija? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.sobranie.mk/search-results.nspx?q=петиција
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
86 Da li Parlament ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/SobranieRSM
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
87 Da li Parlament ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/SobranieRSM
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
88 Da li postoje informacije o ostvarivanju posjete Parlamentu (posjetilački centri, obilazak sa vodičem, edukativne posjete, vrijeme posjete itd.)? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://poseti.sobranie.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
89 Da li postoji Etički kodeks poslanika? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.sobranie.mk/kodeks.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
90 Da li je Etički kodeks poslanika objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.sobranie.mk/kodeks.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
91 Da li se Etickim kodeksom regulišu pitanja konflikta interesa, upotrebe državne svojine, poklona i usluga, i političke aktivnosti? 3 4
Datum: 06-09-2023
Izvor: Etički kodeks
Link: https://www.sobranie.mk/kodeks.nspx; https://www.sobranie.mk/content/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf; https://www.sobranie.mk/content/Delovnik%20na%20RM/Kodeks%20izmeni%202019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
92 Da li su Etičkim kodeksom definisane procedure u slučaju njegovog kršenja? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Etički kodeks
Link: https://www.sobranie.mk/kodeks.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
93 Da li postoje jasni mehanizmi za sprovođenje i praćenje sprovođenja Etičkog kodeksa? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Etički kodeks, Upitnik
Link: https://www.sobranie.mk/kodeks.nspx; https://www.sobranie.mk/content/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/pravila%20za%20vodenje%20postapka%20kodeks%2031.7.19-sajt.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
94 Da li postoji obaveza objavljianja informacije o konačnim rezultatima istraga povodom optužbi za neetičko ponašanje? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Pravila procedure, Zakon, Regulative
Link: https://www.sobranie.mk/kodeks.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
95 Da li je lobiranje regulisano zakonom? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon
Link: https://dksk.mk/wp-content/uploads/2020/12/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
96 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/kontakt-lica.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
97 Da li su imovinski kartoni javnih funkcionera javno dostupni? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=19787&search=&ime=%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82&prezime=&funkcija=&institucija=
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
98 Da li su imovinski kartoni dostupni u elektronskoj formi? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon
Link: https://dksk.mk/647-2/; http://dksk.org.mk/imoti_2/index.php?ime=&prezime=&funkcija=%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0&institucija=&Submit=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
99 Da li su podaci u imovinskim kartonima organizovani i struktuirani? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Imovinski karton
Link: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=19787&search=&ime=%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82&prezime=&funkcija=&institucija=
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
100 Da li postoji zakonska obaveza objavljivanja informacija o poklonima? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica nadležne institucije, Imovinski karton
Link: https://www.sobranie.mk/pocetna.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
101 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/pocetna.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
102 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/pocetna.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
103 Da li su službenici Parlamenta u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
104 U kojoj mjeri Parlament radi analizu uticaja procesa (RIA)? 0 3
Datum: 06-09-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
105 Da li su na internet stranici objavljena pitanja i odgovori sa premijerskog sata? 2 2
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/pratenicki-prasanja.nspx; https://www.sobranie.mk/detali-na-prasanje.nspx?questionId=04974ae4-4044-46bc-9465-1a96d7b45a0a
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
106 Da li su propisane sankcije za ministre i druge funkcionere koji se ne odazvu pozivu za saslušanja? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link: https://www.sobranie.mk/content/Delovnik%20na%20RM/DelovniknaSRMPrecistentekstAvgust13.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
107 Da li su na internet stranici objavlljeni izvještaji sa saslušanja? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.facebook.com/profile/100068961018275/search/?q=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
108 Da li Parlament razmatra sve izvještaje koje priprema državna revizorska institucija? 0 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.sobranie.mk/pocetna.nspx; https://www.sobranie.mk/materijali-parlament.nspx; https://dzr.mk/mk/godisni-izvestai-dzr
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
109 Da li parlamentarni odbori imaju pravo da konsultuju i/ili zaposle eksperte? 1 1
Datum: 06-09-2023
Izvor: Zakon, Upitnik
Link: https://www.sobranie.mk/content/Delovnik%20na%20RM/DelovniknaSRMPrecistentekstAvgust13.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -