Back to Top

SrbijaMinistarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija - Prosječna ocjena otvorenosti: 56.70%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/faq_search.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/35006/INFORMATOR%20O%20RADU%20MTTT%2030.nov.2021.%20latinica.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/tekst/sr/40/nadleznosti-ministarstva.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/tekst/sr/101/ministarka-trgovine-turizma-i-telekomunikacija.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/tekst/sr/105/tim-ministra.php https://mtt.gov.rs/tekst/sr/107/sekretarijat-ministarstva.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/35006/INFORMATOR%20O%20RADU%20MTTT%2030.nov.2021.%20latinica.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/35006/INFORMATOR%20O%20RADU%20MTTT%2030.nov.2021.%20latinica.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/imenik/sr/114
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2021. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/Uv5KB
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/Uv5KB
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/tekst/sr/712/strategije.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2020. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/Uv5KB
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/vest/2210/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-elektronskim-komunikacijama.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/745/Strategija%20razvoja%20elektronskih%20komunikacija%20u%20RS%202010-2020.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/tekst/29588/javne-nabavke.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/35030/Javni%20apoziv%20(4)1.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/35229/1Odluka%20o%20dodeli%20ugovora%20nabavka%20vaucera.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/77wJ6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://archive.is/77wJ6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/77wJ6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/Uv5KB
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/Uv5KB https://mtt.gov.rs/faq_search.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2020. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/35007/%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%20%D0%9E%20%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%A3.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/tekst/sr/34183/pristup-informacijama-od-javnog-znacaja.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://mtt.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/35006/INFORMATOR%20O%20RADU%20MTTT%2030.nov.2021.%20latinica.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/tekst/sr/34183/pristup-informacijama-od-javnog-znacaja.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://mtt.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/sekcija/1960/aktuelno.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://arhiva.mtt.gov.rs/javne-rasprave/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/vest/33122/javna-rasprava-o-predlogu-strategije-trgovine-republike-srbije-do-2025-godine.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 2 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://arhiva.mtt.gov.rs/javne-rasprave/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/extfile/sr/949/IZVESTAJ%20SA%20JAVNE%20RASPRAVE%20ZEK-A.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 0 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/if6So
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://mtt.gov.rs/vest/sr/32876/okrugli-sto-nacrt-zakona-o-elektronskim-komunikacijama.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/TBWhm
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://mtt.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 1 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Facebook
Link: https://archive.ph/zLBA5
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/ministarstvo_tt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtt.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/m1TfQ#
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://pametnoibezbedno.gov.rs/vodic-duzi/#strana15-p1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.acas.rs/pretraga_registra/#/acas/obrazacZaPrijavuImovineIPrihodaDetails/5002064
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/4jarH
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/if6So
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/if6So
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://mtt.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://mtt.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://mtt.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.ph/if6So
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.ph/if6So
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -