Back to Top

Sjeverna Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:


Ministarstvo rada i socijalne politike - Prosječna ocjena otvorenosti: 64.14%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2021-03-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/pocetna.nspx; https://mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-shahpaska-dnevniot-centar-za-lica-so-poprecenost-vo-berovo-so-proshiren-kapacitet-prodolzuvame-so-gr.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2021-03-25
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/prebaruvanje.nspx?q=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-03-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/content/word/covecki_resursi/organogram_nov.PDF
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-03-27
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/pocetna.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/Politika%20za%20kvalitet.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-03-28
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/minister.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 2 2
Datum: 2021-03-29
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/kontakti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 2
Datum: 2021-03-30
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/minister.nspx; https://mtsp.gov.mk/zamenik-minister.nspx; https://mtsp.gov.mk/drzaven-sekretar.nspx; https://vlada.mk/plati
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 2
Datum: 2021-03-31
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/kontakti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2021-04-01
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/kontakti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-04-02
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2021-04-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/predlog-zakoni1.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 1 1
Datum: 2021-04-04
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://vlada.mk/sites/default/files/komsstrat/pdf/mk_komunikaciska_strategija.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki (2018, 2019. i 2020. godina)? 2 3
Datum: 2021-04-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/1.2_plan2019.pdf; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2018/plan_javni_nabavki_dopol_2018.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 - Nije objavljen
14 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 2
Datum: 2021-04-06
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
15 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 2
Datum: 2021-04-07
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 2
Datum: 2021-04-08
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2021-02-11
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-accp-change-contract/ef07dcb2-f1af-46c4-bdac-8a3356ac3a4f
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li su na internet stranici dostupni budžeti ministarstva (2018, 2019. i 2020. godina)? 3 3
Datum: 2021-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2018/%D0%91%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82%202018%20-%20%D0%9C%D0%A2%D0%A1%D0%9F.pdf; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/2019/25.1_%D0%91%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82%202019.pdf; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/fin%20izvestai/%D0%91%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82%202020.PDF
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
19 Da li se finansijski izvještaji periodicno objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesecni)? 1 2
Datum: 2021-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/finansii/izvestaii/2020/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B7.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2021-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/fin%20izvestai/fin%20izvestaj%202017/18/63718.pdf; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/fin%20izvestai/fin%20izvestaj2019/3%2063718.pdf; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/finansii/izvestaii/2019/1.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
21 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan nacin i razumljiv nacin (izvori prihoda, rashoda...)? 1 1
Datum: 2021-02-15
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/fin%20izvestai/%D0%91%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82%202020.PDF
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodic za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2021-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/informacii-od-javen-karakter.nspx; https://mtsp.gov.mk/sloboden-pristap-do-informacii.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li su službenici ministarstva u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 2021-02-17
Izvor: Upitnik
Link: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2014/01/%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%90-%D0%9D%D0%90-%D0%9E%D0%94%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%9A%D0%98-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%90-%D0%92%D0%9E-2020-%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%90.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 2021-02-18
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/sloboden-pristap-do-informacii.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2021-02-19
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/informacii-od-javen-karakter.nspx; https://mtsp.gov.mk/sloboden-pristap-do-informacii.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 2021-02-20
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: FOI request sent on 19.02.2021 - FOI answer received on 26.02.2021
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su službenici ministarstva u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2021-02-21
Izvor: Upitnik
Link: Q11 - They said NO
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 2021-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/oglasi-izvestuvanja.nspx; https://mtsp.gov.mk/soopshtenija.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2020. godinu? 0 1
Datum: 2021-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 2021-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/noemvri-2020-ns_article-pokana-javna-diskusija-za-strategija-za-sp.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 0 2
Datum: 2021-02-25
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
32 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 2021-02-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 2 2
Datum: 2021-02-27
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/predlog-zakoni1.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 2021-02-28
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=49045
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji nacin gradani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 1 1
Datum: 2021-03-01
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspx; https://www.ssip.mk/tvoe-prashanje/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa gradanima? 0 1
Datum: 2021-03-02
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.mtsp.gov.mk/kontakti.nspx; https://www.ssip.mk/tvoe-prashanje/podnesi-baranje/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2021-03-03
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/MTSPmk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 0 2
Datum: 2021-03-04
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/trudisocijala
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratecim linkovima? 1 1
Datum: 2021-03-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/uslugi-i-prava.nspx; https://mtsp.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji izmedu ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 1 1
Datum: 2021-03-06
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/dekemvri-2020-ns_article-ministerkata-shahpaska-vo-poseta-na-sos-detsko-selo-grizata-za-najmladite-osobeno-decata-bez-roditel.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni gradanima? 1 1
Datum: 2021-03-07
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/tolkovnik.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/media-centar.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/EE5A1A2D-558E-426C-95F2-A3A10B41D3EA.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2021-03-08
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=19969&search=&ime=&prezime=&funkcija=&institucija=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždaca? 1 1
Datum: 2021-03-09
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/dokumenti%202017/Procedura_ukazuvachi.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju razlicitih oblika koruptivnog i neeticnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2021-03-10
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovodenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju razlicitih oblika koruptivnog i neeticnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2021-03-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li su službenici ministarstva u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždaca? 1 1
Datum: 2021-03-12
Izvor: Upitnik
Link: https://vlada.mk/node/23660
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 2021-03-13
Izvor: Upitnik
Link: Q12 - They said they don't have this data and there is no report to check from.
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 2021-03-14
Izvor: Upitnik
Link: Q13 - They said they don't have this data.
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li ministarstvo koristi indikatore ucinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 2021-03-15
Izvor: Upitnik
Link: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iRHLU-t5028J:www.mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/Dokumenti%25202019/%25D0%2593%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%2520%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%259C%25D0%25A2%25D0%25A1%25D0%259F%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25202019.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=mk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li ministarstvo koristi indikatore ucinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 1 1
Datum: 2021-03-16
Izvor: Upitnik
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici (2017, 2018. i 2019. godina)? 0 3
Datum: 2021-06-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
52 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici (2018, 2019. i 2020. godina)? 2 3
Datum: 2021-05-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iRHLU-t5028J:www.mtsp.gov.mk/content/word/dokumenti/Dokumenti%25202019/%25D0%2593%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25B5%25D0%25BD%2520%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%259C%25D0%25A2%25D0%25A1%25D0%259F%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25202019.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=mk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Nije objavljen
53 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2021-05-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
54 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 2021-05-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -