Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo unutrašnjih poslova - Prosječna ocjena otvorenosti: 49.61%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/9557003a-cc99-47ef-b853-6f31c63d301a
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/mr-sergej-sekulovic-2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/6a16558a-00c2-4217-af84-65fb2faa9d24
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/a017c7b6-f156-4b45-8396-46e5242d9aae
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2021. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/4f09e74b-53ed-4e0e-b8b3-5e6b050051c8
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=izvje%C5%A1taj%20o%20radu&ou=11 https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=polugodi%C5%A1nji
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/3158ee96-b336-4e3b-b04f-064eb51b19c9 https://www.gov.me/dokumenta/38214cec-7412-498d-9f8e-484e02ee1c78 https://www.gov.me/dokumenta/69fe29fd-c291-46c8-ab18-d5c621410ef0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2020. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/f1fea6a0-50da-4e0a-a90e-5598c81938df
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=nacrt%20zakona&dt=3&ou=11
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=komunikaciona&dt=6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=plan%20javnih%20nabavki&ou=11
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=tender&ou=11 https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=javne%20nabavke&ou=11 https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=ponuda&ou=11
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=odluka&ou=11&dt=13
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ugovor&ou=11
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=izvje%C5%A1taj%20o%20javnim%20nabavkama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=bud%C5%BEet&ou=11
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/b10af238-985e-43d5-99e7-9565a2b86629
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2020. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/69ee42b5-d9f1-4495-9f9a-cde5ee530b6b
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/02934d4d-29e1-4a5b-8e98-43051f41798a
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mup/slobodan-pristiup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=rje%C5%A1enje&ou=11 https://www.gov.me/dokumenta/f5cda37a-0773-4414-b8ed-133b7c4d0317
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mup/slobodan-pristiup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je ministarstvo responzivno? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mup https://www.gov.me/vijesti?sort=published_at&at=5
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=plan%20javne%20rasprave&ou=11
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=rasprava&ou=11 https://www.gov.me/clanak/poziv-na-javnu-raspravu-o-nacrtu-zakona-o-sprecavnju-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma, https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-18
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 2 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/dokumenta/ef7afdc9-bd35-420a-90bb-57b64c8df253 https://www.gov.me/clanak/izvjestaj-sa-javnih-konsultacija-u-vezi-sa-nacrtom-sektorske-analize-u-oblasti-rodne-ravnopravnosti https://www.gov.me/clanak/izvjestaj-sa-javnih-konsultacija-u-vezi-sa-nacrtom-sektorske-analize-u-oblasti-nulta-tolerancija-na-nasilje-u-porodici
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/cb645456-cbf0-4056-8a02-561946548d61 https://www.gov.me/clanak/izvjestaj-sa-javnih-konsultacija-u-vezi-sa-nacrtom-sektorske-analize-u-oblasti-nulta-tolerancija-na-nasilje-u-porodici
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 1 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ria&ou=11
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li se javne rasprave sprovode online? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/d8c77214-d435-4dba-bcea-2b8651d9e4bc https://www.gov.me/dokumenta/591caeb3-81e1-43c2-bdb1-ac3db24c40ea
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/ministarstvounutrasnjihposlovacg/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/mupcg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/sredivanjem-registara-prebivalista-i-drzavljana-do-azurnog-birackog-spiska
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mup/drzavljanstvo-i-licne-isprave https://www.gov.me/dokumenta/761b92b7-9783-4997-add4-1d5cc153cf67 https://www.gov.me/clanak/216148--porodicni-vodic-za-postupanje-u-slucajevima-prirodnih-nepogoda https://www.gov.me/dokumenta/a83c0d71-5dce-4f71-ba09-0feabc114465
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://portal.antikorupcija.me:9343/acamPublic/imovinaFunkcioneraSearch.htm
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=integritet&ou=11
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/30ff097c-e467-4548-a5a1-b7d32eec22de
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -