Back to Top

Sjeverna Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:


Ministastvo zdravlja - Prosječna ocjena otvorenosti: 49.61%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/?s=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/organogram/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/lista-na-informacii-od-javen-karakter/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/minister/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 0 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/minister/; http://zdravstvo.gov.mk/zamenik-minister/; http://zdravstvo.gov.mk/drzaven-sekretar/; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/SPISOK-na-vrabot.-MZ-01.03.2021.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/minister/; http://zdravstvo.gov.mk/zamenik-minister/; http://zdravstvo.gov.mk/drzaven-sekretar/; http://zdravstvo.gov.mk/lista-na-specijalni-sovetnici/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/SPISOK-na-vrabot.-MZ-01.03.2021.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/informacii-za-kontakt/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2021. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/programi/; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/04/Programa-RETKI-BOLESTI-za-2021-god_.pdf; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/04/Programa-za-DIJALIZA-za-2021-god..pdf; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/04/Programa-KRVODARITELI-2021-godina.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/izveshtai/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/strategii/; http://zdravstvo.gov.mk/strateski-plan-i-budzet/; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2015/06/IT_strategija_IZIS.pdf; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2019/08/Strategija_preventivna_stom.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2020. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/programi/; http://zdravstvo.gov.mk/izveshtai/; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/04/GODISHEN-IZVESHTAJ-ZA-PROGRAMSKA-I-BUDHETSKA-REALIZATSIJA.-ZA-PROGRAMA-ZA-KARDIOVASKULARNI.pdf; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/04/Godishen-izveshtaj-za-Programa-zdravje-za-site-za-2020.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/strateski-plan-i-budzet/; http://zdravstvo.gov.mk/strategii/; http://zdravstvo.gov.mk/akcioni-planovi/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/javni-nabavki/; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/05/Plan-za-JN-2021-dopolnet-v.12-verzija-3.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/javni-nabavki/; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/21dc12bc-ef48-4ca7-893a-13b8eb4cc651/1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/javni-nabavki/; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/7d526add-774c-4ff9-8e29-ba0a12805f44
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/javni-nabavki/; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3beddfdd-e19f-47ef-8d4d-296ac448981b
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://zdravstvo.gov.mk/javni-nabavki/; https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notifications-for-accp-change
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/javni-nabavki/; http://zdravstvo.gov.mk/izveshtai/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/strateski-plan-i-budzet/; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/05/MZ-SLU-BEN-VESNIK-NA-RSM-br.-307-od-23.12.2020.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 2 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/transparentnost/; http://zdravstvo.gov.mk/realizacija-na-budzhet/; https://open.finance.gov.mk/mk/search?recipient=%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E+%D0%97%D0%90+%D0%97%D0%94%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E&payer=&payer_recipient_btn=payer_recipient&term=&payerEDB=&recipientEDB=4030990253804
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2020. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/zavrshni-smetki-na-jzu/; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/1900100434785A7.pdf; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2021/03/190010043478653.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/lista-na-informacii-od-javen-karakter/; http://zdravstvo.gov.mk/21-dokument/; http://zdravstvo.gov.mk/info_javen_karakter/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/lista-na-informacii-od-javen-karakter/; http://zdravstvo.gov.mk/21-dokument/; http://zdravstvo.gov.mk/info_javen_karakter/; http://zdravstvo.gov.mk/dopisi/; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/09/Odgovori-Ministerstvo-za-zdravstvo-ESE-pages-1-165.pdf; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2018/09/Odgovori-Ministerstvo-za-zdravstvo-ESE-pages-166-334.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/lista-na-informacii-od-javen-karakter/; http://zdravstvo.gov.mk/21-dokument/; http://zdravstvo.gov.mk/info_javen_karakter/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li je ministarstvo responzivno? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Zahtjev za SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/nastani/; http://zdravstvo.gov.mk/category/soopshtenija/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/programi/; http://zdravstvo.gov.mk/akcioni-planovi/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/informacii-za-kontakt/; http://zdravstvo.gov.mk/prijavete_nepravilnost/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://zdravstvo.gov.mk/informacii-za-kontakt/; http://zdravstvo.gov.mk/prijavete_nepravilnost/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/zdravstvomk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/ZdravstvoMK
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://uslugi.gov.mk/institution-details.nspx?institutionId=913; http://zdravstvo.gov.mk/; http://mojtermin.mk/patients; http://alodoktore.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/zgolemena-dostapnost-i-priblizhuvanje-na-uslugite-do-zhenite-za-vreme-na-reproduktivniot-period/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2015/10/Flaer-Transplantacija.pdf; http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/; http://zdravstvo.gov.mk/vodich-za-ishrana/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=19977&search=&ime=&prezime=&funkcija=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80&institucija=%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/zashtiteno-vnatreshno-prijavuvanje/; http://zdravstvo.gov.mk/wp-content/uploads/2017/11/PRAVILNIK-ZA-ZASHTITENO-VNATRESHNO-PRIJAVUVANE-VO-INSTITUTSIITE-VO-JAVNIOT-SEKTOR-46.2016.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/akcioni-planovi/; https://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/kodeks_za_administrativni_sluzbenici_sl183_12122014.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zdravstvo.gov.mk/izveshtai/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -