Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo vanjskih poslova - Prosječna ocjena otvorenosti: 45.13%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mvp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mvp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/a1bcc07c-8217-4c15-8e6d-ef91031212ac
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/sta-radi-ministarstvo-2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/ministar-vanjskih-poslova
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/milica-perisic https://www.gov.me/clanak/dorde-jankovic
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/5e4ba1a3-4c01-46c0-8618-edb35016ffc4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/3b317619-07a6-4749-9d58-216223dbbb83
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mvp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2021. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/cbe6b77c-8f0e-442f-bc2e-53e19d6bf284
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&dt=10&page=1&ou=14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&dt=6&page=1&ou=14 https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=strategija&ou=14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2020. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/8cad4a41-9952-4a9b-8be7-7a642ffc4338
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&dt=3&page=1&ou=14, https://www.gov.me/dokumenta/dde86541-65bc-4179-abda-925020bd9ef6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=komunikaciona&ou=14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&dt=15&page=1&ou=14 https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=plan%20nabavka
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&dt=15&page=1&ou=14 https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=javni%20poziv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&dt=13&page=1&ou=14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&dt=15&page=1&ou=14 https://portalujn.gov.me/delta2015/search/noticeSearchResults.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=aneks&ou=14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&dt=10&page=1&ou=14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?tags=2243 https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=bud%C5%BEet
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=finansijski&ou=14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2020. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=zavr%C5%A1ni https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ra%C4%8Dun&ou=14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/c94d8795-6f7f-48c9-9fef-e2cfb1b37256
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mvp/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/informacije-kojima-je-po-zakonu-pristup-odobren-2021
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mvp/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://www.gov.me/mvp/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mvp/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mvp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=plan%20javne%20rasprave
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 0 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ria
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li se javne rasprave sprovode online? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=podnijeti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/mvp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 2 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/people/Ministarstvo-vanjskih-poslova-Crne-Gore/100072236597409/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/mfa_mne?lang=en
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mvp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/ministar-radulovic-posjetio-nvo-izvor-zivota-u-niksicu-na-istom-smo-zadatku-da-budemo-u-sluzbi-gradana-vasi-altruizam-i-filantropija-su-uzor-svima-nama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mvp/konzularni-poslovi https://www.gov.me/diplomatske-misije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://portal.antikorupcija.me:9343/acamPublic/imovinaFunkcioneraSearch.htm
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=zvi%C5%BEda%C4%8D
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/7c473b10-4760-4658-9430-0bf92e05c768
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=integritet&ou=14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mvp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mvp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mvp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mvp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mvp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -