Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo vanjskih poslova - Prosječna ocjena otvorenosti: 37.49%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/ministarstvo?alphabet=lat
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/en/search?query=plan%20rada&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
3 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=233478&rType=2, http://www.gsv.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=265630&rType=2,http://www.gsv.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=304109&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
4 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/en/ministry?alphabet=lat
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
5 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/organizacija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
6 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=308716&rType=2&file=Pravilnik%20o%20unutra%C5%A1njoj%20organizaciji%20i%20sistematizaciji%20_02042018.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
7 Da li je CV ministra objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/ministarstvo/ministar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
8 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 0 1
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/biblioteka/strategije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
9 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 0 3
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
10 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti za svaku organizacionu jedinicu? 1 1
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=308716&rType=2&file=Pravilnik%20o%20unutra%C5%A1njoj%20organizaciji%20i%20sistematizaciji%20_02042018.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
11 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 0 1
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/biblioteka/nacrti-zakona
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
12 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 3 3
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=305354&rType=2, http://www.mvp.gov.me/kontakt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - N/A
13 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera (imena i pozicije)? 2 2
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/ministarstvo/Rukovodeci-tim
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - N/A
14 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 1
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=340127&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
15 Da li Vlada ima neki dokument (npr. strategiju/pravilnik…) kojim se tretira/reguliše pitanje njene otvorenosti i transparentnosti? 0 1
Datum: 3/8/2019 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
16 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki? 0 3
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/biblioteka/tenderi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za postupak javnih nabavki? 2 2
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/biblioteka/tenderi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o postupku javnih nabavki? 0 2
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/biblioteka/tenderi?pagerIndex=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 2 2
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mvp.gov.me/biblioteka/tenderi?pagerIndex=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 3/8/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mvp.gov.me/biblioteka/tenderi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
21 Da li su na internet stranici dostupni budžeti? 0 3
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/en/ministry?alphabet=lat
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
22 Da li je na internet stranici objavljen polugodišnji finansijski izvještaj o izvršenju budžeta? 0 1
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/en/ministry?alphabet=lat
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
23 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni? 0 3
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/en/ministry?alphabet=lat
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
24 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način, uključujući izvore prihoda i rashoda? 0 1
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/en/ministry?alphabet=lat
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
25 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 1 1
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=314167&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
26 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama, namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum: 3/8/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mvp.gov.me/en/ministry?alphabet=lat
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/rubrike/slobodan-pristup-informacijama/Informacije-kojima-je-po-zahtjevu-pristup-odobren
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
28 Da li je na internet stranici objavljen ažuriran Vodič za SPI? 1 1
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=314167&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
29 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o SPI-ju? 1 1
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
30 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data), namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum: 3/8/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mvp.gov.me/en/ministry?alphabet=lat
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
31 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa javnih rasprava? 0 2
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: http://www.mvp.gov.me/biblioteka?query=javne%20rasprave&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
32 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi za javne rasprave? 0 2
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/organizacija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
34 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/pretraga?query=Izvje%C5%A1taj&siteId=40&contentType=2&searchType=1&sortDirection=desc&pagerIndex=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
35 Da li se javne rasprave održavaju online? 0 1
Datum: 3/8/2019 |
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: http://www.mvp.gov.me/en/ministry?alphabet=lat
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
36 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Vlade? 0 1
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/info/info-vodici
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
37 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju, putem kojeg građani mogu izraziti zabrinutost, ili podnijeti žalbu na rad državnih službenika? 0 1
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mvp.gov.me/ministarstvo/pitanja-i-odgovori
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
38 Da li Vlada ima aktivan Fejsbuk nalog? 0 2
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Facebook
Link: https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enME746ME746&ei=dahDXMPnLonikgXzgYqgBg&q=ministarstvo+vanjskih+poslova+crne+gore+facebook&oq=ministarstvo+vanjskih+poslova+crne+gore+facebook&gs_l=psy-ab.12...0.0..41000...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.72Afge6xZhc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
39 Da li Vlada ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/mfa_mne?lang=en
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
40 Da li su dostupni imovinski kartoni ministara? 1 1
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://portal.antikorupcija.me:9343/acamPublic/imovinaFunkcioneraSearch.htm
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
41 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 1/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mvp.gov.me/rubrike/plan-integriteta/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
42 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 3/8/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mvp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
43 Da li je ministarstvo u roku poslalo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 3/8/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mvp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
44 Da li je ministarstvo u roku poslalo poslednji kvartalni finansijski izvještaj za tekuću godinu? 0 1
Datum: 3/8/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mvp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
45 Da li je ministarstvo u roku poslalo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 3/8/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mvp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
46 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 3/8/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mvp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
47 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 3/8/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mvp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A