Back to Top

Sjeverna Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:


Ministarstvo unutrašnjih poslova - Prosječna ocjena otvorenosti: 70.39%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2021-05-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/; https://mvr.gov.mk/vest/14859
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2021-05-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/search?zbors=%d1%83%d0%b1%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-18
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/organogram
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-19
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/ministerstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-20
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/profilepage/minister
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 2021-05-21
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/profilepage/minister; https://mvr.gov.mk/profilepage/zamenik-minister; https://mvr.gov.mk/profilepage/drzaven-sekretar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 2
Datum: 2021-05-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/profilepage/zamenik-minister; https://mvr.gov.mk/profilepage/drzaven-sekretar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 0 2
Datum: 2021-05-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/sovetnici-vo-kabinet; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B83.jpg; https://mvr.gov.mk/portparoli-na-svr; https://mvr.gov.mk/page/oficer-za-zastita
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2021-05-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/Adresi-i-kontakt-telefoni.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-25
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/strategii
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2021-05-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/predlozeni-zakoni
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 1 1
Datum: 2021-05-27
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/CE&C%20STRATEGY_MK.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki (2018, 2019. i 2020. godina)? 2 3
Datum: 2021-05-28
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/planovi-javni-nabavki; 2020 - https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Plan%20za%20JN%20za%202020%20i%20izmena%201.pdf ; 2019 - http://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/godisen%20plan%20za%202019%20godina.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 - Nije objavljen
14 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 2
Datum: 2021-05-29
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/e-nabavki; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices;
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
15 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 2
Datum: 2021-05-30
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/e-nabavki
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 2
Datum: 2021-05-31
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://mvr.gov.mk/page/e-nabavki
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 2021-02-11
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://mvr.gov.mk/page/aneksdogovori
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li su na internet stranici dostupni budžeti ministarstva (2018, 2019. i 2020. godina)? 3 3
Datum: 2021-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: 2021 - https://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/BUXET%20%20na%20%20MVR%20za%202021%20god_(Sl_%20vesnik%20br_307%20od%20%2023_12_2020).pdf; 2020 - https://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Buxet%20na%20MVR%20za%202020(%20Sl_vesnik126%20od%2015_05_2020).pdf; 2019 - https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/BuxetzaMVRza2019god.pdf; 2018 - https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/BuxetzaMVRza2018god.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
19 Da li se finansijski izvještaji periodicno objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesecni)? 0 2
Datum: 2021-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/profilepage/sektor-za-finansii
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2021-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: 2017 - https://mvr.gov.mk/page/zavrsna-smetka2017; 2018 - https://mvr.gov.mk/page/zavrsna-smetka2018; 2019 - https://mvr.gov.mk/page/zavrsna-smetka2019
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
21 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan nacin i razumljiv nacin (izvori prihoda, rashoda...)? 1 1
Datum: 2021-02-15
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/637%202019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodic za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2021-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/sloboden-pristap
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li su službenici ministarstva u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 2021-02-17
Izvor: Upitnik
Link: Q7 - They answered YES.
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2021-02-18
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/sloboden-pristap ; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%A8%D0%90%D0%8A%D0%90.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2021-02-19
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/sloboden-pristap
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 2021-02-20
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: FOI request sent on 22.01.2021 - FOI answer received on 25.01.2021
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su službenici ministarstva u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 1 1
Datum: 2021-02-21
Izvor: Upitnik
Link: Q10 - They answered YES.
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 2021-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/vidovi-uslugi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2020. godinu? 0 1
Datum: 2021-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 0 2
Datum: 2021-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_detail&itemid=VPbg7l/St+H+/L+t1nx9Zg==
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 0 2
Datum: 2021-02-25
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://mvr.gov.mk/; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=54782
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
32 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 2021-02-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 1 2
Datum: 2021-02-27
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/predlozeni-zakoni; https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tzugNYcClVcJ:https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/Nacrt-Izvestaj%2520za%2520PVR-ZVR.doc+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=mk; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=54782
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 2021-02-28
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://ener.gov.mk/Default.aspx#; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_detail&itemid=VPbg7l/St+H+/L+t1nx9Zg==
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji nacin gradani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 1 1
Datum: 2021-03-01
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/sloboden-pristap; https://mvr.gov.mk/page/vidovi-uslugi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa gradanima? 1 1
Datum: 2021-03-02
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://mvr.gov.mk/prijavete-nesoodvetno-postapuvanje
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2021-03-03
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/mvr.gov.mk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 1 2
Datum: 2021-03-04
Izvor: Twitter
Link: https://www.youtube.com/user/MVRMacedonia1231
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratecim linkovima? 1 1
Datum: 2021-03-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/page/vidovi-uslugi; https://termin.mvr.gov.mk/; https://uslugi.gov.mk/institution-details.nspx?institutionId=898
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji izmedu ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 1 1
Datum: 2021-03-06
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/vest/13363
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni gradanima? 1 1
Datum: 2021-03-07
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/safe-telework_MK_LEA-merged%20NEW.pdf; https://mvr.gov.mk/analiza/soobrakjaj/6; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Spisanie%20BEZBEDNOST%20konecna.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2021-03-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload//%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.png
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždaca? 1 1
Datum: 2021-03-09
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Documents/Upatstvo%20za%20ukazuvaci.pdf ; https://mvr.gov.mk/prijavete-nesoodvetno-postapuvanje
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju razlicitih oblika koruptivnog i neeticnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2021-03-10
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload//%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82.pdf; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/ANTIKORUPCISKA%20final%202019%20.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovodenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju razlicitih oblika koruptivnog i neeticnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2021-03-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%202020.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li su službenici ministarstva u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždaca? 1 1
Datum: 2021-03-12
Izvor: Upitnik
Link: Q19 - They said YES. 02-09.12.2020. Anticorruption training
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 2021-03-13
Izvor: Upitnik
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/200313%20???????%20????????%202019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 2021-03-14
Izvor: Upitnik
Link: https://arhiva.finance.gov.mk/files/u1394/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%83%D1%9F%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_2.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li ministarstvo koristi indikatore ucinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 2021-03-15
Izvor: Upitnik
Link: https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/200302%20GP%20na%20MVR%202020.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li ministarstvo koristi indikatore ucinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 1 1
Datum: 2021-03-16
Izvor: Upitnik
Link: Q18 - They said YES and pointed out documents where indicators are displayed.
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici (2017, 2018. i 2019. godina)? 2 3
Datum: 2021-06-03
Izvor: Veb stranica
Link: 2019 - https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/200313%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%202019.pdf; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0_%202019%20%20(3)final.pdf; 2018 - https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload//Godisen%20izvestaj%202018.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Nije objavljen
52 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici (2018, 2019. i 2020. godina)? 1 3
Datum: 2021-05-04
Izvor: Veb stranica
Link: 2020 - https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/200302%20GP%20na%20MVR%202020.pdf; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/STRATESKI%20PLAN%202020-2022(1).pdf; https://mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%9A%D0%98%D0%9F%D0%A1%20%D0%B7%D0%B0%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
53 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2021-05-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://mvr.gov.mk/ ; https://mvr.gov.mk/page/sektor-za-vnatreshna-kontrola
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
54 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 2021-05-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvr.gov.mk/Upload/Editor_Upload/Konecen%20izvestaj%20od%20Drzaven%20zavod%20za%20revizija%202017.pdf; https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/evidences/2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -