Back to Top

Sjeverna Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:


Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja - Prosječna ocjena otvorenosti: 71.45%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2021-03-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/; https://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bc%d0%b6%d1%81%d0%bf%d0%bf-%d0%be%d0%b4%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2021-03-25
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?s=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-03-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=13232; https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2017/12/Organogram-MZSPP.pdf; http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/10/Vodic%20za%20gragjanite%20MZSPP.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-03-27
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2016/01/Politika-za-kvalitet.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-03-28
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=1598
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 2 2
Datum: 2021-03-29
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=1598; https://www.moepp.gov.mk/?page_id=1600; https://www.moepp.gov.mk/?page_id=1098; https://www.moepp.gov.mk/?page_id=13
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 2
Datum: 2021-03-30
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=1598; https://www.moepp.gov.mk/?page_id=1600; https://www.moepp.gov.mk/?page_id=1098; https://vlada.mk/plati; https://www.moepp.gov.mk/?page_id=13232
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 1 2
Datum: 2021-03-31
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=13
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2021-04-01
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=13
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-04-02
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=3197
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2021-04-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=901
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 1 1
Datum: 2021-04-04
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/TR_Communication_Strategy-_MK_.pdf; http://www.unfccc.org.mk/content/Documents/Climate%20Change%20Communications%20Strategy%20f%20MK(1).pdf; http://unfccc.org.mk/content/Documents/SBUR/8%20%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%91%D0%A3%D0%A0%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%2022.pdf;https://vlada.mk/sites/default/files/komsstrat/pdf/mk_komunikaciska_strategija.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki (2018, 2019. i 2020. godina)? 3 3
Datum: 2021-04-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/Godisen-Plan-za-javni-nabavki-2018.pdf; https://www.moepp.gov.mk/?page_id=13453; https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/85fb4692-6619-4e1d-98ec-aa29010f6248/1; https://www.moepp.gov.mk/?page_id=8355
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
14 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 2 2
Datum: 2021-04-06
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=8355
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
15 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 2 2
Datum: 2021-04-07
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=8355
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 2 2
Datum: 2021-04-08
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=8355
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 2021-02-11
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=8355; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-accp-change-contract/d5d4f45e-963c-4d9c-a5f5-4af5039e38ce
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li su na internet stranici dostupni budžeti ministarstva (2018, 2019. i 2020. godina)? 3 3
Datum: 2021-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=13453; https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/Budzet-na-MZSPP-za-2018.pdf; https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2017/12/%d0%91%d0%a3%d0%8f%d0%95%d0%a2-%d0%9d%d0%90-%d0%9c%d0%96%d0%a1%d0%9f%d0%9f-%d0%97%d0%90-2019-1.pdf; https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2020/09/Budzet-MZSPP-2020.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
19 Da li se finansijski izvještaji periodicno objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesecni)? 0 2
Datum: 2021-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=13453
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni (2017, 2018. i 2019. godina)? 1 3
Datum: 2021-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=13453; https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2018/01/Zavrsna-smetka-na-MZSPP-za-2017.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
21 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan nacin i razumljiv nacin (izvori prihoda, rashoda...)? 1 1
Datum: 2021-02-15
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2017/12/%D0%91%D0%A3%D0%8F%D0%95%D0%A2-%D0%9D%D0%90-%D0%9C%D0%96%D0%A1%D0%9F%D0%9F-%D0%97%D0%90-2019-1.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodic za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2021-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=1091
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li su službenici ministarstva u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 2021-02-17
Izvor: Upitnik
Link: Q10 - October 2020, 11.12.2020,
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2021-02-18
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=1091; https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/10/Baranje_zainformacijaodjaven-karakter.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2021-02-19
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=1091
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 2021-02-20
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: FOI request sent on 22.01.2021 - FOI answer received on 25.01.2021.
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su službenici ministarstva u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 1 1
Datum: 2021-02-21
Izvor: Upitnik
Link: Q11 - 31.08-03.09.2020
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 2021-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?cat=7
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2020. godinu? 0 1
Datum: 2021-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=1091
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 1 2
Datum: 2021-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?cat=7; https://www.moepp.gov.mk/?p=22838; https://www.moepp.gov.mk/?p=22614
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 0 2
Datum: 2021-02-25
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=2338; https://www.moepp.gov.mk/?page_id=14269; https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2018/04/Zapisnik-od-j.rasprava-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%94.%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf; https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2018/04/Zapisnik-od-odrzana-javna-rasprava_Brana-Otinja_27.08.2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
32 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 1 1
Datum: 2021-02-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=2338; https://www.moepp.gov.mk/?page_id=14269; https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2018/04/Zapisnik-od-j.rasprava-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%94.%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf; https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2018/04/Zapisnik-od-odrzana-javna-rasprava_Brana-Otinja_27.08.2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 1 2
Datum: 2021-02-27
Izvor: Veb stranica
Link: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kXcr4VWXB1YJ:www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2018/11/PVR_ZZS_29112018_objaveno-na-ener.docx+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=mk; https://www.moepp.gov.mk/?page_id=22568
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 2021-02-28
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_detail&itemid=gx15MXIlOXo0bGZYZwSC4Q==
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji nacin gradani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 2021-03-01
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/10/Vodic%20za%20gragjanite%20MZSPP.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa gradanima? 0 1
Datum: 2021-03-02
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=13
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2021-03-03
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/MOEPPMKD/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2021-03-04
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/MOEPPMKD
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratecim linkovima? 1 1
Datum: 2021-03-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/; https://wme.moepp.gov.mk/Login.aspx?Test=4; http://exim.gov.mk/EILWeb/startPage.jsf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji izmedu ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 1 1
Datum: 2021-03-06
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?nastani=%d0%bc%d0%b6%d1%81%d0%bf%d0%bf-%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d0%b6%d1%83%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni gradanima? 1 1
Datum: 2021-03-07
Izvor: Veb stranica
Link: http://ebiblioteka.moepp.gov.mk:8080/library/home; https://www.moepp.gov.mk/?page_id=3780
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2021-03-08
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=19358&search=&ime=&prezime=&funkcija=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80&institucija=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždaca? 1 1
Datum: 2021-03-09
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=13232; https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2017/12/111120196075-02-1-upatstvo-ukazuvaci.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju razlicitih oblika koruptivnog i neeticnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2021-03-10
Izvor: Veb stranica
Link: Q15 - They said NO.
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovodenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju razlicitih oblika koruptivnog i neeticnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2021-03-11
Izvor: Veb stranica
Link: Q16 - They said NO.
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li su službenici ministarstva u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždaca? 1 1
Datum: 2021-03-12
Izvor: Upitnik
Link: https://vlada.mk/node/23660
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 2021-03-13
Izvor: Upitnik
Link: Q12 - They answered YES but provided no date.
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 2021-03-14
Izvor: Upitnik
Link: Q13 - YES. 31.05.2020
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li ministarstvo koristi indikatore ucinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 2021-03-15
Izvor: Upitnik
Link: Q18 - YES.
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li ministarstvo koristi indikatore ucinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 1 1
Datum: 2021-03-16
Izvor: Upitnik
Link: Q19 - YES.
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici (2017, 2018. i 2019. godina)? 0 3
Datum: 2021-06-03
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=2338
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
52 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici (2018, 2019. i 2020. godina)? 0 3
Datum: 2021-05-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=3669; https://www.moepp.gov.mk/?page_id=13232
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
53 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2021-05-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=113; https://www.moepp.gov.mk/?page_id=2338
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
54 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 2021-05-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.moepp.gov.mk/?page_id=8355
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -