Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta - Prosječna ocjena otvorenosti: 47.18%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpnks
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpnks
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=organogram&ou=16 https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=%C5%A1ema&ou=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/organizacione-jedinice-ministarstva-prosvjete-nauke-kulture-i-sporta
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/prof-dr-vesna-bratic
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpnks
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/10f88ed6-3138-4e01-8b22-9647b11a1325
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/6e252f4c-f57b-403d-ae1c-b5e07a03d49f
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpnks
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2021. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/efc70b10-1ee4-41d1-91a4-680076de1fdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpnks/izvjestaji-o-radu-ministarstva https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=polugodi%C5%A1nji&ou=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/7bf90159-a704-4517-8008-983bc99a4210 https://www.gov.me/dokumenta/39e9ae34-71a5-4dcb-bd41-7d884236584b https://www.gov.me/dokumenta/ba626440-b904-442d-80eb-87be77158351 https://www.gov.me/dokumenta/69d36a92-2d8d-4d09-8b6c-f5a9d3edce98
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2020. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpnks/izvjestaji-o-radu-ministarstva
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/ff460df3-0bc0-4f20-b075-98104b1c19f4 https://www.gov.me/dokumenta/017ff3ab-2f6f-44f7-80b9-41ff48b8320a
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=komunikaciona
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=plan%20javnih%20nabavki&ou=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=tender&ou=16 https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=ponuda&ou=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=ishod%20postupka&ou=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ugovor&ou=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ugovor&ou=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=izvje%C5%A1taj%20o%20javnim%20nabavkama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=bud%C5%BEet&ou=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/15ae1f1c-2d95-422d-a7df-9fc837a78daa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2020. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/825e8ab3-6786-4699-a4f6-004fef93b31e
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/542369f7-2f18-4fdd-84ed-7567e42d87df
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/dokumenta/542369f7-2f18-4fdd-84ed-7567e42d87df
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/slobodan-pristup-informacijama-2021-godine
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpnks/slobodan-pristup-informacijama-11
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je ministarstvo responzivno? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://www.gov.me/mpnks/slobodan-pristup-informacijama-11
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpnks/slobodan-pristup-informacijama-11
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpnks https://www.gov.me/vijesti?sort=published_at&ou=16&at=6&at=5&at=7
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=plan%20javne%20rasprave&ou=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=poziv%20rasprava&ou=16 https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=konsultacije&ou=16&at=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 1 2
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=konsultacije&ou=16 https://www.gov.me/clanak/izvjestaj-sa-javne-rasprave-nacrta-strategije-za-digitalizaciju-obrazovnog-sistema
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/izvjestaj-sa-javne-rasprave-nacrta-strategije-za-digitalizaciju-obrazovnog-sistema
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 0 2
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ria&ou=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpnks https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Rasprave/Default.aspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpnks
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpnks
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2022-02-13
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/ministarstvoprosvjetecg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 1 2
Datum: 2022-02-13
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/ProsvjetaCG
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpnks
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/odrzana-konferencija-mentorstvo-kao-podrska-romskoj-i-egipcanskoj-djeci-u-skolama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpnks
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://portal.antikorupcija.me:9343/acamPublic/imovinaFunkcioneraSearch.htm
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=zvi%C5%BEda%C4%8D
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/f917ff0f-6108-4d5b-b61c-2733f9bbef7f
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=integritet&ou=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpnks
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpnks
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpnks
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpnks
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2022-02-13
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpnks
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -