Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija - Prosječna ocjena otvorenosti: 60.06%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mju
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mju
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=2&sort=published_at&q=organizaciona&ou=15 https://wapi.gov.me/download-preview/0e971816-4c7c-4e1d-ba22-00a356d0174d?version=1.0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/o-nama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/mr-tamara-srzentic
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mju
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/0bef51ea-6ada-49e1-a71c-e3c2175be4ee
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/f38e08d4-db39-4d8f-99a0-888585823fd0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mju
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2021. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/spi-ostale-informacije-programi-i-planovi-rada https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=program%20rada&ou=15
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=kvartal&ou=15
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/842b56e8-6289-463c-9fff-2db13780737e https://www.gov.me/dokumenta/0c802520-e016-41ee-a6e4-7af6eb66e19d
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2020. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/27389e13-fd96-4ad9-b5e5-7b5865caca0f
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?type=documents&page=1&sort=published_at&dt=3&ou=15
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=strategija&ou=15&dt=6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=plan%20javnih%20nabavki&ou=15
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=tender&ou=15
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?type=documents&sort=published_at&dt=13&page=1&ou=15
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ugovor&ou=15
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=aneks
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?type=documents&sort=published_at&dt=10&page=1&ou=15 https://wapi.gov.me/download-preview/2557f5e4-a581-4c58-8a21-fa9abae0b36c?version=1.0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=bud%C5%BEet&ou=15
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=finansijski&ou=15
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2020. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=zavr%C5%A1ni%20ra%C4%8Dun
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/c9d1d23b-861b-486b-9c0f-baef82096f0f
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mju/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&ou=15&page=1&dt=19
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mju/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je ministarstvo responzivno? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://www.gov.me/mju/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mju/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mju https://www.gov.me/vijesti?sort=published_at&ou=15&at=6&at=5
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/74bd9179-cd2e-4486-9692-5814d86b2bff
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=javni%20poziv&ou=15
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 2 2
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/pretraga?type=documents&sort=published_at&dt=10&page=1&ou=15
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://wapi.gov.me/download-preview/97a1220c-7538-49ee-bbf1-e972f5b2e63f?version=1.0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 2 2
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=ria&ou=15
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Rasprave/Default.aspx https://www.gov.me/clanak/sta-je-eparticipacija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/uprava-i-gradani https://www.gov.me/clanak/prijavi-korupciju
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/mju
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2022-02-12
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/javnaupravacg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2022-02-12
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/javnaupravamne
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/zavrsielektronski https://www.gov.me/mju
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/zavrsna-konferencija-civilno-drustvo-nakon-pandemije-covid19-ambijent-za-djelovanje-i-kljucni-izazovi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mju/eusluga https://www.gov.me/mju/edemokratija https://www.gov.me/mju/digitalno-drustvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://portal.antikorupcija.me:9343/acamPublic/imovinaFunkcioneraSearch.htm
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=zvi%C5%BEda%C4%8D
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/413fea6c-7d5d-4f43-b6ef-88cd750af3ce
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/aaec193e-b2fb-48b8-98f2-ce202bcc6aed
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mju
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mju
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mju
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mju
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2022-02-12
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mju
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -