Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo kapitalnih investicija - Prosječna ocjena otvorenosti: 47.74%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mki
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mki
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/10880b62-9300-4ecd-8908-ab75cc32d848
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://wapi.gov.me/download-preview/21e753cc-101f-4ef8-8629-060647bda84a?version=1.0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/mladen-bojanic
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mki https://www.gov.me/clanak/nikola-veljovic
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/3828aa6b-4a59-4041-8171-b83fce0dcdec
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/3543d248-8e4a-47f0-8807-376830003c79
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mki
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2021. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mki/spi/programi-i-planovi-rada https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=program%20rada&ou=21
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mki/spi/izvjestaji-i-druga-dokumenta-o-radu-i-stanju-u-oblastima-iz-nadleznosti-ministarstva
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mki/spi/nacrti-predlozi-i-konacni-tekstovi-strateskih-dokumenata-planova-i-programa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2020. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/fcbde3ad-4547-4ac7-a76e-4f1703f6d754
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=nacrt%20zakona&ou=21&dt=3
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=komunikaciona&ou=21 https://www.gov.me/mki/spi/nacrti-predlozi-i-konacni-tekstovi-strateskih-dokumenata-planova-i-programa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=plan%20javnih%20nabavki&ou=21
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=javne%20nabavke&ou=21 https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=javni%20poziv%20nabavke&ou=21
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=odluka%20o%20izboru&ou=21
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ugovor&ou=21&dt=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ugovor&ou=21&dt=16
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=izvje%C5%A1taj%20o%20javnim%20nabavkama&ou=21
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=bud%C5%BEet&ou=21
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=finansijski&ou=21 https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=kvartal&ou=21
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2020. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=zavr%C5%A1ni&ou=21 https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=finansijski%20izvje%C5%A1taj&ou=21&dt=10
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/718227f4-db24-43e4-8e42-a76c8bacff3e
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mki/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mki/spi/informacije-kojima-je-po-zahtjevu-pristup-odobren
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mki/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je ministarstvo responzivno? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://www.gov.me/mki/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mki/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mki https://www.gov.me/vijesti?sort=published_at&ou=21&tags=1811&tags=163&page=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=plan%20javnih%20rasprava&ou=21
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/vijesti?sort=published_at&ou=21&tags=1811&tags=228&tags=163&page=1 https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 0 2
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=izvje%C5%A1taj%20&ou=21 https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=izvje%C5%A1taj%20sa%20javne&ou=21
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=izvje%C5%A1taj%20sa%20javne&ou=21
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 1 2
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=ria&ou=21
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/mki https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Rasprave/Default.aspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mki/prijavite-korupciju-nepotizam-i-sve-zloupotrebe-u-nasem-resoru https://www.gov.me/clanak/prijavite-korupciju-nepotizam-i-sve-zloupotrebe-u-nasem-resoru-2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/mki/prijavite-korupciju-nepotizam-i-sve-zloupotrebe-u-nasem-resoru
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2022-02-16
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/minkicg/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2022-02-16
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/minkicg?s=09
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mki https://www.euprava.me/usluge/pretraga_po_nadleznom_organu?service=servicesForInstitution&institutionId=69
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/vijesti?page=1&sort=published_at&q=nvo&ou=21 https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=konferencija&ou=21
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=bro%C5%A1ura
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://portal.antikorupcija.me:9343/acamPublic/imovinaFunkcioneraSearch.htm
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=zvi%C5%BEda%C4%8D
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/ff3a3dc1-0d65-401e-882b-42672c192755
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=integritet&ou=21
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mki
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mki
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mki
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mki
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2022-02-16
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mki
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -