Back to Top

Sjeverna Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo zdravlja - Prosječna ocjena otvorenosti: 59.87%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanična internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/; https://zdravstvo.gov.mk/ministerot-medzhiti-ostvari-sredba-so-izvrshniot-direktor-za-rsm-vo-svetska-banka/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/?s=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2012/12/Organogram.png
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/lista-na-informacii-od-javen-karakter/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/minister/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/minister/; https://zdravstvo.gov.mk/zamenik-minister/; https://zdravstvo.gov.mk/drzaven-sekretar/; https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2023/04/SPISOK-NOV-06.04.2023-koregiran.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/minister/; https://zdravstvo.gov.mk/zamenik-minister/; https://zdravstvo.gov.mk/drzaven-sekretar/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2023/04/SPISOK-NOV-06.04.2023-koregiran.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2023/04/SPISOK-NOV-06.04.2023-koregiran.pdf; https://zdravstvo.gov.mk/informacii-za-kontakt/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2022. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/strateski-plan-i-budzet/; https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/10/Godishen-plan-za-rabota-na-ministerstvoto-za-2022-godina.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/10/Izveshtaj-za-postignati-rezultati-vo-2022-godina.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/10/Strateshki-plan-na-ministerstvoto-za-period-2023-2025-matritsa-A.pdf; https://zdravstvo.gov.mk/strategii/; https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/01/Nacionalna-strategija-za-AMR-so-AP-za-e-vlada-30.09.2019-NOV-TEKST.pdf; https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2020/05/strategija-za-MZ-2018-2025-170718-pf-1.pdf;
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2021. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/10/Izveshtaj-za-postignati-rezulatati-po-strateshki-programi-2021.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/strategii/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2022. godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/javni-nabavki/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/javni-nabavki/; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5bd5f59d-9e9d-48aa-b76b-3a16186b178c/1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/javni-nabavki/; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/76528bb0-5b3a-4eb8-a245-4952b58c1955
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/javni-nabavki/; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/f6924c29-3158-40ac-bf15-1c2dabaf028e
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://zdravstvo.gov.mk/javni-nabavki/; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-accp-change-contract/9fef8b24-4eef-4dd2-b716-901a3bb83783; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-accp-change-contract/c57a979d-00cd-4e38-a816-e2d9d141739c
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/javni-nabavki/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2022. godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/01/SLU-BEN-VESNIK-NA-RSM-br.-287-od-20.12.2021-13.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/realizacija-na-budzhet/; https://zdravstvo.gov.mk/transparentnost/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2021. godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/realizacija-na-budzhet/; https://zdravstvo.gov.mk/strateski-plan-i-budzet/; https://zdravstvo.gov.mk/zavrshni-smetki-na-jzu/; https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/03/785a7.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/info_javen_karakter/; https://zdravstvo.gov.mk/lista-na-informacii-od-javen-karakter/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/info_javen_karakter/; https://zdravstvo.gov.mk/lista-na-informacii-od-javen-karakter/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/info_javen_karakter/; https://zdravstvo.gov.mk/lista-na-informacii-od-javen-karakter/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li je ministarstvo responzivno? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Zahtjev za SPI to be sent
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/nastani/list/?tribe_paged=1&tribe_event_display=past&tribe-bar-date=2022-11-01; https://zdravstvo.gov.mk/category/soopshtenija/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2022. godinu? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/programi/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/nastani/list/?tribe_paged=1&tribe_event_display=past&tribe-bar-date=2022-11-01; https://zdravstvo.gov.mk/category/soopshtenija/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://zdravstvo.gov.mk/nastani/list/?tribe_paged=1&tribe_event_display=past&tribe-bar-date=2022-11-01; https://zdravstvo.gov.mk/category/soopshtenija/; https://zdravstvo.gov.mk/vo-sobranieto-na-rsm-denes-ministerot-za-zdravstvo-bekim-sali-prisustvuvashe-na-javna-rasprava-so-plodna-diskusija-so-po-povod-denot-na-odbelezhuvanje-na-zhenskoto-zdravje/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/nastani/list/?tribe_paged=1&tribe_event_display=past&tribe-bar-date=2022-11-01; https://zdravstvo.gov.mk/category/soopshtenija/; https://zdravstvo.gov.mk/vo-sobranieto-na-rsm-denes-ministerot-za-zdravstvo-bekim-sali-prisustvuvashe-na-javna-rasprava-so-plodna-diskusija-so-po-povod-denot-na-odbelezhuvanje-na-zhenskoto-zdravje/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/zakoni-vo-podgotovka/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=74980
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/lista-na-informacii-od-javen-karakter/; https://zdravstvo.gov.mk/prijavete_nepravilnost/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://zdravstvo.gov.mk/informacii-za-kontakt/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/zdravstvomk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/ZdravstvoMK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/; https://mojtermin.mk/patients; http://alodoktore.mk/; https://uslugi.gov.mk/institution-details.nspx?institutionId=913; https://zdravstvo.gov.mk/obnova-na-dozvola-za-rabota/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/nastani/list/?tribe_paged=1&tribe_event_display=past&tribe-bar-date=2022-11-01; https://zdravstvo.gov.mk/category/soopshtenija/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2015/10/Flaer-Transplantacija.pdf; https://zdravstvo.gov.mk/prezentacii/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=27183&search=&ime=фатмир&prezime=меџити&funkcija=&institucija=; http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=27235&search=&ime=%D0%BC%D0%B0%D1%98%D0%B0&prezime=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&funkcija=&institucija=; http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=27249&search=&ime=%D1%98%D1%83%D1%81%D1%83%D1%84&prezime=%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8&funkcija=&institucija=
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/zashtiteno-vnatreshno-prijavuvanje/; https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2017/11/PRAVILNIK-ZA-ZASHTITENO-VNATRESHNO-PRIJAVUVANE-VO-INSTITUTSIITE-VO-JAVNIOT-SEKTOR-46.2016.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/integritet/; https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/12/POLITIKA-NA-INTEGRITET-NA-MINISTERSTVOTO-ZA-ZDRAVSTVO.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/integritet/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2022/10/Godishen-plan-za-rabota-na-ministerstvoto-za-2022-godina.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zdravstvo.gov.mk/zakoni-vo-podgotovka/; https://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/04/Predlog_zakon_za_lekovi_mart-18-v1-7.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -