Back to Top

Sjeverna Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:


Ministarstvo životne sredine i prostronog planiranja - Prosječna ocjena otvorenosti: 61.82%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2020-02-07
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2020-02-07
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?s=%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-07
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2017/12/Organogram-MZSPP.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-07
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2016/01/Politika-za-kvalitet.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-07
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=1598
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 2 2
Datum: 2020-02-07
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=1598 ; http://www.moepp.gov.mk/?page_id=1600
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=1600 ; http://www.moepp.gov.mk/?page_id=1098
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 1 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=1102
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=13
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici (2017, 2018. i 2019. godina)? 0 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=3669
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=2338
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=3197
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici (2016, 2017. i 2018. godina)? 0 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=2338
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
14 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=901
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 1 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://bit.ly/2UoJUnm ; https://bit.ly/2OlM0Aw
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki (2017, 2018. i 2019. godina)? 1 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=8355
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 2 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=8355
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 2 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=8355 ; https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/tender-winners/0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 2 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=8355 ; https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/contracts/0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 -
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=8355
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj za 2018. godinu o javnim nabavkama ministarstva? 1 1
Datum: 2020-04-08
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=8355 ; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/evidences/2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li su na internet stranici dostupni budžeti ministarstva (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/ ; http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2017/12/%D0%91%D0%A3%D0%8F%D0%95%D0%A2-%D0%9D%D0%90-%D0%9C%D0%96%D0%A1%D0%9F%D0%9F-%D0%97%D0%90-2019-1.pdf ; http://www.finance.gov.mk/mk/node/575
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Mašinski čitljiv (XLS, XML, CSV, JSON)
Dokument 2 - Mašinski čitljiv (XLS, XML, CSV, JSON)
Dokument 3 - Mašinski čitljiv (XLS, XML, CSV, JSON)
24 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 1 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/ ; https://www.finance.gov.mk/mk/node/898
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Mašinski čitljiv (XLS, XML, CSV, JSON)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni (2016, 2017. i 2018. godina)? 3 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/ ; https://www.finance.gov.mk/mk/node/575
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Mašinski čitljiv (XLS, XML, CSV, JSON)
Dokument 2 - Mašinski čitljiv (XLS, XML, CSV, JSON)
Dokument 3 - Mašinski čitljiv (XLS, XML, CSV, JSON)
26 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način i razumljiv način (izvori prihoda, rashoda...)? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/ ; http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2017/12/%D0%91%D0%A3%D0%8F%D0%95%D0%A2-%D0%9D%D0%90-%D0%9C%D0%96%D0%A1%D0%9F%D0%9F-%D0%97%D0%90-2019-1.pdf ; http://www.finance.gov.mk/mk/node/575
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=1091
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li su službenici ministarstva u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=1091
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama relevantnim za oblast slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=1091
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Zahtjev za SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li su službenici ministarstva u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama relevantnim za javne rasprave? 0 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava (2019)? 0 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?cat=7
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 0 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: http://www.moepp.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
37 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 2 2
Datum: 2020-03-26
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=2338 ; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=search
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=56458
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 2020-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/10/Vodic%20za%20gragjanite%20MZSPP.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 2020-02-11
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=13
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/MOEPPMKD/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/MOEPPMKD
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 2020-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=99
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li na internet stranici postoji informacija o nekom vidu saradnje koju je ministarstvo ostvarilo sa organizacijama civilnog društva u posljednjih šest mjeseci (druga polovina 2019. godine)? 1 1
Datum: 2020-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?s=%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0&paged=3
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=3780
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=1098
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=13232 ; http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2017/12/111120196075-02-1-upatstvo-ukazuvaci.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2020-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2017/12/KODEKS.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unuta 0 1
Datum: 2020-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=113
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li su službenici ministarstva u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
54 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link: https://finance.gov.mk/files/u10/zakon_za_smetkovodstvo_za_budzeti.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
55 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
56 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -