Back to Top

SrbijaMinistarstvo za brigu o porodici i demografiju - Prosječna ocjena otvorenosti: 33.00%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/vGGk4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/?s=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/organizacija/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/wp-content/uploads/2021/11/Pravilnik-o-unutrasnjem-ureenju-i-sistematizaciji-radnih-mesta-u-Ministarstvu-za-brigu-o-porodici-i-demografiju-1.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/organizacija/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 0 2
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/organizacija/ http://minbpd.gov.rs/kontakt/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 2
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/vGGk4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/organizacija/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/kontakt/ http://minbpd.gov.rs/sektori/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2021. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/strategije/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2020. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/zakoni/zakoni-u-pripremi/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://archive.ph/NanQQ
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/Plan-javnih-nabavki-2021-001-scaled-e1616001145486.jpg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/kQhho
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/kQhho
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/kQhho
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://archive.ph/kQhho
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/kQhho
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2020. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/informacije-od-javnog-znacaja/pristup-informacijama-od-javnog-znacaja/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.ph/Fm0XO
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.is/glpiJ
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/informacije-od-javnog-znacaja/pristup-informacijama-od-javnog-znacaja/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: http://minbpd.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/vGGk4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/javne-rasprave/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/QnuYU
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 0 2
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/QnuYU
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 1 2
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fminbpd.gov.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2F1a.-izvestaj-javna-rasprava-NZID-ZFPPD-12.04.2021..doc&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fminbpd.gov.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2F1a.-izvestaj-javna-rasprava-NZID-ZFPPD-12.04.2021..doc&wdOrigin=BROWSELINK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 0 2
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/1nCwU
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://javnerasprave.euprava.gov.rs/javna-rasprava/270
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/kontakt/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 1 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://minbpd.gov.rs/kontakt/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2022-02-04
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/minbpd
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 0 2
Datum: 2022-02-04
Izvor: Twitter
Link: https://www.google.com/search?q=ministarstvo+za+brigu+o+porodici+twitter&sxsrf=APq-WBt17IxCqMSrXt41Js5-E2jE-ihpKg%3A1643969809345&ei=Ef38Yce1FIHxkgXn6LuQCw&ved=0ahUKEwiHgofk6OX1AhWBuKQKHWf0DrIQ4dUDCA4&uact=5&oq=ministarstvo+za+brigu+o+porodici+twitter&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOg0ILhDHARCvARCwAxBDOgUIABCABDoECAAQQzoGCAAQFhAeOgcIIRAKEKABSgQIQRgASgQIRhgAUPMEWOIOYJ4QaAFwAngAgAGpAogBjgmSAQUwLjUuMpgBAKABAcgBCsABAQ&sclient=gws-wiz
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 1 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/zastita-dece-od-digitalnog-i-ostalih-oblika-nasilja/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.acas.rs/pretraga_registra/#/acas/obrazacZaPrijavuImovineIPrihodaDetails/5006362
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/Thwzw
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://minbpd.gov.rs/pravilnici/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://archive.ph/1LisH/image
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/vGGk4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/vGGk4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/vGGk4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/vGGk4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2022-02-04
Izvor: Upitnik
Link: https://archive.is/vGGk4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -