Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Vlada Crne Gore - Prosječna ocjena otvorenosti: 58.16%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/vijesti?at=1&sort=published_at
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/e8805a07-8a8c-4d2f-b57f-cfe13b4fe2a7
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je CV premijera objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/prof-dr-zdravko-krivokapic
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je objavljen Poslovnik/Zakon o Vladi na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=2&sort=relevance&q=poslovnik%20vlade&ou=6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je godišnji program rada za 2021. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/d727eb95-678f-4d44-96dc-116a65d1ad99
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je izvještaj o radu za 2020. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/e4a0cd71-9b37-46e5-a257-0b337b3b265d
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?dt=10&page=1&ou=6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?type=documents&sort=published_at&dt=6&page=1&ou=6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/spisak-javnih-funkcionera-u-generalnom-sekretarijatu-vlade-i-u-kabinetu-predsjednika-vlade-crne-gore, https://www.gov.me/organizaciona-struktura
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/b3aa2619-d50b-4e7d-a342-06c86bdf30a6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 2
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/spisak-sluzbenika-i-namjestenika-u-generalnom-sekretarijatu-vlade-i-u-kabinetu-predsjednika-vlade-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/organizaciona-struktura
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li se na internet stranici objavljuju dnevni redovi sjednica Vlade? 0 2
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/pretraga?sort=published_at&tags=239&at=8
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju dokumenta koja su razmatrana na sjednici Vlade? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?sort=published_at&tags=239&at=8
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju zapisnici sa sjednica Vlade? 2 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/54-sjednica-vlade-crne-gore-13012022
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
18 Da li se dnevni red i materijali koji će se razmatrati na sjednici Vlade objavljeni dovoljno unaprijed (najmanje jedan dan prije održavanja sjednice)? 0 2
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/u-srijedu-2-februara-57-sjednica-vlade-cg, https://www.gov.me/clanak/predlog-dnevnog-reda-za-57-sjednicu-vlade-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju transkripti sa sjednica Vlade? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?tags=239&page=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li je dostupan video/audio prenos sjednica Vlade? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/, https://www.youtube.com/c/VladaCrneGoreGOVME/videos
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li se na internet stranici objavljuju saopštenja za javnost i informacije o pres konferencijama koje se održavaju nakon sjednica Vlade? 2 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/dopuna-najave-konferencija-za-medije-nakon-46-sjednice-vlade-cg-u-1830-sati
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li se na internet stranici objavljuju dokumenti koje je Vlada predložila ili usvojila (nacrti i prijedlozi zakona i drugih propisa...)? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?type=documents&sort=published_at&dt=2&page=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li Vlada podnosi stručna mišljenja međunarodnih organizacija (Evropske komisije, Venecijanske komisije, TAIEX-a itd.) zajedno sa predlozima zakona? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Upitnik, Veb stranica Vlade, Veb stranica Parlamenta
Link: https://www.gov.me/pretraga?type=documents&sort=published_at&dt=2&page=1, https://www.skupstina.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je Vlada usvojila strategiju ili pravilnik kojim se uređuje pitanje njene otvorenosti i transparentnosti? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?type=documents&sort=published_at&dt=5&page=1&ou=6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li je Vlada usvojila Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?q=komunikaciona%20strategija&ou=6&page=1&dt=6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/rjesenja-i-drugi-pojedinacni-akti-koji-su-od-znacaja-za-prava-obaveze-i-interese-trecih-lica, https://www.gov.me/pretraga?q=plan%20javnih%20nabavki&page=1&ou=6&sort=published_at
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?dt=15&page=1&ou=6, https://www.gov.me/clanak/rjesenja-i-drugi-pojedinacni-akti-koji-su-od-znacaja-za-prava-obaveze-i-interese-trecih-lica
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=&dt=13&ou=6, https://www.gov.me/clanak/rjesenja-i-drugi-pojedinacni-akti-koji-su-od-znacaja-za-prava-obaveze-i-interese-trecih-lica
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/rjesenja-i-drugi-pojedinacni-akti-koji-su-od-znacaja-za-prava-obaveze-i-interese-trecih-lica https://www.gov.me/clanak/rjesenja-i-drugi-pojedinacni-akti-koji-su-od-znacaja-za-prava-obaveze-i-interese-trecih-lica, https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=ugovor&ou=6&dt=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/clanak/rjesenja-i-drugi-pojedinacni-akti-koji-su-od-znacaja-za-prava-obaveze-i-interese-trecih-lica
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama Vlade? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=izvje%C5%A1taj%20o%20javnim%20nabavkama&ou=6, https://www.gov.me/pretraga?dt=10&page=1&ou=6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li javnost ima pristup odlukama (rezultatima nadmetanja) o izboru najpovoljnije ponude u procesu nabavki velikih vrijednosti? 1 1
Datum: 2022-05-03
Izvor: portal javnih nabavki, Veb stranica, Zakon/regulativa
Link: https://cejn.gov.me/tenders
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su informacije o javnim nabavkama javno dostupne putem zasebnog online portala? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://cejn.gov.me/tenders
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li je pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje ograničen isključivo na situacije sa precizno definisanim uslovima? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li ponuđači mogu da iniciraju zvaničnu reviziju odluke o izboru najpovoljnije ponude? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li je privrednim subjektima koje su osuđeni za mito zabranjeno ucešce u postupcima javnih nabavki? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li je zakonom propisan uslov da se u postupku javnih nabavki objave informacije o vlasništvu svih privrednih društava koji se javljaju kao ponuđači? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li je zakonom propisano da službenici za javne nabavke podnose imovinske kartone? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon o javnim nabavkama, Zakon o spječavanju kiliupcije, Zakon o sprječavanju konflikta interesa
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={05891182-4A30-4F52-9A05-E4ADD54037BA}, http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submi,
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=bud%C5%BEet, https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=zakon%20o%20bud%C5%BEetu&ou=6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li je na internet stranici objavljen vizelni prikaz predloga budžeta ili "budžet za gradane"? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=bud%C5%BEet, https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=bud%C5%BEet%20prezentacija&ou=6, https://www.gov.me/vlada-crne-gore/slobodan-pristup-informacijama-14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog budžeta? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=relevance&q=izvr%C5%A1enju&ou=6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici Vlade (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=finansijski%20izvje%C5%A1taj&ou=6&dt=10
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2020. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=zavr%C5%A1ni%20ra%C4%8Dun&ou=6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li je izvršna vlast formalno obavezana da uključi javnost u proces kreiranja i izrade budžeta? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon o budžetu; Zakoni i procedure Parlamenta i Vlade.
Link: http://www.sluzbenilist.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li je predlog zakona o budžetu podnijet Parlamentu dovoljno unaprijed, kako bi se Parlamentu omogućilo da ga razmotri na valjan način (3 mjeseca prije početka fiskalne godine)? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Sjednica Vlade/Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/clanak/17-sjednica-vlade-crne-gore-30032021-godine, https://wapi.gov.me/download-preview/48dcf532-b16e-43b8-8e1b-3f67c649eeee?version=1.0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li postoje detaljne informacije o nivou i strukturi javnog duga? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica, Budžet, Završni izvještaj
Link: https://www.gov.me/dokumenta/36e6eebd-1c0c-473a-bf36-44db85771437
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li su objavljene informacije o jednokratnoj socijalnoj pomoći? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica, Završni izvještaj, Budžet
Link: https://www.gov.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li su objavljene informacije o trošenju sredstava iz budžetske rezerve? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica, Završni izvještaj, Budžet
Link: https://www.gov.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li je pravo na slobodan pristup informacijama regulisano posebnim zakonom? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={20696F26-5719-4693-BFD7-698A593B56D2}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je zakonom propisana obaveza izrade izvještaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane institucije koja je obveznik zakona? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={20696F26-5719-4693-BFD7-698A593B56D2}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li zakon propisuje proaktivno objavljivanje informacija na internet stranicama institucija? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={20696F26-5719-4693-BFD7-698A593B56D2}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li zakon jasno definiše instituciju koja prati spovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama i njene nadležnosti? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={20696F26-5719-4693-BFD7-698A593B56D2}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li zahtjev za slobodan pristup informacijama može da se odbije na osnovu preispitivanja opravdanosti razloga zbog kojeg podnosilac zahtjeva traži pristup informaciji? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={20696F26-5719-4693-BFD7-698A593B56D2}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
54 Da li postoji razuman rok za odgovaranje na zahtjeve za slobodan pristup informacijama? 2 2
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={20696F26-5719-4693-BFD7-698A593B56D2}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
55 Da li su odluke institucije koja prati sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama pravno obavezujuće? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={20696F26-5719-4693-BFD7-698A593B56D2}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
56 Da je zakonom propisano objavljivanje spiska svih obveznika Zakona o slobodnom pristupu informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={20696F26-5719-4693-BFD7-698A593B56D2}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
57 Da li je zakonom propisana obaveza sprovođenja obuka/edukacija u oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon I Upitnik
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={20696F26-5719-4693-BFD7-698A593B56D2}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
58 Da li su službenici Vlade u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon I Upitnik
Link: https://www.gov.me/vlada-crne-gore/slobodan-pristup-informacijama-14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
59 Da li je Vlada responzivna? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://www.gov.me/vlada-crne-gore/slobodan-pristup-informacijama-14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
60 Da li je obavezno organizovanje javnih rasprava prilikom izrade nacrta Zakona? 1 2
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon ili regulativa/Upitnik
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={7BA008D9-E86B-4A87-AC5F-620846CCDCF6}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
61 Da li je definisana struktura izvještaja o javnim raspravama? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={2DB2EE81-221E-4759-848D-150D5F754D9A}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
62 Da li postoji obaveza odgovornog organa da odgovori na komentare i sugestije koje su podnijete u toku javne rasprave? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon, Pravila procedure, Upitnik
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={7BA008D9-E86B-4A87-AC5F-620846CCDCF6}, http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={2DB2EE81-221E-4759-848D-150D5F754D9A}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
63 Da li postoji mehanizam putem kojeg građani i zainteresovane strane mogu preispitati odluke (nacrte Zakona) u slučaju kada proces javnih rasprava nije sproveden po propisanoj proceduri? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon ili regulativa/Upitnik
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={7BA008D9-E86B-4A87-AC5F-620846CCDCF6}, http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={2DB2EE81-221E-4759-848D-150D5F754D9A}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
64 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Vlade? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/vlada-crne-gore/aktivno-gradanstvo, https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=relevance&q=uputstvo, https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=relevance&q=%C5%BEalba&ou=6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
65 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/vlada-crne-gore/pitajte-vladu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
66 Da li Vlada ima strateški ili planski dokument koji je namijenjen razvijanju kapaciteta državnih službenika za upravljanje društvenim mrežama (kao dio njihovih službenih zadataka)? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
67 Da li Vlada ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2022-02-23
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/VladaCrneGore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
68 Da li Vlada ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2022-02-23
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/VladaCG
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
69 Da li na internet stranici Vlade postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
70 Da li postoji portal e-uprave? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.euprava.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
71 Da li Vlada aktivno promoviše portal e-uprave putem svoje internet stranice/društvenih mreža? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica, Društveni mediji
Link: https://www.gov.me/clanak/sta-je-edemokratija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
72 Da li postoji portal otvorenih podataka (open data portal)? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://data.gov.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
73 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/informacije-kojima-je-po-zahtjevu-pristup-odobren, https://www.gov.me/clanak/informacije-kojima-je-po-zahtjevu-pristup-odobren-3
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
74 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/4fe0b0bc-21e0-4888-8316-2fb4dd9a33b8
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
75 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/vlada-crne-gore/slobodan-pristup-informacijama-14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
76 Da li su službenici Vlade u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/vlada-crne-gore/slobodan-pristup-informacijama-14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
77 Da li postoji zaseban Eticki kodeks? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica and Upitnik
Link: https://www.gov.me/dokumenta/1b60309b-7065-449e-b331-f46c37d9c901
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
78 Da li se Etickim kodeksom regulišu pitanja konflikta interesa, upotrebe državne svojine, poklona i usluga, i politicke aktivnosti? 0 4
Datum: 2022-02-23
Izvor: Etički kodeks
Link: https://www.gov.me/dokumenta/1b60309b-7065-449e-b331-f46c37d9c901
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
79 Da li postoje jasni mehanizmi za praćenje sprovođenja Etičkog kodeksa? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Etički kodeks, Upitnik
Link: https://www.gov.me/dokumenta/1b60309b-7065-449e-b331-f46c37d9c901
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
80 Da li su Etičkim kodeksom definisane procedure u slučaju njegovog kršenja? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Etički kodeks
Link: https://www.gov.me/dokumenta/1b60309b-7065-449e-b331-f46c37d9c901
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
81 Da li je lobiranje regulisano zakonom? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta-2/?id={2D594DFD-61A0-4B92-8EF2-8757334E67B3}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
82 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?q=zvi%C5%BEda%C4%8D, https://www.gov.me/clanak/aktivno-gradanstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
83 Da li su imovinski kartoni javnih funkcionera javno dostupni? 2 2
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon/Veb stranica
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={05891182-4A30-4F52-9A05-E4ADD54037BA}, https://antikorupcija.me/me/registri/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
84 Da li su imovinski kartoni dostupni u elektronskoj formi? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={05891182-4A30-4F52-9A05-E4ADD54037BA}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
85 Da li su podaci u imovinskim kartonima organizovani i struktuirani? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Imovinski karton
Link: https://www.antikorupcija.me/me/registri/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
86 Da li postoji zakonska obaveza objavljivanja informacija o poklonima? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica nadležne institucije, Imovinski karton
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={05891182-4A30-4F52-9A05-E4ADD54037BA}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
87 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/329845c8-a0ed-473d-a871-7f735c88874c
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
88 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutari institucije)? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/e9104447-8931-4bfc-8539-13b015308dce
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
89 Da li su službenici Vlade u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
90 Da li je propisana forma za izvještaje ministarstava Vladi? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={7BA008D9-E86B-4A87-AC5F-620846CCDCF6}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
91 Da li se Poslovnikom/Zakonom o Vladi preciziraju vrste informacija, koje se moraju nalaziti u ministarskim izvještajima o radu? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Pravila procedure/Zakon
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={7BA008D9-E86B-4A87-AC5F-620846CCDCF6}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
92 Da li postoji posebno tijelo u okviru Generalnog sektretarijata Vlade zaduženo za strateško planiranje vladinih politika? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/organizaciona-struktura
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
93 U kojoj mjeri Vlada radi analizu uticaja propisa (RIA)? 3 3
Datum: 2022-02-23
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
94 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Upitnik - zahtjev za primjerak
Link: https://www.gov.me/dokumenta/d727eb95-678f-4d44-96dc-116a65d1ad99
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
95 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Upitnik - zahtjev za primjerak
Link: https://www.gov.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
96 Da li postoji srednjoročni program rada Vlade? 1 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/7c683907-59a9-41e8-8a1f-72fded711eac
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
97 Da li postoji dugoročni program rada Vlade? 0 1
Datum: 2022-02-23
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -