Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo kulture - Prosječna ocjena otvorenosti: 56.29%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo?alphabet=lat
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/pretraga?query=plan%20rada&siteId=41&contentType=2&searchType=4&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
3 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=242895&rType=2&file=PROGRAM%20ZASTITE%202016.docx, http://www.mku.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=263340&rType=2&file=PROGRAM%20ZASTITE%20I%20O%C4%8CUVANJA%20KULTURNIH%20DOBARA%20ZA%202017.%20GODINE.pdf, http://www.mku.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=297819&rType=2&file=Program%20zastite.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Mašinski čitljiv (XLS, XML, CSV, JSON)
4 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
5 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=332695&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
6 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=332694&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
7 Da li je CV ministra objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo/ministar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
8 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/biblioteka/strategije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
9 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=271272&rType=2&file=izvjestaj%20om%20radu%20i%20stanju%20u%20upravnim%20oblastima%20MKU.1.pdf, http://www.mku.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=308578&rType=2&file=Izvje%C5%A1taj%20o%20radu%20i%20stanju%20u%20upravnim%20oblastima%20Ministarstva%20kulture%20u%202017.%20godini.pdf, http://www.mku.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=250650&rType=2&file=finalni%20%20Izvjestaj%20o%20upravnim%20oblastima%20za%202015..pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
10 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti za svaku organizacionu jedinicu? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=332694&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
11 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/biblioteka/predlozi-zakona
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
12 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 3 3
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=297705&rType=2, http://www.mku.gov.me/kontakt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - N/A
13 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera (imena i pozicije)? 2 2
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/Rubrike/Zarade
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 - N/A
14 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/Rubrike/Zarade
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
15 Da li Vlada ima neki dokument (npr. strategiju/pravilnik…) kojim se tretira/reguliše pitanje njene otvorenosti i transparentnosti? 0 1
Datum: 3/5/2019 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
16 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki? 2 3
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=325335&rType=2, http://www.mku.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=325299&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za postupak javnih nabavki? 2 2
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/rubrike/JavneNabavke/JN2018/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o postupku javnih nabavki? 1 2
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/rubrike/JavneNabavke/JN2018/, http://www.mku.gov.me/rubrike/JavneNabavke/JN2017/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 2
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mku.gov.me/rubrike/JavneNabavke/JN2018/, http://www.mku.gov.me/rubrike/JavneNabavke/JN2017/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 3/5/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
21 Da li su na internet stranici dostupni budžeti? 0 3
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
22 Da li je na internet stranici objavljen polugodišnji finansijski izvještaj o izvršenju budžeta? 0 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
23 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni? 0 3
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
24 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način, uključujući izvore prihoda i rashoda? 0 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
25 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/rubrike/SPI
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
26 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama, namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum: 3/5/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/rubrike/Info
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
28 Da li je na internet stranici objavljen ažuriran Vodič za SPI? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=318292&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
29 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o SPI-ju? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/rubrike/SPI
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
30 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data), namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum: 3/5/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
31 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa javnih rasprava? 0 2
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: http://www.mku.gov.me/rubrike/JavneRasprave
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
32 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/rubrike/JavneRasprave
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi za javne rasprave? 1 2
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/rubrike/JavneRasprave
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
34 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/rubrike/JavneRasprave/193139/Izvjestaj.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
35 Da li se javne rasprave održavaju online? 1 1
Datum: 3/5/2019 |
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: http://www.euprava.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
36 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Vlade? 0 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
37 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju, putem kojeg građani mogu izraziti zabrinutost, ili podnijeti žalbu na rad državnih službenika? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo/pitanje
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
38 Da li Vlada ima aktivan Fejsbuk nalog? 1 2
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Facebook
Link: https://m.facebook.com/Ministarstvo-kulture-Crne-Gore-2272428336119036/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
39 Da li Vlada ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/mku_gov?lang=en
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
40 Da li su dostupni imovinski kartoni ministara? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://portal.antikorupcija.me:9343/acamPublic/imovinaFunkcioneraSearch.htm
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
41 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
42 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 3/6/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
43 Da li je ministarstvo u roku poslalo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 3/6/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
44 Da li je ministarstvo u roku poslalo poslednji kvartalni finansijski izvještaj za tekuću godinu? 0 1
Datum: 3/6/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
45 Da li je ministarstvo u roku poslalo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 3/6/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
46 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 3/6/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
47 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 3/6/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mku.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A