Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Usljed nepostojanja istorijskih podataka o djelovanju novoformiranih ministarstava, stepen njihove otvorenosti je mjeren na osnovu redukovanog broja parametara.

Iako nam ovo metodološko ograničenje ne dozvoljava da napravimo detaljnju analizu otvorenosti novih ministarstava, možemo zaključiti da su Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo kapitalnih investicija, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, ostvarili nešto bolji rezultat, dok u ovom početnom razvoju transparentnosti za njima zaostaju Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.


Vlada Crne Gore - Prosječna ocjena otvorenosti: 59.46%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2021-05-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2021-05-06
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-07
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/organizacija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=316803&rType=2&file=30_6_79_31_05_2018.pdf, https://www.gov.me/biblioteka/pravilnici?query=generalnog&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je CV premijera objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-09
Izvor: Veb stranica
Link: https://predsjednik.gov.me/predsjednik/biografija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je objavljen Poslovnik/Zakon o Vladi na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-10
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka/pravilnici, https://www.gov.me/biblioteka/pravilnici?query=generalnog&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici (2018, 2019. i 2020. godina)? 3 3
Datum: 2021-05-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi/Program_rada_Vlade
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
8 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2021-05-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/sjednice_vlade_2016/60, https://www.gov.me/sjednice_vlade_2016/105, https://www.gov.me/sjednice_vlade_2016/156
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
9 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/sjednice_vlade_2016/198
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-14
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka/strategije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 2 2
Datum: 2021-05-15
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi/Javni_funkcioneri/Spisak, https://www.gov.me/kontakt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 2 2
Datum: 2021-05-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi/Javni_funkcioneri/Liste_obracuna_zarada
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 2
Datum: 2021-05-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi/Spisak_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2021-05-18
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/kontakt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li se na internet stranici objavljuje dnevni red za narednu sjednice Vlade? 0 3
Datum: 2021-05-19
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
16 Da li se na internet stranici objavljuju dokumenta koja su razmatrana na sjednici Vlade? 0 3
Datum: 2021-05-20
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
17 Da li se na internet stranici objavljuju zapisnici sa sjednica Vlade? 3 3
Datum: 2021-05-21
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/vijesti/227691/Saopstenje-sa-179-sjednice-Vlade-Crne-Gore.html, https://www.gov.me/vijesti/239239/Saopstenje-sa-desete-sjednice-Vlade-Crne-Gore.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
18 Da li se dnevni red i materijali koji ce se razmatrati na sjednici Vlade objavljeni dovoljno unaprijed (najmanje jedan dan prije održavanja sjednice)? 0 2
Datum: 2021-05-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/vijesti/239746/Predlog-dnevnog-reda-za-13-sjednicu-Vlade-Crne-Gore.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju transkripti sa sjednica Vlade? 0 1
Datum: 2021-05-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/sjednice_Vlade_2020
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li je dostupan video/audio prenos sjednica Vlade? 0 1
Datum: 2021-05-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/naslovna, https://www.youtube.com/c/VladaCrneGoreGOVME/videos
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li se na internet stranici objavljuju saopštenja za javnost i informacije o pres konferencijama koje se održavaju nakon sjednica Vlade? 3 3
Datum: 2021-05-25
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/Najave/240965/U-cetvrtak-11-marta-14-sjednica-Vlade-CG.html, https://www.gov.me/vijesti/237295/Saopstenje-sa-cetvrte-sjednice-Vlade-Crne-Gore.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
22 Da li se na internet stranici objavljuju dokumenti koje je Vlada predložila ili usvojila (nacrti i prijedlozi zakona i drugih propisa...)? 1 1
Datum: 2021-05-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka/predlozi-zakona
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li Vlada podnosi strucna mišljenja medunarodnih organizacija (Evropske komisije, Venecijanske komisije, TAIEX-a itd.) zajedno sa predlozima zakona? 0 1
Datum: 2021-05-27
Izvor: Upitnik, Veb stranica Vlade, Veb stranica Parlamenta
Link: https://www.gov.me/sjednice_Vlade_2020
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je Vlada usvojila strategiju ili pravilnik kojim se ureduje pitanje njene otvorenosti i transparentnosti? 0 1
Datum: 2021-05-28
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li je Vlada usvojila Komunikacionu (PR) strategiju? 1 1
Datum: 2021-05-29
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/sjednice_vlade_2016/84, https://www.gov.me/biblioteka/strategije?alphabet=lat&AccessibilityFontSize=150%3fquery%3d%d0%a3%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5+%d0%bf%d0%be%d1%98%d0%b0%d0%bc%3a%3fquery%3d%d0%a3%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5+%d0%bf%d0%be%d1%98%d0%b0%d0%bc%3a%3fquery%3d%d0%a3%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5+%d0%bf%d0%be%d1%98%d0%b0%d0%bc%3a&sortDirection=Asc&pagerIndex=8
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki (2018, 2019. i 2020. godina)? 2 3
Datum: 2021-05-30
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi/ugovori_rjesenja_i_pojedinacni_akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Nije objavljen
27 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 0 2
Datum: 2021-05-31
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi/ugovori_rjesenja_i_pojedinacni_akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 0 2
Datum: 2021-06-01
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi/ugovori_rjesenja_i_pojedinacni_akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
29 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 2
Datum: 2021-06-02
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi/ugovori_rjesenja_i_pojedinacni_akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2021-02-11
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://gsv.gov.me/spi/ugovori_rjesenja_i_pojedinacni_akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama Vlade? 0 1
Datum: 2021-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka/izvjestaji?pagerIndex=13, https://www.gov.me/sjednice_vlade_2016/176
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li javnost ima pristup odlukama (rezultatima nadmetanja) o izboru najpovoljnije ponude u procesu nabavki velikih vrijednosti? 1 1
Datum: 2021-02-13
Izvor: Portal javnih nabavki, Veb stranica, Zakoni/Regulative
Link: https://portal.ujn.gov.me/delta2015/search/noticeSearchResults.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su informacije o javnim nabavkama javno dostupne putem zasebnog online portala? 1 1
Datum: 2021-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://portal.ujn.gov.me/delta2015/search/noticeSearchResults.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li je pregovaracki postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje ogranicen iskljucivo na situacije sa precizno definisanim uslovima? 1 1
Datum: 2021-02-15
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li ponudaci mogu da iniciraju zvanicnu reviziju odluke o izboru najpovoljnije ponude? 1 1
Datum: 2021-02-16
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li je privrednim subjektima koje su osudeni za mito zabranjeno ucešce u postupku javne nabavke? 1 1
Datum: 2021-02-17
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li je zakonom propisan uslov da se u postupku javnih nabavki objave informacije o vlasništvu svih privrednih društava koji se javljaju kao ponudaci? 0 1
Datum: 2021-02-18
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li je zakonom propisano da službenici za javne nabavke podnose imovinske kartone? 0 1
Datum: 2021-02-19
Izvor: Zakon o javnim nabavkama, Zakon o sprjecavanju korupcije, Zakon o sprjecavanju konflikta interesa
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li su na internet stranici dostupni budžeti Vlade (2018, 2019. i 2020. godina)? 0 3
Datum: 2021-02-20
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka, https://gsv.gov.me/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
40 Da li je na internet stranici objavljen vizelni prikaz predloga budžeta ili "budžet za gradane"? 1 1
Datum: 2021-02-21
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=387986&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog budžeta? 1 1
Datum: 2021-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga/235047/Saopstenje-Izvrsenje-budzeta-Crne-Gore-u-periodu-januar-septembar-2020-godine.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li se finansijski izvještaji periodicno objavljuju na internet stranici Vlade (polugodišnji, kvartalni ili mjesecni)? 0 2
Datum: 2021-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni (2017, 2018. i 2019. godina)? 0 3
Datum: 2021-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?query=zavr%u0161nom%20ra%u010Dunu&siteId=1&contentType=2&searchType=1&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
44 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan nacin i razumljiv nacin (izvori prihoda, rashoda...)? 0 1
Datum: 2021-02-25
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li je izvršna vlast formalno obavezana da ukljuci javnost u proces kreiranja i izrade budžeta? 0 1
Datum: 2021-02-26
Izvor: Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti; Pravila procedura Parlamenta i Vlade.
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=dr%C5%BEavnoj%20upravi&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li je predlog zakona o budžetu podnijet Parlamentu dovoljno unaprijed, kako bi se Parlamentu omogucilo da ga razmotri na valjan nacin (3 mjeseca prije pocetka fiskalne godine)? 0 1
Datum: 2021-02-27
Izvor: Sjednica Vlade/Veb stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/sjednice_vlade_2016/143
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li postoje detaljne informacije o nivou i strukturi javnog duga? 1 1
Datum: 2021-02-28
Izvor: Veb stranica, Budžet, Završni izvještaj
Link: https://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=403321&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li su objavljene informacije o jednokratnoj socijalnoj pomoci? 0 1
Datum: 2021-03-01
Izvor: Veb stranica, Završni izvještaj, Budžet
Link: https://gsv.gov.me/sekretarijat
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li su objavljene informacije o trošenju sredstava iz budžetske rezerve? 0 1
Datum: 2021-03-02
Izvor: Veb stranica, Završni izvještaj, Budžet
Link: https://gsv.gov.me/sekretarijat
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je pravo na slobodan pristup informacijama regulisano posebnim zakonom? 1 1
Datum: 2021-03-03
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=slobodnom%20pristupu&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je zakonom propisana obaveza izrade izvještaja o sprovodenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane institucije koja je obveznik zakona? 1 1
Datum: 2021-03-04
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=slobodnom%20pristupu&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li zakon propisuje proaktivno objavljivanje informacija na internet stranicama institucija? 1 1
Datum: 2021-03-05
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=slobodnom%20pristupu&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li zakon jasno definiše instituciju koja prati spovodenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama i njene nadležnosti? 1 1
Datum: 2021-03-06
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=slobodnom%20pristupu&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
54 Da li zahtjev za slobodan pristup informacijama može da se odbije na osnovu preispitivanja opravdanosti razloga zbog kojeg podnosilac zahtjeva traži pristup informaciji? 1 1
Datum: 2021-03-30
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=slobodnom%20pristupu&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
55 Da li postoji razuman rok za odgovaranje na zahtjeve za slobodan pristup informacijama? 2 2
Datum: 2021-03-31
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=slobodnom%20pristupu&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
56 Da li su odluke institucije koja prati sprovodenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama pravno obavezujuce? 1 1
Datum: 2021-04-01
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=slobodnom%20pristupu&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
57 Da je zakonom propisano objavljivanje spiska svih obveznika Zakona o slobodnom pristupu informacijama? 0 1
Datum: 2021-04-02
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=slobodnom%20pristupu&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
58 Da li je zakonom propisana obaveza sprovodenja obuka/edukacija u oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2021-04-03
Izvor: Zakon I Upitnik
Link: 58 Is there a legal obligation for conducting trainings/education in the field of access to public information?
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
59 Da li su službenici Vlade u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2021-04-04
Izvor: Zakon I Upitnik
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
60 Da li je Vlada responzivna? 0 1
Datum: 2021-04-05
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
61 Da li je obavezno organizovanje javnih rasprava prilikom izrade nacrta Zakona? 1 2
Datum: 2021-04-06
Izvor: Zakon ili regulativa/Upitnik
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=dr%C5%BEavnoj%20upravi&vakta=-1&submit
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
62 Da li je definisana struktura izvještaja o javnim raspravama? 1 1
Datum: 2021-04-07
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta-2/?id={9F8ED982-BDCD-4642-A31F-0D1B592D6469}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
63 Da li postoji obaveza odgovornog organa da odgovori na komentare i sugestije koje su podnijete u toku javne rasprave? 1 1
Datum: 2021-04-08
Izvor: Zakon, Pravila procedure, Upitnik
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta-2/?id={9F8ED982-BDCD-4642-A31F-0D1B592D6469}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
64 Da li postoji mehanizam putem kojeg gradani i zainteresovane strane mogu preispitati odluke (nacrte Zakona) u slucaju kada proces javnih rasprava nije sproveden po propisanoj proceduri? 0 1
Datum: 2021-04-09
Izvor: Zakon ili regulativa/Upitnik
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta-2/?id={9F8ED982-BDCD-4642-A31F-0D1B592D6469}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
65 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji nacin gradani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Vlade? 0 1
Datum: 2021-04-10
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/sekretarijat
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
66 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa gradanima? 0 1
Datum: 2021-04-11
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://gsv.gov.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
67 Da li Vlada ima strateški ili planski dokument koji je namijenjen razvijanju kapaciteta državnih službenika za upravljanje društvenim mrežama (kao dio njihovih službenih zadataka)? 1 1
Datum: 2021-04-12
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=357431&rType=2&file=38_1_118_18_04_2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
68 Da li Vlada ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2021-04-13
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/VladaCrneGore/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
69 Da li Vlada ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2021-04-14
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/vladacg?lang=en
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
70 Da li na internet stranici Vlade postoje edukativni materijali namijenjeni gradanima? 0 1
Datum: 2021-04-15
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me/naslovna, https://gsv.gov.me/sekretarijat
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
71 Da li postoji portal e-uprave? 1 1
Datum: 2021-04-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.euprava.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
72 Da li Vlada aktivno promoviše portal e-uprave putem svoje internet stranice/društvenih mreža? 1 1
Datum: 2021-04-17
Izvor: Veb stranica, Društveni mediji
Link: https://www.gov.me/naslovna, https://www.gov.me/pretraga/228143/Zavrsi-elektronski-preko-portala-eUprava.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
73 Da li je Vlada usvojila zakon koji reguliše elektronsku komunikaciju? 1 1
Datum: 2021-04-18
Izvor: Zakon
Link: http://www.sluzbenilist.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
74 Da li postoji portal otvorenih podataka (open data portal)? 1 1
Datum: 2021-04-19
Izvor: Veb stranica
Link: https://data.gov.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
75 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 2021-04-20
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi/informacije_odobren_pristup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
76 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodic za slobodan pristup informacijama)? 0 1
Datum: 2021-04-21
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi/vodic
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
77 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2021-04-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
78 Da li postoji zaseban Eticki kodeks? 0 1
Datum: 2021-04-23
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
79 Da li je na internet stranici objavljen Eticki kodeks? 1 1
Datum: 2021-04-24
Izvor: Veb stranica and Upitnik
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
80 Da li se Etickim kodeksom regulišu pitanja konflikta interesa, upotrebe državne svojine, poklona i usluga, i politicke aktivnosti? 0 4
Datum: 2021-04-25
Izvor: Eticki kodeks
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
81 Da li postoje jasni mehanizmi za pracenje sprovodenja Etickog kodeksa? 1 1
Datum: 2021-04-26
Izvor: Eticki kodeks, Upitnik
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
82 Da li su Etickim kodeksom definisane procedure u slucaju njegovog kršenja? 1 1
Datum: 2021-04-27
Izvor: Eticki kodeks
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
83 Da li je lobiranje regulisano zakonom? 1 1
Datum: 2021-04-28
Izvor: Zakon
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?oblast=propisi&unazivu=lobiranj&vakta=-1&submit=
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
84 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždaca? 0 1
Datum: 2021-04-29
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.gov.me
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
85 Da li su imovinski kartoni javnih funkcionera javno dostupni? 2 2
Datum: 2021-04-30
Izvor: Zakon/Veb stranica
Link: https://www.antikorupcija.me/me/registri/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
86 Da li su imovinski kartoni dostupni u elektronskoj formi? 1 1
Datum: 2021-05-01
Izvor: Zakon
Link: http://www.sluzbenilist.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
87 Da li su podaci u imovinskim kartonima organizovani i struktuirani? 1 1
Datum: 2021-05-02
Izvor: Imovinski karton
Link: http://www.sluzbenilist.me/, https://www.antikorupcija.me/me/registri/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
88 Da li postoji zakonska obaveza objavljivanja informacija o poklonima? 1 1
Datum: 2021-05-03
Izvor: Veb stranica odgovarajuceg organa, Imovinski karton
Link: http://www.sluzbenilist.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
89 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju razlicitih oblika koruptivnog i neeticnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2021-05-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi/plan_integriteta_gsv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
90 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovodenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju razlicitih oblika koruptivnog i neeticnog ponašanja unutari institucije)? 1 1
Datum: 2021-05-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://gsv.gov.me/spi/plan_integriteta_gsv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
91 Da li su službenici Vlade u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždaca? 1 1
Datum: 2021-05-06
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
92 Da li je propisana forma za izvještaje ministarstava Vladi? 0 1
Datum: 2021-05-07
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link: http://www.sluzbenilist.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
93 Da li se Poslovnikom/Zakonom o Vladi preciziraju vrste informacija, koje se moraju nalaziti u ministarskim izvještajima o radu? 1 1
Datum: 2021-05-08
Izvor: Pravila procedure/Zakon
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?oblast=propisi&unazivu=dr%C5%BEavnoj+upravi&vakta=-1&submit=
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
94 Da li postoji posebno tijelo u okviru Generalnog sektretarijata Vlade zaduženo za strateško planiranje vladinih politika? 1 1
Datum: 2021-05-09
Izvor: Upitnik
Link: https://gsv.gov.me/stratesko_planiranje/strategije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
95 U kojoj mjeri Vlada radi analizu uticaja propisa (RIA)? 2 3
Datum: 2021-05-10
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
96 Da li Vlada koristi indikatore ucinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 2021-05-11
Izvor: Upitnikodgovarajuci primjerak
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
97 Da li Vlada koristi indikatore ucinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2021-05-12
Izvor: Upitnikodgovarajuci primjerak
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
98 Da li postoji srednjorocni program rada Vlade? 1 1
Datum: 2021-05-13
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/sjednice_vlade_2016/62
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
99 Da li postoji dugorocni program rada Vlade? 0 1
Datum: 2021-05-14
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -