Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - Prosječna ocjena otvorenosti: 54.83%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mepg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mepg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/b1dd9b26-df88-4ab4-a115-616a81d575b8
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mepg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/prof-dr-ratko-mitrovic
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mepg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/spisak-javnih-funkcionera-ministarstva-ekologije-prostornog-planiranja-i-urbanizma-i-njihove-bruto-zarade-u-2021-godini
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/spisak-drzavnih-sluzbenika-i-namjestenika-sa-njihovim-sluzbenickim-i-namjestenickim-zvanjima
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mepg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2021. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mepg/slobodan-pristup-informacijama/programi-i-planovi-rada https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=program%20rada&ou=20
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mepg/slobodan-pristup-informacijama/izvjestaji-i-druga-dokumenta-o-radu-i-stanju
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/11674b76-fe5c-4fcc-b0ac-9b3f681e633b https://www.gov.me/pretraga?type=documents&sort=published_at&dt=6&page=1&ou=20
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2020. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/76bcf2bf-c4d0-4098-9331-c2e45745ca24
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/f3f0a555-76ef-45a2-8c34-3c2c06d6b325
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=komunikaciona&ou=20 https://www.gov.me/pretraga?type=documents&sort=published_at&dt=6&page=1&ou=20
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/izmjene-i-dopune-plana-javnih-nabavki-ministarstvo-ekologije-prostornog-planiranja-i-urbanizma-za-2021godinu-3
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/vijesti?sort=published_at&ou=20&tags=549&tags=285&tags=228&page=1 https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=javni%20poziv%20nabavka&ou=20
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=javnih%20nabavki&ou=20
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ugovor&ou=20
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ugovor&ou=20
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=izvje%C5%A1taj%20o%20javnim%20nabavkama https://www.gov.me/mepg/slobodan-pristup-informacijama/izvjestaji-i-druga-dokumenta-o-radu-i-stanju
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/8e72638c-bc0b-4b7f-86e3-0c78540dd844
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=finansijski&ou=20
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2020. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=zavr%C5%A1ni&ou=20 https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=zavr%C5%A1ni%20ra%C4%8Dun&ou=20
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/vodic-za-pristup-informacijama-u-posjedu-ministarstva-ekologije-prostornog-planiranja-i-urbanizma
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mepg/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/informacije-slobodan-pristup-informacijama-2021-godina
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mepg/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je ministarstvo responzivno? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://www.gov.me/mepg/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mepg/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mepg/javne-rasprave
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/spisak-zakona-i-strateskih-dokumenata-o-kojima-ce-se-sprovesti-javna-rasprava-u-2021-godini
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mepg/javne-rasprave
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 2 2
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/vijesti?sort=published_at&ou=20&tags=163&page=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/b8f99b1b-7c08-4037-bc32-cf27be36524e
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 0 2
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=ria&ou=20
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/mepg https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Rasprave/Default.aspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mepg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/mepg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2022-02-17
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/MEPG.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 1 2
Datum: 2022-02-17
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/MRTME
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mepg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mepg/saradnja-sa-nvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=bro%C5%A1ura&ou=20 https://www.gov.me/mepg/uredenje-prostora-i-izgradnja-objekata
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://portal.antikorupcija.me:9343/acamPublic/imovinaFunkcioneraSearch.htm
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=zvi%C5%BEda%C4%8D
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=integritet&ou=20
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/7b5aea90-a3d0-49ac-b01b-b2711105c082
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mepg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mepg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mepg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mepg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2022-02-17
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mepg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -