Back to Top

Sjeverna Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo unutrašnjih poslova - Prosječna ocjena otvorenosti: 78.90%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanična internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/; https://mvr.gov.mk/vest/26103
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/search?zbors=%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/organogram
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/ministerstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/profilepage/minister
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/profilepage/minister; https://mvr.gov.mk/profilepage/zamenik-minister; https://mvr.gov.mk/profilepage/drzaven-sekretar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/profilepage/minister; https://mvr.gov.mk/profilepage/zamenik-minister; https://mvr.gov.mk/profilepage/drzaven-sekretar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/portparoli-na-svr; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload//%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%20111.pdf; https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/Adresi-i-kontakt-telefoni.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/Adresi-i-kontakt-telefoni.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2022. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload//230217%20GP%20na%20MVR%202023.pdf; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/230227%20SP%20na%20MVR%202023-2025.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/sektor-za-vnatreshna-kontrola; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/izvestaj%202023.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/strategii; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D0%9B%D0%9E%20%D0%B8%20%D0%90%D0%9F%202022-2024%20%D0%9C%D0%9A.pdf; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/AP%20v1_13MK.pdf; https://www.docdroid.net/dqqvABq/strategy-for-training-and-staff-development-mk-1-1-pdf; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Strategy%20for%20Training%20and%20Staff%20development%20MK%20(1)%20(1).pdf; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/strategija_FINAL%20(1).pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2021. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Godisen%20izvestaj%20na%20MVR%20za%202021%20godina,%20%20-%2015_04_2022.pdf; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Godisen%20izvestaj/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98_2022_%D0%9C%D0%92%D0%A0.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/strategii/CEC%20STRATEGY_MK.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2022. godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/e-nabavki; https://mvr.gov.mk/page/planovi-javni-nabavki; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Godisen%20plan%20za%20Javni%20Nabavki%20za%202022%20godina.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/e-nabavki; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1b980409-7fb9-447b-abb0-9304201af13c/1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/e-nabavki; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4571e169-2cd4-4466-8ef2-46c4fe7cca96
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/e-nabavki; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/338f72f2-ed14-457a-8d02-6410c79f751b
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://mvr.gov.mk/page/e-nabavki; https://mvr.gov.mk/page/aneksdogovori; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-accp-change-contract/ae537daf-778e-44ba-b737-a7912e36bfaa; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/aneksi%202022.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/e-nabavki; https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-quartal-evidences/5e6a0204-450a-4392-bd11-83e3d435ffbf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2022. godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/bujet-2022; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Buxet%20na%20MVR%20za%202022%20god%20Slvesnik%20br287%20od%202212-2021%20god.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 1 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Polugodisen%20izvestaj%20za%20izvrsuvanje%20na%20buxet%20na%20MVR%20za%20period%2001_01_2022-30_06_2022%20god_.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2021. godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/zavrsna-2021; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/smetka%20637.pdf; https://mvr.gov.mk/page/zavrsna-2022; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/637(1).pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/sloboden-pristap
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/sloboden-pristap; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B4%20%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/sloboden-pristap
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Zahtjev za SPI to be sent
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/zakoni; https://mvr.gov.mk/predlozeni-zakoni; https://mvr.gov.mk/vesti; https://mvr.gov.mk/kategorija/nastani
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2022. godinu? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/zakoni; https://mvr.gov.mk/predlozeni-zakoni
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/zakoni; https://mvr.gov.mk/predlozeni-zakoni; https://mvr.gov.mk/vesti; https://mvr.gov.mk/kategorija/nastani; https://mvr.gov.mk/vest/18672; https://mvr.gov.mk/vest/21817; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=71543; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=71177; https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmvr.gov.mk%2FUpload%2FDocuments%2Fizvestuvanje%25201(1).doc&wdOrigin=BROWSELINK;
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://mvr.gov.mk/zakoni; https://mvr.gov.mk/predlozeni-zakoni; https://mvr.gov.mk/vesti; https://mvr.gov.mk/kategorija/nastani; https://mvr.gov.mk/vest/18672; https://mvr.gov.mk/vest/21817
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/zakoni; https://mvr.gov.mk/predlozeni-zakoni; https://mvr.gov.mk/vesti; https://mvr.gov.mk/kategorija/nastani; https://mvr.gov.mk/vest/18672; https://mvr.gov.mk/vest/21817
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 2 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=71543; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=71177; https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fener.gov.mk%2Ffiles%2Fpropisi_files%2Fplan%2F2_581143272%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2580%25D1%2582%2520%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2598%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B0.doc&wdOrigin=BROWSELINK; https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fener.gov.mk%2Ffiles%2Fpropisi_files%2Fplan%2F3_1364173271%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2580%25D1%2582%2520%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2598%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B0.doc&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=71177
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/sloboden-pristap; https://mvr.gov.mk/page/vidovi-uslugi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://mvr.gov.mk/prijavete-nesoodvetno-postapuvanje; https://mvr.gov.mk/anketa2/; https://mvr.gov.mk/anketa/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/mvr.gov.mk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/mvr_javnost
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/upravni-raboti; https://termin.mvr.gov.mk/; https://uslugi.gov.mk/institution/ministerstvo-za-vnatreshni-raboti-na-republika-severna-makedoni%D1%98a-898; https://mvr.gov.mk/page/vidovi-uslugi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/vest/23146
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/kat/proekti; https://mvr.gov.mk/vest/14768; http://redbutton.mvr.gov.mk/; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/MZMP.pdf; https://mvr.gov.mk/kat/kampanji
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/profilepage/minister; https://mvr.gov.mk/profilepage/zamenik-minister; https://mvr.gov.mk/profilepage/drzaven-sekretar; https://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=23913&search=&ime=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%20&prezime=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8&funkcija=&institucija=; https://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=22844&search=&ime=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC&prezime=%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8&funkcija=&institucija=; https://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=24654&search=&ime=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0&prezime=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0&funkcija=&institucija=
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/Upatstvo%20za%20ukazuvaci.pdf; https://mvr.gov.mk/prijavete-nesoodvetno-postapuvanje
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/sektor-za-vnatreshna-kontrola; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%90%202022.pdf; https://mvr.gov.mk/page/integritet?fbclid=IwAR0z_Ra6a458jgr3v5zksHR2WX8qiRn-917pNSBuhaMMr0pa_cLi2SoOd5w; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/organized-2-final.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%202021.pdf; https://mvr.gov.mk/page/integritet?fbclid=IwAR0z_Ra6a458jgr3v5zksHR2WX8qiRn-917pNSBuhaMMr0pa_cLi2SoOd5w
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mvr.gov.mk/predlozeni-zakoni; https://mvr.gov.mk/zakoni
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -