Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Usljed nepostojanja istorijskih podataka o djelovanju novoformiranih ministarstava, stepen njihove otvorenosti je mjeren na osnovu redukovanog broja parametara.

Iako nam ovo metodološko ograničenje ne dozvoljava da napravimo detaljnju analizu otvorenosti novih ministarstava, možemo zaključiti da su Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo kapitalnih investicija, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, ostvarili nešto bolji rezultat, dok u ovom početnom razvoju transparentnosti za njima zaostaju Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.


Skupština Crne Gore - Prosječna ocjena otvorenosti: 77.89%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2021-04-18
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2021-04-19
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna, https://www.skupstina.me/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-04-20
Izvor: Veb stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1606937016-organizaciona-sema-2020.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-04-21
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/skupstina/uloga-i-nacin-rada/nadleznosti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je CV predsjednika parlamenta objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-04-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/skupstina/predsjednik
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li su informacije o strukturi i djelokrugu radnih tijela Parlamenta dostupne na internet stranici? 2 2
Datum: 2021-04-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/radna-tijela
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
7 Da li su informacije o strukturi aktuelnog saziva dostupne na internet stranici (predsjednik, potpredsjednici, sekretari, poslanici, struktura i clanstvo u parlamentarnim grupama)? 2 2
Datum: 2021-04-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/poslanice-i-poslanici/lista-poslanica-i-poslanika, https://www.skupstina.me/me/skupstina/predsjednik, https://www.skupstina.me/me/skupstina/potpredsjednici, https://www.skupstina.me/me/skupstina/generalni-sekretar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li su na internet stranici objavljene biografije i kontakti poslanika? 2 1
Datum: 2021-04-25
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/poslanice-i-poslanici/lista-poslanica-i-poslanika, https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama/otvoreni-podaci
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 2 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 3 -
9 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 2 2
Datum: 2021-04-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/finansije/zarade-poslanika, https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama/otvoreni-podaci
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 2
Datum: 2021-04-27
Izvor: Veb stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1606119690-c57ddf0727fbf0697b70a4f573b9dae7.xls
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li su godišnji programi rada objavljeni na internet stranici (2018, 2019. i 2020. godina)? 0 3
Datum: 2021-04-28
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/publikacije/plan-zakonodavnog-rada
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
12 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2021-04-29
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/publikacije/izvjestaji-o-radu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
13 Da li se izvještaji o radu odbora objavljuju na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-04-30
Izvor: Veb stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2617/6546-00-63-14-20-33.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2695/6713-..pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2604/6533-00-63-11-20-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu Parlamenta objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-01
Izvor: Veb stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1607337487-informacija-o-zakonodavnim-i-nadzornim-aktivnostima-skupstine-crne-gore-za-period-1-januar-do-31-jul-2020-godine.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-03-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1616835610-akcioni-plan-za-jacanje-zakonodavne-i-kontrolne-uloge-skupstine-crne-gore-u-2021godini.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen ustav države? 1 1
Datum: 2021-03-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605826428-ustav-crne-gore.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li je na internet stranici objavljen poslovnik o radu ili drugi dokument kojim se ureduju pravila rada Parlamenta? 1 1
Datum: 2021-03-18
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/poslanice-i-poslanici/poslovnik-o-radu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i prijedlozi zakona koji ce se raspravljati na plenumu? 3 3
Datum: 2021-03-19
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
19 Da li se na internet stranici blagovremeno objavljuju nacrti i prijedlozi zakona koji ce se raspravljati na plenumu? 2 2
Datum: 2021-03-20
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li su na internet stranici objavljeni zakoni koji su usvojeni na plenumu? 3 3
Datum: 2021-03-21
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/1040/2340-13908-25-20-2-5.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/790/2084-12800-06-2-19-1-7.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/482/1772-11047-31-4-18-1-4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
21 Da li su na internet stranici objavljeni amandmani na predloge zakona o kojima ce se raspravljati na plenumu? 3 3
Datum: 2021-03-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/94/2446-14145-33-20-3-3.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/752/2044-12269-33-19-4-3.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/360/1646-10363-23-1-18-1-4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
22 Da li su na internet stranici objavljeni amandmani koji su usvojeni na plenumu? 3 3
Datum: 2021-03-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
23 Da li su na internet stranici dostupne analize uticaja propisa (RIA)? 2 2
Datum: 2021-03-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/890/2189-12877-23-1-19-11.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici dostupan dnevni red za narednu sjednicu Parlamenta? 1 1
Datum: 2021-03-25
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/dogadjaji/prva-posebna-sjednica-prvog-redovnog-proljecnjeg-zasijedanja-u-2021-godini, https://www.skupstina.me/me/dogadjaji/sjednica-cetvrtog-vanrednog-zasijedanja-u-2021-godini
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici dostupni podaci o prisustvu poslanika i poslanica na plenarnim sjednicama? 1 3
Datum: 2021-03-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skupstine/216/3579-.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skupstine/223/3563-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
26 Da li su na internet stranici dostupni podaci o prisustvu poslanika i poslanica na sjednicama odbora? 3 3
Datum: 2021-03-27
Izvor: Veb stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2598/6710-..pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2467/6292-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
27 Da li su listinzi glasanja sa plenarnih sjednica objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 2021-03-28
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/919/2219-13861-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
28 Da li su listinzi glasanja sa sjednica odbora objavljeni na internet stranici? 0 3
Datum: 2021-03-29
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je omogucen audio ili video prenos sa plenarnih sjednica? 3 3
Datum: 2021-03-30
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna, https://www.youtube.com/channel/UC2V1QkN_HVpR6ZcNjHQ3Ykw/feed
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su transkripti sa plenuma objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 2021-03-31
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skupstine/207/3391-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
31 Da li se svi dokumenti koji se razmatraju na sjednicama odbora objavljuju na internet stranici, prije održavanja sjednice odbora? 1 2
Datum: 2021-04-01
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li se dokumenti sa sjednica odobra (npr. amandmani) objavljuju na internet stranici? 2 2
Datum: 2021-04-02
Izvor: Veb stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/891/2190-13237-23-3-19-8-2.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/950/2250-13346-23-2-20-2-4.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2723/6738-09-2-20-3-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li je omogucen audio ili video prenos sa sjednica odbora? 2 2
Datum: 2021-04-03
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna, https://www.youtube.com/channel/UC2V1QkN_HVpR6ZcNjHQ3Ykw/feed
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su dostupni audio i video zapisi sa prošlogodišnjih plenarnih sjednica? 1 1
Datum: 2021-04-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna, https://www.youtube.com/user/SkupstinaCrneGore/videos
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su na internet stranici objavljeni zapisnici sa sjednica odobra? 1 1
Datum: 2021-04-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2779/6942-.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2630/6637-..pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2500/6440-..pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li Parlament objavljuje strucna mišljenja medunarodnih organizacija (Evropske komisije, Venecijanske komisije, TAIEX-a itd.) zajedno sa predlozima zakona? 0 1
Datum: 2021-04-06
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li je Parlament ima strategiju ili pravilnik kojim se ureduje pitanje njegove otvorenosti i transparentnosti? 0 1
Datum: 2021-04-07
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li je Parlament ima Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2021-04-08
Izvor:
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li Parlament ucestvuje u inicijativi Partnerstvo otvorenih vlada (OGP)? 0 1
Datum: 2021-04-09
Izvor:
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki (2018, 2019. i 2020. godina)? 3 3
Datum: 2021-03-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/javne-nabavke/plan-javne-nabavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
41 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 2 2
Datum: 2021-03-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/javne-nabavke/tenderska-dokumentacija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
42 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 2 2
Datum: 2021-03-18
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/javne-nabavke/odluke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
43 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 2 2
Datum: 2021-03-19
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/javne-nabavke/ugovori
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
44 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 2021-02-11
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/javne-nabavke/ugovori
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama Parlamenta? 1 1
Datum: 2021-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/javne-nabavke/izvjestaji-o-javnim-nabavkama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li javnost ima pristup odlukama (rezultatima nadmetanja) o izboru najpovoljnije ponude u procesu nabavki velikih vrijednosti? 1 1
Datum: 2021-02-13
Izvor: Portal javnih nabavki, Veb stranica, Zakoni/Regulative
Link: https://portal.ujn.gov.me/delta2015/search/noticeSearchResults.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je pregovaracki postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje ogranicen iskljucivo na situacije sa precizno definisanim uslovima? 1 1
Datum: 2021-02-14
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/826/2119-13148-05-19-2-5.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li ponudaci mogu da iniciraju zvanicnu reviziju odluke o izboru najpovoljnije ponude? 1 1
Datum: 2021-02-15
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/826/2119-13148-05-19-2-5.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li je privrednim subjektima koje su osudeni za mito zabranjeno ucešce u postupku javne nabavke? 1 1
Datum: 2021-02-16
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/826/2119-13148-05-19-2-5.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je zakonom propisan uslov da se u postupku javnih nabavki objave informacije o vlasništvu svih privrednih društava koji se javljaju kao ponudaci? 0 1
Datum: 2021-02-17
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/826/2119-13148-05-19-2-5.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je zakonom propisano da službenici za javne nabavke podnose imovinske kartone? 0 1
Datum: 2021-02-18
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/826/2119-13148-05-19-2-5.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li je izvršna vlast formalno obavezana da ukljuci javnost u proces kreiranja i izrade budžeta? 0 1
Datum: 2021-02-19
Izvor: Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti; Pravila procedura Parlamenta i Vlade.
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/547/1839-11368-00-31-18-1-18.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li su na internet stranici dostupni budžeti Parlamenta (2018, 2019. i 2020. godina)? 3 3
Datum: 2021-02-20
Izvor: Veb stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/998/2298-13627-33-20-3-8.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/610/1902-11541-33-18-7-27.pdf https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/302/1586-10220-30-17-1-40.pdf, https://api.skupstina.me/media/files/1606940522-budzet-skupstine-2020.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
54 Da li je na internet stranici objavljen vizelni prikaz budžeta ili "budžet za gradane"? 0 1
Datum: 2021-02-21
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/parlamentarna-budzetska-kancelarija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
55 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog budžeta? 0 1
Datum: 2021-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
56 Da li se finansijski izvještaji periodicno objavljuju na internet stranici Parlamenta (polugodišnji, kvartalni ili mjesecni)? 1 2
Datum: 2021-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1606465288-izvjestaj-o-utrosenim-sredstvima-od-01012020-godine-do-31102020-godine.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
57 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2021-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/531/1824-11463-33-18-6-8.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/791/2085-12990-33-19-5-8.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/7/2357-13935-00-72-20-40.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
58 Da li Parlament sprovodi raspravu o izvještaju o reviziji završnog racuna? 1 1
Datum: 2021-02-25
Izvor: Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
59 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan nacin i razumljiv nacin (izvori prihoda, rashoda...)? 1 1
Datum: 2021-02-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/998/2298-13627-33-20-3-8.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
60 Da li su objavljeni materijali sa sjednica radnih tijela koja razmatraju/odobravaju budžet i druga finansijska dokumenta? 1 1
Datum: 2021-02-27
Izvor: Veb stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/860/2155-12871-33-19-7-4.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/860/2155-12943-33-19-7-12.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
61 Koliko skupštinskih odbora je raspravljalo o poslednjem predlogu Zakona budžetu? 1 2
Datum: 2021-02-28
Izvor: Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
62 Da li je pravo na slobodan pristup informacijama regulisano posebnim zakonom? 1 1
Datum: 2021-03-01
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama/propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
63 Da li je zakonom propisana obaveza izrade izvještaja o sprovodenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane institucije koja je obveznik zakona? 1 1
Datum: 2021-03-02
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama/propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
64 Da li zakon propisuje proaktivno objavljivanje informacija na internet stranicama institucija? 1 1
Datum: 2021-03-03
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama/propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
65 Da li zakon jasno definiše instituciju koja prati spovodenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama i njene nadležnosti? 1 1
Datum: 2021-03-04
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama/propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
66 Da li zahtjev za slobodan pristup informacijama može da se odbije na osnovu preispitivanja opravdanosti razloga zbog kojeg podnosilac zahtjeva traži pristup informaciji? 1 1
Datum: 2021-03-30
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama/propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
67 Da li postoji razuman maksimalni rok za odgovaranje na zahtjeve za slobodan pristup informacijama? 2 2
Datum: 2021-03-31
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama/propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
68 Da li postoji razuman rok za odgovaranje na zahtjeve za slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2021-04-01
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama/propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
69 Da je zakonom propisano objavljivanje spiska svih obveznika Zakona o slobodnom pristupu informacijama? 0 1
Datum: 2021-04-02
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama/propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
70 Da li je zakonom propisana obaveza sprovodenja obuka/edukacija u oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2021-04-03
Izvor: Upitnik, Zakon/Zakonska regulativa
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama/propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
71 Da li su službenici Parlamenta u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2021-04-04
Izvor: Upitnik, Zakon/Zakonska regulativa
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
72 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2021-04-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama/zahtjevi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
73 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodic za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2021-04-06
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama/propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
74 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2021-04-07
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
75 Da li je Parlament responzivan? 1 1
Datum: 2021-04-08
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: http://skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
76 Da li su službenici Parlamenta u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2021-04-09
Izvor: Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
77 Da li je predstavnicima civilnog društva/nezavisnim eksperatima dozvoljeno da ucestvuju ili prate rad parlamentarnih odbora? 1 1
Datum: 2021-04-10
Izvor: Veb stranica, Upitnik, Zakon/Pravila procedure
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605826816-poslovnik.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
78 Koliko puta su odbori zatražili od javnosti (stucnjaka, predstavnika civilnog društva…) komentar na odredeni dokument (poput zakona/strategije/deklaracije) u toku prošle godine? 1 2
Datum: 2021-04-11
Izvor: Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
79 Da li je propisana procedura kojom se omogucava gradanima i predstavnicima civilnog društva da budu ukljuceni u parlamentarne procese i donošenje odluka? 1 1
Datum: 2021-04-12
Izvor: Pravila procedure, Zakon, Ustav, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/ustav-crne-gore, https://api.skupstina.me/media/files/1605826816-poslovnik.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
80 Da li postoje parlamentarni uredi na lokalnom nivou? 0 1
Datum: 2021-04-13
Izvor:
Link: http://skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
81 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji nacin gradani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Parlamenta? 1 1
Datum: 2021-04-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/predstavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
82 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa gradanima? 1 1
Datum: 2021-04-15
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/postavite-pitanje
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
83 Da li Parlament organizuje programe ili radionice gradanskog obrazovanja? 1 1
Datum: 2021-04-16
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/edukativni-centar/demokratske-radionice, https://www.skupstina.me/me/gradjani/edukativni-centar/djecji-parlament
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
84 Da li na internet stranici Parlamenta postoje edukativni materijali namijenjeni gradanima? 1 1
Datum: 2021-04-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/publikacije/brosure, https://www.skupstina.me/me/gradjani/publikacije/mjesecni-bilten
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
85 Da li su uspotavljene e-peticije? 0 1
Datum: 2021-04-18
Izvor: Veb stranica, Upitnik, Zakon
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
86 Da li postoji komunikacioni plan ili strategija za promovisanje e-peticija? 0 1
Datum: 2021-04-19
Izvor: Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
87 Da li postoji informacija (uputstvo) o nacinima i uslovima korišcenja e-peticija? 0 1
Datum: 2021-04-20
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
88 Da li Parlament ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2021-04-21
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/Skup%C5%A1tina-Crne-Gore-109867790914782
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
89 Da li Parlament ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2021-04-22
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/skupstinacg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
90 Da li postoje informacije o ostvarivanju posjete Parlamentu (posjetilacki centri, obilazak sa vodicem, edukativne posjete, vrijeme posjete itd.)? 1 1
Datum: 2021-04-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/edukativni-centar/dan-otvorenih-vrata
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
91 Da li postoji Eticki kodeks poslanika? 1 1
Datum: 2021-04-24
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605829356-eticki-kodeks-poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
92 Da li je Eticki kodeks poslanika objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-04-25
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/eticki-kodeks-poslanika
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
93 Da li se Etickim kodeksom regulišu pitanja konflikta interesa, upotrebe državne svojine, poklona i usluga, i politicke aktivnosti? 2 4
Datum: 2021-04-26
Izvor: Eticki kodeks
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605829356-eticki-kodeks-poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
94 Da li su Etickim kodeksom definisane procedure u slucaju njegovog kršenja? 1 1
Datum: 2021-04-27
Izvor: Eticki kodeks
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605829356-eticki-kodeks-poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
95 Da li postoje jasni mehanizmi za sprovodenje i pracenje sprovodenja Etickog kodeksa? 1 1
Datum: 2021-04-28
Izvor: Eticki kodeks, Upitnik
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605829356-eticki-kodeks-poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
96 Da li postoji obaveza objavljianja informacije o konacnim rezultatima istraga povodom optužbi za neeticko ponašanje? 1 1
Datum: 2021-04-29
Izvor: Pravila procedure, Zakon, Regulative
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605829356-eticki-kodeks-poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
97 Da li je lobiranje regulisano zakonom? 1 1
Datum: 2021-04-30
Izvor: Zakon
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/591/492-3541-23-2-14-7-13.PDF
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
98 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždaca? 1 1
Datum: 2021-05-01
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/zvizdaci
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
99 Da li su imovinski kartoni javnih funkcionera javno dostupni? 2 2
Datum: 2021-05-02
Izvor: Veb stranica
Link: http://antikorupcija.me/me/registri/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
100 Da li su imovinski kartoni dostupni u elektronskoj formi? 1 1
Datum: 2021-05-03
Izvor: Zakon
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/zakoni-i-druga-akta
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
101 Da li su podaci u imovinskim kartonima organizovani i struktuirani? 1 1
Datum: 2021-05-04
Izvor: Imovinski karton
Link: http://antikorupcija.me/me/registri/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
102 Da li postoji zakonska obaveza objavljivanja informacija o poklonima? 1 1
Datum: 2021-05-05
Izvor: Veb stranica odgovarajuceg organa, Imovinski karton
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/zakoni-i-druga-akta
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
103 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju razlicitih oblika koruptivnog i neeticnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2021-05-06
Izvor: Veb stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1616149329-plan-integriteta.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
104 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovodenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju razlicitih oblika koruptivnog i neeticnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2021-05-07
Izvor: Veb stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1616149075-izvjestaj-o-sprovodjenju-plana-integriteta-za-2019godinu.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
105 Da li su službenici Parlamenta u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždaca? 1 1
Datum: 2021-05-08
Izvor: Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
106 U kojoj mjeri Parlament radi analizu uticaja procesa (RIA)? 1 3
Datum: 2021-05-09
Izvor: Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
107 Da li su na internet stranici objavljena pitanja i odgovori sa premijerskog sata? 2 2
Datum: 2021-05-10
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
108 Da li su propisane sankcije za ministre i druge funkcionere koji se ne odazvu pozivu za saslušanja? 0 1
Datum: 2021-05-11
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605826816-poslovnik.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
109 Da li su na internet stranici objavlljeni izvještaji sa saslušanja? 1 1
Datum: 2021-05-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/1042/2342-13781-00-63-7-20-10-4.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/909/2209-13188-00-63-4-19-37-4.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/908/2208-13174-00-63-5-19-40-1.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
110 U kojoj mjeri je državna revizorska institucija odgovorna Parlamentu? 1 2
Datum: 2021-05-13
Izvor: Zakon, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/zakoni-i-druga-akta
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
111 Da li Parlament razmatra sve izvještaje koje priprema državna revizorska institucija? 0 1
Datum: 2021-05-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
112 Da li parlamentarni odbori imaju pravo da konsultuju i/ili zaposle eksperte? 1 1
Datum: 2021-05-15
Izvor: Zakon, Upitnik
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605826816-poslovnik.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -