Back to Top

Sjeverna Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo vanjskih poslova - Prosječna ocjena otvorenosti: 61.92%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanična internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk; https://mfa.gov.mk/mk/page/13/post/3391/osmanikasis-da-se-obedinime-i-obezbedime-celosna-funkcionalnost-na-obse
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/search?search=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/1833/organogram-na-mnr; https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdw3yoh98rrrmk.cloudfront.net%2FORGANIGRAM_NA_MNR_3495c9a271.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/21/za-ministerstvoto
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/300/bujar-osmani
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/300/bujar-osmani; https://mfa.gov.mk/mk/page/302/fatmire-isaki; https://mfa.gov.mk/mk/page/436/filip-tosevski
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/300/bujar-osmani; https://mfa.gov.mk/mk/page/302/fatmire-isaki; https://mfa.gov.mk/mk/page/436/filip-tosevski
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/1759; https://dw3yoh98rrrmk.cloudfront.net/21775896a5b04a8fabb76f6e213f8fc8c.pdf; https://mfa.gov.mk/mk/document/1829/spisok-na-rakovodni-diplomati-vo-mnr; https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdw3yoh98rrrmk.cloudfront.net%2FMKD_3b42e4b771.XLSX&wdOrigin=BROWSELINKmk/document/1829/spisok-na-rakovodni-diplomati-vo-mnr;
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/1759; https://dw3yoh98rrrmk.cloudfront.net/21775896a5b04a8fabb76f6e213f8fc8c.pdf; https://mfa.gov.mk/mk/document/1829/spisok-na-rakovodni-diplomati-vo-mnr; https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdw3yoh98rrrmk.cloudfront.net%2FMKD_3b42e4b771.XLSX&wdOrigin=BROWSELINKmk/document/1829/spisok-na-rakovodni-diplomati-vo-mnr;
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2022. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/1792/godishen-plan-za-rabota-na-mnr-za-2022-godina; https://dw3yoh98rrrmk.cloudfront.net/30095d6bdef14e04a784e2aa89335568.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/5/dokumenti?page=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/1791/strateshki-plan-20222024; https://dw3yoh98rrrmk.cloudfront.net/0d2ec78a44bc4516bddba8c553b72758.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2021. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/1845/godishen-izveshtaj-2022; https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdw3yoh98rrrmk.cloudfront.net%2FObrazecz_za_Godishen_izveshta_2022_1_75d38cfeac.docx&wdOrigin=BROWSELINK; https://mfa.gov.mk/mk/search?search=%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/1752/; https://dw3yoh98rrrmk.cloudfront.net/b12c8fb6586c4ad28a04ab5640c9c2ee.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2022. godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/1795/godisen-plan-javni-nabavki-2022; https://dw3yoh98rrrmk.cloudfront.net/5308772f3cf64316a36a3b3adf030559.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/1798/objaveni-oglasi-za-javni-nabavki-; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices; https://mfa.gov.mk/mk/document/1756
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/1756
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/1756
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/1756; https://www.mfa.gov.mk/mk/document/1799/zavrsheni-postapki-za-javni-nabavki; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/completed-procedures
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/1756
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2022. godinu? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/search?search=%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/1824/realizacija-budjet-2021; https://dw3yoh98rrrmk.cloudfront.net/Ralizaczi_a_bu_et_2021_676b15189c.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2021. godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/1824/realizacija-budjet-2021; https://dw3yoh98rrrmk.cloudfront.net/Ralizaczi_a_bu_et_2021_676b15189c.pdf; https://dw3yoh98rrrmk.cloudfront.net/Bilans_na_prihodi_i_rashodi_2021_godina_0b3ddf468d.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/1797/sluzhbeni-lica-za-posreduvanje-so-informacii-od-javen-karakter
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/1797/sluzhbeni-lica-za-posreduvanje-so-informacii-od-javen-karakter; https://mfa.gov.mk/mk/page/24/cesto-postavuvani-prasanja
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/1797/sluzhbeni-lica-za-posreduvanje-so-informacii-od-javen-karakter
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Zahtjev za SPI to be sent
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/13/najnovi-vest?page=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2022. godinu? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/5/dokumenti?page=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/13/najnovi-vest?page=1; https://mfa.gov.mk/mk/page/5/dokumenti?page=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/13/najnovi-vest?page=1; https://mfa.gov.mk/mk/page/5/dokumenti?page=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/13/najnovi-vest?page=1; https://mfa.gov.mk/mk/page/5/dokumenti?page=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 0 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/5/dokumenti?page=1; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=75435; https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fener.gov.mk%2Ffiles%2Fpropisi_files%2Fplan%2F8_249051916%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2580%25D1%2582%2520%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2598%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B0.doc&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=75435
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/13/post/2554/nova-usluga-i-nov-telefonski-broj-na-mnr-za-podobruvanje-na-konzularnite-uslugi; https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceFZj8IrbEXzniWLlsYJImGivrvP3JsZy9RIeKIIV0cwfb_A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://mfa.gov.mk/mk/contact
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/MFA.North.Macedonia
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 07-17-2023
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/MFA_MKD
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/11/makedonski-drzavjani; https://mfa.gov.mk/mk/page/12/stranski-drzavjani; https://uslugi.gov.mk/institution-details.nspx?institutionId=908
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/13/najnovi-vest?page=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/14/publikacii?page=1; https://dw3yoh98rrrmk.cloudfront.net/c9821fe1febc4904a8d5d4862c37b989.pdf; https://mfa.gov.mk/mk/page/1766/patot-do-prespa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/300/bujar-osmani; https://mfa.gov.mk/mk/page/302/fatmire-isaki; https://mfa.gov.mk/mk/page/436/filip-tosevski; http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=25727&search=&ime=%D0%B1%D1%83%D1%98%D0%B0%D1%80&prezime=%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8&funkcija=&institucija=; http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=26178&search=&ime=%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5&prezime=&funkcija=&institucija=; http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=26279&search=&ime=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF&prezime=%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8&funkcija=&institucija=
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/document/475; https://dw3yoh98rrrmk.cloudfront.net/288d55c4ac6545278a952c23ccf6bf9f.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/5/dokumenti?page=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/5/dokumenti?page=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 1 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 0 1
Datum: 07-17-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://mfa.gov.mk/mk/page/5/dokumenti?page=1; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=75435
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -