Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Usljed nepostojanja istorijskih podataka o djelovanju novoformiranih ministarstava, stepen njihove otvorenosti je mjeren na osnovu redukovanog broja parametara.

Iako nam ovo metodološko ograničenje ne dozvoljava da napravimo detaljnju analizu otvorenosti novih ministarstava, možemo zaključiti da su Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstvo kapitalnih investicija, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, ostvarili nešto bolji rezultat, dok u ovom početnom razvoju transparentnosti za njima zaostaju Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.


Ministarstvo odbrane - Prosječna ocjena otvorenosti: 65.59%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2021-03-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/vijesti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2021-03-25
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-03-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/organizacija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-03-27
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/organizacija/Dokumenta-o-organizaciji/177863/Pravilnik-o-unutrasnjoj-organizaciji-i-sistematizaciji-Ministarstva-odbrane.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-03-28
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/ministarstvo/ministar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 2 2
Datum: 2021-03-29
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/rubrike/Slobodan_pristup_informacijama/spisak_funkcionera https://mod.gov.me/kontakt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 2 2
Datum: 2021-03-30
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/rubrike/Slobodan_pristup_informacijama/spisak_funkcionera
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 2
Datum: 2021-03-31
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/rubrike/Slobodan_pristup_informacijama/sluzbenici
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2021-04-01
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/kontakt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-04-02
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/biblioteka/strategije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2021-04-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/biblioteka/zakoni https://mod.gov.me/pretraga/202359/Javna-rasprava-o-Nacrtu-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-tajnosti-podataka.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2021-04-04
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/biblioteka/strategije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki (2018, 2019. i 2020. godina)? 3 3
Datum: 2021-04-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/Rubrike/javne_nabavke_nove https://mod.gov.me/pretraga/222600/Plan-javnih-nabavki-za-2020-godinu-inovirani.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
14 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 2 2
Datum: 2021-04-06
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/Rubrike/javne_nabavke_nove https://mod.gov.me/biblioteka/tenderi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
15 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 2 2
Datum: 2021-04-07
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/Rubrike/javne_nabavke_nove
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 2 2
Datum: 2021-04-08
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://mod.gov.me/Rubrike/javne_nabavke_nove
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 2021-02-11
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://mod.gov.me/Rubrike/javne_nabavke_nove https://mod.gov.me/biblioteka/dokument
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li su na internet stranici dostupni budžeti ministarstva (2018, 2019. i 2020. godina)? 0 3
Datum: 2021-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/rubrike/Slobodan_pristup_informacijama/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
19 Da li se finansijski izvještaji periodicno objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesecni)? 0 2
Datum: 2021-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/biblioteka https://mod.gov.me/biblioteka/izvjestaji
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni (2017, 2018. i 2019. godina)? 0 3
Datum: 2021-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/biblioteka
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
21 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan nacin i razumljiv nacin (izvori prihoda, rashoda...)? 0 1
Datum: 2021-02-15
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/biblioteka
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodic za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2021-02-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/vodici/vodici/230194/Vodic-za-slobodan-pristup-informacijama-u-posjedu-Ministarstva-odbrane.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li su službenici ministarstva u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2021-02-17
Izvor: Upitnik
Link: https://mod.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2021-02-18
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/rubrike/Slobodan_pristup_informacijama/Informacije_kojima_je_po_zahtijevu_pristup_odobren
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2021-02-19
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/rubrike/Slobodan_pristup_informacijama/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li je ministarstvo responzivno? 0 1
Datum: 2021-02-20
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://mod.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su službenici ministarstva u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2021-02-21
Izvor: Upitnik
Link: https://mod.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji nacin gradani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 2021-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/biblioteka/Uputstva
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa gradanima? 1 1
Datum: 2021-02-23
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://mod.gov.me/korisnik/profil/postavljanje-pitanja
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2021-02-24
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/ministarstvoodbranecg/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2021-02-25
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/defence_mne
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratecim linkovima? 0 1
Datum: 2021-02-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji izmedu ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 0 1
Datum: 2021-02-27
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/vijesti https://mod.gov.me/rubrike/Saradnja_sa_NVO/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni gradanima? 0 1
Datum: 2021-02-28
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2021-03-01
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.antikorupcija.me/me/registri/ https://portal.antikorupcija.me:9343/acamPublic/izvestajDetails.htm?parent=pretragaIzvestaja&izvestajId=48789
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždaca? 0 1
Datum: 2021-03-02
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/biblioteka
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju razlicitih oblika koruptivnog i neeticnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2021-03-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/biblioteka/dokument
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovodenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju razlicitih oblika koruptivnog i neeticnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2021-03-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/rubrike/Plan_integriteta/240794/Izvjestaj-o-realizaciji-Plana-integriteta-za-2020-godinu.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li su službenici ministarstva u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždaca? 1 1
Datum: 2021-03-05
Izvor: Upitnik
Link: https://mod.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 2021-03-06
Izvor: Upitnik
Link: https://mod.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 2021-03-07
Izvor: Upitnik
Link: https://mod.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li ministarstvo koristi indikatore ucinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 2021-03-08
Izvor: Upitnik
Link: https://mod.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li ministarstvo koristi indikatore ucinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 1 1
Datum: 2021-03-09
Izvor: Upitnik
Link: https://mod.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici (2017, 2018. i 2019. godina)? 2 3
Datum: 2021-06-03
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/biblioteka/izvjestaji
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Nije objavljen
45 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici (2018, 2019. i 2020. godina)? 2 3
Datum: 2021-05-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/biblioteka/izvjestaji
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Nije objavljen
46 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2021-05-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/biblioteka/izvjestaji
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 2021-05-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://mod.gov.me/Rubrike/javne_nabavke_nove
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -