Back to Top

Sjeverna Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:


Ministarstvo rada i socijalne politike - Prosječna ocjena otvorenosti: 67.15%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/prebaruvanje.nspx?q=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/content/word/covecki_resursi/organogram_nov.PDF
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/misija.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/minister.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/minister.nspx; https://mtsp.gov.mk/zamenik-minister.nspx; https://mtsp.gov.mk/drzaven-sekretar.nspx; https://mtsp.gov.mk/kontakti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/minister.nspx; https://mtsp.gov.mk/zamenik-minister.nspx; https://mtsp.gov.mk/drzaven-sekretar.nspx; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/posebni_kabinetski.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/kontakti.nspx; https://mtsp.gov.mk/kontakti-ns_article-lista-na-kontakti-so-lica-vraboteni-vo-ministerstvoto-za-trud-i-socijalna-politika-nova.nspx; https://mtsp.gov.mk/kontakti-ns_article-lista-na-kontakti-so-lica-vraboteni-vo-ministerstvoto-za-trud-i-socijalna-politika-ii.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/kontakti.nspx; https://mtsp.gov.mk/kontakti-ns_article-lista-na-kontakti-so-lica-vraboteni-vo-ministerstvoto-za-trud-i-socijalna-politika-nova.nspx; https://mtsp.gov.mk/kontakti-ns_article-lista-na-kontakti-so-lica-vraboteni-vo-ministerstvoto-za-trud-i-socijalna-politika-ii.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2021. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/informacii-od-javen-karakter.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/informacii-od-javen-karakter.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/9.5_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%98%D0%88%D0%90%20%D0%97%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%A1%D0%9A%D0%98%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A0%D0%9C%202015-2024.pdf; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/trud/strategija_vrabotuvanje_2021_mkd.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2020. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/informacii-od-javen-karakter.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://ener.gov.mk/default.aspx?item=search; https://mtsp.gov.mk/predlog-zakoni1.nspx; https://mtsp.gov.mk/zakoni.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202021.pdf; https://mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/aec0518c-80ce-4d39-83aa-611f172b2814/14
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/58939e4a-aaf6-4116-a99b-ebe5a85eb8af
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx; https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/8a714f53-530a-4d1e-8720-bb6c1df739e2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx; https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notifications-for-accp-change
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/javni-nabavki.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2021. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/finansii/budzet_2021_mtsp.PDF
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/finansii/budzet_2021_mtsp.PDF
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2020. godinu? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/informacii-od-javen-karakter.nspx; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/Finansii%20zavrsni%202020/78735.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/sloboden-pristap-do-informacii.nspx; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/upatstvo_sproveduvanje_zakon_sloboden_pristap.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/sloboden-pristap-do-informacii.nspx; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2022/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98_2021.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/sloboden-pristap-do-informacii.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Zahtjev za SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/soopshtenija-informacii.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2021. godinu? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 1 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/soopshtenija-informacii.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/soopshtenija-informacii-ns_article-povik-za-javni-konsultacii-za-podgotvenite-nacrt-dokumenti-strategija-za-bzr-2021-2025-i-akciski-pla.nspx; https://mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-shahpaska-so-novata-strategija-ja-podignuvame-svesta-kaj-rabotnicite-i-rabotodavacite-i-gi-zajaknuva.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 0 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 1 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://ener.gov.mk/default.aspx?item=search; https://mtsp.gov.mk/predlog-zakoni1.nspx; https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=72100
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://ener.gov.mk/Default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_ann_detail&itemid=0wpwHF3E2ripfBrlNUw9AA==
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalnite-uslugi.nspx; https://www.ssip.mk/tvoe-prashanje/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://mtsp.gov.mk/kontakti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/MTSPmk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 0 2
Datum: 2022-02-14
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/trudisocijala
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://uslugi.gov.mk/institution-details.nspx?institutionId=909; https://mtsp.gov.mk/uslugi-i-prava.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/oktomvri-2021-ns_article-sredba-na-ministerkata-shahpaska-so-ssnm-mediumskite-rabotnici-se-nashi-partneri-vo-unapreduvanjeto.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/media-centar.nspx; https://www.mtsp.gov.mk/media-centar-ns_article-bidi-bezbedna.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=19969&search=&ime=&prezime=&funkcija=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80&institucija=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/informacii-od-javen-karakter.nspx; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/dokumenti/dokumenti%202017/Procedura_ukazuvachi.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx; https://mtsp.gov.mk/content/pdf/2021/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%202021%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%A2%D0%A1%D0%9F.PDF
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://mtsp.gov.mk/dokumenti.nspx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li su službenici ministarstva u 2021. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 1 1
Datum: 2022-02-14
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -