Back to Top

SrbijaMinistarstvo kulture i informisanja - Prosječna ocjena otvorenosti: 56.51%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://kultura.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://kultura.gov.rs/faq_search.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://kultura.gov.rs/tekst/3982/organizaciona-struktura.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://kultura.gov.rs/tekst/54/o-nama.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://kultura.gov.rs/tekst/55/potpredsednik-vlade-i-ministar-kulture-i-informisanja.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://kultura.gov.rs/tekst/57/pomocnici-ministra.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkultura.gov.rs%2Fextfile%2Fsr%2F8465%2FInformator-o-radu---januar-2022--cirilica.doc&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://kultura.gov.rs/kontakt-lista/213
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2021. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkultura.gov.rs%2Fextfile%2Fsr%2F4995%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2598%25D0%25B0%2520%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D1%2598%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%2520%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%259A%25D0%25B0%2520%25D1%2583%2520%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%2520%25D0%25A1%25D1%2580%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B8%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B4%25202020%25E2%2580%25932025.%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%252011_2020-10.docx&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2020. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkultura.gov.rs%2Fextfile%2Fsr%2F8056%2FNacrt%2520zakona%2520o%2520izmeni%2520i%2520dopuni%2520Zakona%2520o%2520javnim%2520medijskim%2520servisima..docx&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkultura.gov.rs%2Fextfile%2Fsr%2F7240%2FIzmena%2520i%2520dopuna%2520Plana%2520javnih%2520nabavki%2520za%25202021-broj%25201...xlsx&wdOrigin=BROWSELINK https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkultura.gov.rs%2Fextfile%2Fsr%2F8080%2F%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%259F%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D1%2598%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%2520-%2520%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2598%25202.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkultura.gov.rs%2Fextfile%2Fsr%2F1952%2Fjnmv-10-2020-poziv-za-podnosenje-ponuda.doc&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkultura.gov.rs%2Fextfile%2Fsr%2F6989%2F%25D0%25A6%25D0%2588%25D0%259D%25207-2019-%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%259A%25D0%25B5%2520%25D0%25BE%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2599%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%2520-%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2598%25D0%25B0%252017.docx&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkultura.gov.rs%2Fextfile%2Fsr%2F8575%2FInformator-o-radu---januar-2022--cirilica.doc&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 1 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkultura.gov.rs%2Fextfile%2Fsr%2F8575%2FInformator-o-radu---januar-2022--cirilica.doc&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2020. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkultura.gov.rs%2Fextfile%2Fsr%2F8575%2FInformator-o-radu---januar-2022--cirilica.doc&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://kultura.gov.rs/tekst/5916/javne-rasprave.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://kultura.gov.rs/tekst/5916/javne-rasprave.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 2 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkultura.gov.rs%2Fextfile%2Fsr%2F8002%2F%25D0%2598%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2598%2520%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2598%2520%25D0%2588%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2598%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8..docx&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkultura.gov.rs%2Fextfile%2Fsr%2F7962%2Fizvestaj%2520o%2520sprovedenoj%2520javnoj%2520raspravi%2520Nacrt%2520zakona%2520kulturno%2520nasledje.doc&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 0 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: http://javnerasprave.euprava.gov.rs/javna-rasprava/292
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://kultura.gov.rs/kontakt/180
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 0 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Facebook
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2022-02-08
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/min_kulture
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://euprava.gov.rs/usluge/6224
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://kultura.gov.rs/extfile/sr/4010/vodeni-zig..pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.acas.rs/pretraga_registra/#/acas/obrazacZaPrijavuImovineIPrihodaDetails/5002499
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 1 1
Datum: 2022-02-08
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/G3aiy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -