Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Skupština Crne Gore - Prosječna ocjena otvorenosti: 79.26%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Webiste
Link: http://skupstina.me/index.php/me/predsjednik/item/2950-predsjednik-skupstine-primio-u-nastupnu-posjetu-ambasadorku-turske
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/component/search/?searchword=pocetna&searchphrase=all&Itemid=156
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/images/dokumenti/Slu%C5%BEba_Skup%C5%A1tine/ORGANIZACIONA_%C5%A0EMA_SLU%C5%BDBE_SKUP%C5%A0TINE_CRNE_GORE.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/skupstina/sluzba-skupstine/opis-poslova-organizacionih-jedinica
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
5 Da li je CV predsjednika parlamenta objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/skupstina/predsjednik/biografija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
6 Da li su informacije o strukturi i djelokrugu radnih tijela Parlamenta dostupne na internet stranici? 2 2
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/ustavni-odbor/o-radnom-tijelu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - N/A
7 Da li su informacije o strukturi aktuelnog saziva dostupne na internet stranici (predsjednik, potpredsjednici, sekretari, poslanici, struktura i članstvo u parlamentarnim grupama)? 2 2
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/skupstina/o-skupstini/uvodna-rijec, http://www.skupstina.me/index.php/me/skupstina/predsjednik/biografija, http://www.skupstina.me/index.php/me/skupstina/potpredsjednici-biografije, http://www.skupstina.me/index.php/me/skupstina/generalni-sekretar/biografija, http://www.skupstina.me/index.php/me/skupstina/poslanice-i-poslanici/lista-poslanika-i-poslanica, http://www.skupstina.me/index.php/me/ustavni-odbor/o-radnom-tijelu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
8 Da li su na internet stranici objavljene biografije i kontakti poslanika? 1 2
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/skupstina/poslanice-i-poslanici/lista-poslanika-i-poslanica
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - N/A
9 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 1 3
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/plan-zakonodavnog-rada
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
10 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/publikacije/izvjestaji-o-radu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/publikacije/izvjestaji-o-radu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
12 Da li su strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2/26/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Strategija_2016_-_2018.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
13 Da li je dostupan tekst Ustava države? 1 1
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/ustav-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
14 Da li se internet stranici nalazi Poslovnik o radu ili drugi pravni dokument kojim se uređuju pravila rada Parlamenta? 1 1
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/poslovnik-skupstine
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
15 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i prijedlozi zakona koji će se raspravljati na plenumu? 3 3
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
16 Da li su na internet stranici objavljeni nacrti zakona, koji su usvojeni na plenumu? 3 3
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-skupstine-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
17 Da li su amandmani, o kojima će se raspravljati na plenumu, objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-skupstine-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
18 Da li su amandmani, usvojeni na plenumu, objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 2/26/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
19 Da li je na internet stranici dostupan dnevni red za narednu sjednicu Parlamenta? 1 1
Datum: 2/26/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/kalendar?view=calendar&layout=daily&day=2019-2-28
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
20 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 2 3
Datum: 2/26/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/zaposleni/15.02.2019._godine.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
21 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 1
Datum: 2/26/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/finansije/budzet
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
22 Da li su na internet stranici dostupni podaci o prisutnosti poslanika i poslanica na plenarnim sjednicama? 0 3
Datum: 2/26/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-skupstine-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
23 Da li su na internet stranici dostupni podaci o prisutnosti poslanika i poslanica na sjednicama odbora? 3 3
Datum: 2/26/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/ustavni-odbor-sjednice
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
24 Da li su listinzi glasanja sa plenarnih sjednica Parlamenta objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 2/26/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-skupstine-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
25 Da li su objavljeni listinzi glasanja sa odbora? 0 3
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/zakonodavni-odbor
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
26 Da li Parlament vrši audio ili video prenos sa plenarnih sjednica? 3 3
Datum: 2/26/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/online-streaming
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
27 Da li su transkripti sa plenuma objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 2/26/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-skupstine-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
28 Da li se dokumenti, pripremljeni za sjednice odbora, objavljuju na internet stranici prije sjednice odbora? 1 2
Datum: 2/26/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
29 Da li se dokumenti sa sjednica odobra (npr. amandmani) objavljuju na internet stranici? 2 2
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
30 Da li Parlament vrši audio ili video prenos sjednica odbora? 0 2
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
31 Da li su dostupni audio i video zapisi sa prošlogodišnjih plenarnih sjednica dostupni na internet stranici? 1 1
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
32 Da li su objavljeni zapisnici sa sjednica odobra? 1 1
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2199/5665-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
33 Da li Vlada ima neki dokument (npr. strategiju/pravilnik…) kojim se tretira/reguliše pitanje njene otvorenosti i transparentnosti? 0 1
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
34 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki? 1 1
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/gradani/finansije/javne-nabavke/plan-javne-nabavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
35 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za postupak javnih nabavki? 2 2
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/gradani/finansije/javne-nabavke/tenderska-dokumentacija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
36 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o postupku javnih nabavki? 2 2
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/gradani/finansije/javne-nabavke/odluke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
37 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 2 2
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://skupstina.me/index.php/me/gradani/finansije/javne-nabavke/ugovori
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
38 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
39 Da li je za velike javne nabavke (>0.5% of GDP) predvidena zakonska procedura koja osigurava kompetitivno nadmetanje? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Zakon/Regulative
Link: https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/zakon-o-javnim-nabavkama.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
40 Da li je pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje ograničen isključivo na precizno definisane uslove, na primjer kada je ponuđač jedini izvor koji pruža odredenu usluge ili pribavlja odredenu tehniku? 1 1
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
41 Da li ponuđači kojima nije dodjeljena javna nabavka mogu da iniciraju zvaničnu reviziju odluke o izboru najpovoljnije ponude? 1 1
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
42 Da li je kompanijama koje su osuđene za mito zabranjeno ucešce u buducim javnim pozivima za javne nabavke? 1 1
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
43 Da li je građanima omogućen pristup pravnim propisima koji regulišu pitanja javnih nabavki? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Portal javnih nabavki, Veb stranica, Zakon/Regulative
Link: http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
44 Da li građani imaju pristup odlukama (rezultatima nadmetanja) o dodjeli velikih javnih nabavki? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Portal javnih nabavki, Veb stranica, Zakon/Regulative
Link: http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
45 Koliko je razvijena zakonska osnova za budžetsku transparentnost – ucešce javnosti u kreiranju budžeta, objavljivanje budžeta i objavljivanje završnog racuna? 2 3
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon o budžetiranju i fiskalnoj odgovornosti; Pravila procedure parlamenta i Vlade.
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
46 Da li su na internet stranici dostupni budžeti? 3 3
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
47 Da li je objavljen "budžet za gradane"? 1 1
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://pbk.me/category/istrazivanja/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
48 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog budžeta? 0 1
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
49 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta Parlamenta? 0 1
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/finansije/budzet
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
50 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni? 2 3
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Nije objavljen
51 Da li Parlament sprovodi raspravu o revizorskom izvještaju o završnom racunu? 1 1
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
52 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način, uključujući izvore prihoda i rashoda? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/495/1783-10897-33-18-5.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
53 Da li postoje materijali sa sjednica radnih tijela koja razmatraju/odobravaju budžet i druga finansijska dokumenta? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/odbor-za-ekonomiju-finansije-i-budzet-sjednice
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
54 Koliko skupštinskih odbora je raspravljalo o poslednjem predlogu Zakona budžetu? 1 2
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/zakonodavni-odbor-sjednice http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/odbor-za-medunarodne-odnose-i-iseljenike-sjednice http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/odbor-za-ekonomiju-finansije-i-budzet-sjednice http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/odbor-za-ljudska-prava-i-slobode-sjednice http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/odbor-za-rodnu-ravnopravnost-sjednice http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/odbor-za-prosvjetu-nauku-kulturu-i-sport-sjednice http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/odbor-za-turizam-poljoprivredu-ekologiju-i-prostorno-planiranje-sjednice http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/odbor-za-zdravstvo-rad-i-socijalno-staranje-sjednice http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/zakonodavni-odbor-sjednice http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/odbor-za-ekonomiju-finansije-i-budzet-sjednice
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
55 Koliki je procenat usvojenih amandmana na poslednji predlog Zakona o budžetu koji je Vlada uputila Skupštini? 2 2
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
56 Da li je pravo na slobodan pristup informacijama (SPI) regulisano posebnim zakonom? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
57 Da li Zakon propisuje detaljan sadržaj Vodiča za SPI? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
58 Da li Zakon propisuje da svaki organ vlasti odredi lice koje je zaduženo za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
59 Da li je Zakonom propisana obaveza izrade izvještaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane institucije koja je obveznik Zakona? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
60 Da li Zakon propisuje proaktivno objavljivanje informacija na internet stranicama institucija? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
61 Da li Zakon jasno definiše instituciju koja prati spovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama i njene nadležnosti? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
62 Da li su podnosioci zahjeva za SPI u obavezi da navedu razloge za pristup informaciji? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
63 Da li postoji razuman, maksimalni rok za odgovaranje na zahtjeve za SPI? 2 2
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
64 Da li postoji nezavisna institucija ili povjerenik za pristup informacijama koji vrše nadzor nad primjenom Zakona o SPI i omogucavaju njegovu dosljednu primjenu? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
65 Da li su odluke institucije koja prati sprovođenje Zakona pravno obavezujuće? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
66 Da li su organi vlasti u obavezi da naprave i ažuriraju liste registara dokumenata koji su u posjedu tog konkretnog organa i da li su u obavezi da ih objavljuju? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
67 Da li se pravo na SPI primjenjuje na državna preduzeca (preduzeća koja su vecinskom vlasništvu države ili pod kontrolom države)? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
68 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/images/dokumenti/slobodan_pristup_informacijama/informacije_o_zahtjevima_kojima_je_pristup_odobren/2017/vodi%C4%8D-_24.05.2018.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
69 Da li postoji zakonska obaveza za sprovođenje obuka/edukacija u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja? 0 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Upitnik, Zakon/Zakonska regulativa
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
70 Da li je Parlament u 2017/2018. godini organizovala ili učestvovala u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama, namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Upitnik, Zakon/Zakonska regulativa
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
71 Da li je Parlament razmatrao prijedlog zakona koji reguliše elektronsku komunikaciju? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
72 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/gradani/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
73 Da li je na internet stranici objavljen ažuriran Vodič za SPI? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/images/dokumenti/slobodan_pristup_informacijama/informacije_o_zahtjevima_kojima_je_pristup_odobren/2017/vodi%C4%8D-_24.05.2018.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
74 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o SPI-ju? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/gradani/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
75 Da li je Parlament u 2017/2018. godini organizovala ili učestvovala u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data), namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
76 Da li se poslovnicima o radu reguliše kako predstavnici civilnog društva i/ili zainteresovana javnost mogu ucestvovati ili pratiti rad skupštinskih odbora? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik, Zakon/Pravila procedure
Link: http://skupstina.me/images/dokumenti/Poslovnik_-_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni_tekst.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
77 Da li je predstavnicima civilnog društva/nezavisnih eksperata dozvoljeno da učestvuju ili prate rad parlamentarnih odbora? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik, Zakon/Pravila procedure
Link: http://skupstina.me/images/dokumenti/Poslovnik_-_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni_tekst.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
78 Koliko puta su odbori zatijevali od javnosti (spoljni konsultanti, predstavnici nevladinih organizacija) da daju komentare na odredeni zakon/strategiju/deklaraciju ili slicno tokom prethodne kalendarske godine? 0 2
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
79 Da li Parlament ima pravnu proceduru koja omogućava građanima i predstavnicima civilnog društva da budu uključeni u parlamentarne procese i donošenje odluka? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Pravila procedure, Zakon, Ustav, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
80 Da li postoji mogucnost kontaktiranja Parlamenta putem e-mail ili on line kontakt forme? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/gradani/pitajte
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
81 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Vlade? 0 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
82 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju, putem kojeg građani mogu izraziti zabrinutost, ili podnijeti žalbu na rad državnih službenika? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/gradani/pitajte
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
83 Da li je uspostavljen mehanizam e-peticija? 0 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik, Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
84 Da li postoji komunikacioni plan ili strategija za promovisanje e-peticija? 0 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
85 Da li postoji informacija (uputstvo) o načinu korišćenja e-peticija? 0 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
86 Da li Parlament ima aktivan Fejsbuk nalog? 0 2
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Facebook
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
87 Da li Parlament ima aktivan Tviter nalog? 0 2
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Twitter
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
88 Da li postoje informacije o nacinu pristupa zgradi Parlamenta (kao što su posjetilacki centri, obilazak sa vodicem, edukacione posjete, vrijeme posjete, pristup plenarnim sjednicama i info centru koji je dostupan javnosti)? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/gradani/posjetite-parlament
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
89 Da li postoji Eticki kodeks?for MPs? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://skupstina.me/images/dokumenti/eticki_kodeks_poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
90 Da li je Etički kodeks poslanika objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://skupstina.me/images/dokumenti/eticki_kodeks_poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
91 Da li se Etičkim kodeksom regulišu pitanja konflikta interesa, upotrebe državne svojine, poklona i usluga, i politicke aktivnosti? 2 4
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Etički kodeks
Link: http://skupstina.me/images/dokumenti/eticki_kodeks_poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
92 Da li se Etickim kodeksom definišu procedure koje se bave kršenjem Kodeksa? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Etički kodeks
Link: http://skupstina.me/images/dokumenti/eticki_kodeks_poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
93 Da li postoje jasni mehanizmi za praćenje sprovođenja Etičkog kodeksa poslanika? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Etički kodeks, Upitnik 
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
94 Da li postoje procedure kojima se definiše obaveza da Parlament mora objavljivati informacije o konacnim rezultatima istraga povodom optužbi za neeticko ponašanja? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Pravila procedure, Zakon, Regulative
Link: http://skupstina.me/images/dokumenti/eticki_kodeks_poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
95 Da li je lobiranje regulisano zakonom? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon
Link: https://www.antikorupcija.me/documents/3/zakon_o_lobiranju.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
96 Da li postoji procedura čuvanja sadržaja imovinskih kartona u elektronskoj formi? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
97 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o imovini? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Veb stranica, Imovinski karton
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
98 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o izvorima prihoda? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Veb stranica, Imovinski karton
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
99 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o iznosu prihoda? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Veb stranica, Imovinski karton
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
100 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o plaćenom radu kod vršenja drugih javnih poslova? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Veb stranica, Imovinski karton
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
101 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o neplaćenom radu kod vršenja drugih javnih poslova? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Veb stranica, Imovinski karton
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
102 Da li postoji zakonska obaveza objavljivanja informacija o poklonima? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica, Imovinski karton
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
103 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o dugovima i potraživanjima? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Veb stranica, Imovinski karton
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
104 Da li su podaci u imovinskim kartonima organizovani i struktuirani? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Imovinski karton
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
105 Da li su propisane prekršajne kazne zbog prijavljivanja netačnih informacija? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
106 Da li su propisane kazne u slučaju kašnjenja sa podnošenjem imovinskih kartona? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
107 Da li su imovinski kartoni poslanika javno dostupni? 2 2
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
108 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Plan_integriteta_septembar_2018._godine.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
109 Da li je Parlament u 2017/2018. godini organizovala ili učestvovala u treninzima/ obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
110 U kojoj mjeri Parlament radi procjenu mogućih uticaja postojecih i pripremljenih pravnih akata (analiza efekata propisa - RIA)? 1 3
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
111 Da li postoji parlamentarna procedura za dovodenje predstavnika Vlade u Parlament u cilju odgovaranja na poslanička pitanja? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
112 Da li postoji procedura sprovođenja glasanja o povjerenju? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
113 Da li postoji procedura razmatranja interpelacije? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
114 Da li postoji rezime i status nadzornih aktivnosti (saslušanja)? 1 1
Datum: 3/2/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2124/5441-00-63-7-18-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
115 Da li postoji nadzorna dokumentacija iz prethodne dvije godine? 2 2
Datum: 3/2/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/odbor-za-antikorupciju/sjednice
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
116 U kojoj mjeri je revizorska institucija odgovorna Parlamentu? 1 2
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
117 Da li parlamentarni odbori imaju pravo da konsultuju i/ili zaposle eksperte? 1 1
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Zakon, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A