Back to Top

SrbijaMinistarstvo finansija Republike Srbije - Prosječna ocjena otvorenosti: 55.95%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/sr/search#ministar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/o-ministarstvu/organizaciona-struktura
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/sr/o-ministarstvu-1/nadleznost-ministarstva-1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/sr/tim/sinisa-mali
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/sr/o-ministarstvu-1/organizacione-jedinice-1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs//upload/media/Yubf5J_61f3c06f7ff05.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs//upload/media/Yubf5J_61f3c06f7ff05.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs//upload/media/Yubf5J_61f3c06f7ff05.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2021. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/hZYnY
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/hZYnY
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/sr/dokumenti2-1/fiskalna-strategija-1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2020. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/6DpAS
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/sr/propisi-1/nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-eksproprijaciji-1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://archive.is/6DpAS
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://jnportal.ujn.gov.rs/planovi-nabavki-svi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://mfin.gov.rs/o-ministarstvu/licence-za-softversko-reenje-za-detekciju-i-izvetavanje-o-rizinim-transakcijama-jn-392021
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://mfin.gov.rs/o-ministarstvu/struni-nadzor-nad-izvoenjem-radova-na-sanaciji-objekta-u-beogradu-ul-balkanska-53-jn-p-42021
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/44153
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/44984
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/upload/media/oQEPEM_60f00cd548fc6.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/o-ministarstvu/budzet-ministarstva1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 2 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mfin.gov.rs%2F%2Fupload%2Fmedia%2FQehgho_61f23bac63fcc.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2020. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/o-ministarstvu/izvrsenje-budzeta
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://mfin.gov.rs/o-ministarstvu/informacije-od-javnog-znacaja
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik
Link: https://mfin.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs//upload/media/FgyQDR_621c8b44ac6c2.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://mfin.gov.rs/o-ministarstvu/informacije-od-javnog-znacaja
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://www.mfin.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.ph/SEwX1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://mfin.gov.rs/propisi/javne-rasprave
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/UzBIG
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs//upload/media/2DnTXa_620a5f4d6074f.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 2 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mfin.gov.rs%2F%2Fupload%2Fmedia%2F1JMtIn_61c4785fe33e7.docx&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mfin.gov.rs%2F%2Fupload%2Fmedia%2F1JMtIn_61c4785fe33e7.docx&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 0 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/SEwX1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://javnerasprave.euprava.gov.rs/javna-rasprava/307
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://mfin.gov.rs/usluge/najcesca-pitanja
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://mfin.gov.rs/contact
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/ministarstvofinansija/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 0 2
Datum: 2022-02-11
Izvor: Twitter
Link: https://www.mfin.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/aktivnosti/predstavljen-nacrt-programa-ekonomskih-reformi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/usluge/najcesca-pitanja
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.acas.rs/pretraga_registra/#/acas/obrazacZaPrijavuImovineIPrihodaDetails/5007851
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/E2vP6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mfin.gov.rs/dokumenti2/strategija-za-borbu-protiv-pranja-novca-i-finansiranja-terorizma-za-period-20202024-godine-sluzbeni-glasnik-rs-br-142020
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/YNx65
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik
Link: https://www.mfin.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik
Link: https://www.mfin.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik
Link: https://www.mfin.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik
Link: https://www.mfin.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2022-02-11
Izvor: Upitnik
Link: https://www.mfin.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -