Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava - Prosječna ocjena otvorenosti: 60.62%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/b6d9debc-28ac-4823-a847-4fb7c0b5d56a
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/kontakti-ministarstva-pravde-ljudskih-i-manjinskih-prava
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/c12e2e9c-36fa-4e45-b046-88aac8f8317c
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa/slobodan-pristup-informacijama/spisak-drzavnih-sluzbenika-i-namjestenika
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/kontakti-ministarstva-pravde-ljudskih-i-manjinskih-prava
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2021. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/6b5302d6-4496-4012-b502-ba3f6636c7b2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa/slobodan-pristup-informacijama/izvjestaji
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa/slobodan-pristup-informacijama/strategije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2020. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/b4e1a0b8-3d9b-4043-9cbb-7857a6fe51a1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&page=1&dt=3&ou=10 https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&page=1&dt=2&ou=10
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa/slobodan-pristup-informacijama/strategije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/tenderi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/tenderi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa/slobodan-pristup-informacijama/javne-nabavke/odluke-o-javnim-nabavkama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&page=1&ou=10&dt=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&page=1&ou=10&dt=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa/slobodan-pristup-informacijama/izvjestaji
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/337efb9a-2bf7-4e21-b71c-2f3f9fe5fd65
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 1 2
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/e5a03bfd-4900-41c2-b5d1-b919abed8f90
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2020. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa/slobodan-pristup-informacijama/finansijski-iskazi-budzet-analiticke-kartice-i-putni-nalozi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/4aeac3e1-bc7a-4da0-a536-ed52d477ab24
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa/slobodan-pristup-informacijama/informacije-kojima-je-po-zahtjevu-pristup-odobren
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je ministarstvo responzivno? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa/javna-rasprava-javni-poziv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa/javna-rasprava-javni-poziv https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=plan%20&ou=10
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa/javna-rasprava-javni-poziv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 2 2
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpa/slobodan-pristup-informacijama/izvjestaji https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=izvjestaj%20o%20konsultovanju&ou=10
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa/slobodan-pristup-informacijama/izvjestaji
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 0 2
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ria%20obrazac&ou=10
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nacrt-zakona-o-lobiranju https://www.gov.me/mpa/javna-rasprava-javni-poziv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 0 2
Datum: 2022-02-03
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/search/pages/?q=ministarstvo%20pravde%20
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2022-02-03
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/PravdaCG
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa https://www.euprava.me/usluge/pretraga_po_nadleznom_organu?service=servicesForInstitution&institutionId=65
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/kvalitetnim-projektima-do-smanjenja-diskriminacije https://www.gov.me/clanak/recimo-ne-diskriminaciji-osobama-ostecenog-vida https://www.gov.me/clanak/zajedno-za-inkluziju-lica-sa-invaliditetom
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://portal.antikorupcija.me:9343/acamPublic/imovinaFunkcioneraSearch.htm
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/855b1745-6af3-4108-a82d-4da8b22249c3
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=integritet&ou=10&dt=10
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Upitnik
Link: nisu odgovorili na upitnik
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2022-02-03
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mpa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -