Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Vlada Crne Gore - Prosječna ocjena otvorenosti: 59.56%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2020-02-15
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2020-02-15
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/naslovna http://www.gov.me/pretraga?query=izvje%u0161taj&siteId=1&contentType=2&searchType=4&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-15
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=343131&rType=2&file=52_4_101_06_12_2018.pdf, http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=397933&rType=2&file=40_1_157_13_02_2020.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija premijera objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-15
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.predsjednik.gov.me/predsjednik/biografija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je objavljen Poslovnik/Zakon o Vladi na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/pretraga?alphabet=lat&query=poslovnik&siteId=1&contentType=2&searchType=4&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2020-02-20
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/spi/Program_rada_Vlade
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
8 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici (2016, 2017. i 2018. godina)? 2 3
Datum: 2020-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/biblioteka/izvjestaji?query=vlade%202018&sortDirection=desc http://www.gov.me/biblioteka/izvjestaji?query=vlade%202017&sortDirection=desc http://www.gov.me/biblioteka/izvjestaji?query=vlade%202016&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Nije objavljen
9 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM-qWKtY3oAhWNERQKHd6wAeoQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gsv.gov.me%2FResourceManager%2FFileDownload.aspx%3Frid%3D385014%26rType%3D2%26file%3D03_140_24_10_2019.pdf&usg=AOvVaw1Bn0qnizCBNCr52YhxWEvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-22
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.gov.me/biblioteka/strategije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 2 2
Datum: 2020-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/spi/Javni_funkcioneri/Spisak, http://www.gsv.gov.me/kontakt, http://www.predsjednik.gov.me/kontaktpm
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 2 2
Datum: 2020-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/spi/Javni_funkcioneri/Liste_obracuna_zarada
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 2
Datum: 2020-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/spi/Spisak_drzavnih_sluzbenika_i_namjestenika
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2020-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/kontakt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li se na internet stranici objavljuje dnevni red za narednu sjednicu Vlade? 0 3
Datum: 2020-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
16 Da li se na internet stranici objavljuju dokumenta koja su razmatrana na sjednici Vlade? 0 3
Datum: 2020-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/spi/informacije_odobren_pristup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
17 Da li se na internet stranici objavljuju zapisnici sa sjednica Vlade? 3 3
Datum: 2020-03-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/vijesti/222134/Saopstenje-sa-159-sjednice-Vlade-Crne-Gore.html http://www.gov.me/vijesti/211997/Saopstenje-sa-140-sjednice-Vlade-Crne-Gore.html http://www.gov.me/pretraga/188974/Saopstenje-sa-85-sjednice-Vlade-Crne-Gore.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
18 Da li se dnevni red i materijali koji će se razmatrati na sjednici Vlade objavljeni dovoljno unaprijed (najmanje jedan dan prije održavanja sjednice)? 0 2
Datum: 2020-02-27
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju transkripti sa sjednica Vlade? 0 1
Datum: 2020-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li je dostupan video/audio prenos sjednica Vlade? 0 1
Datum: 2020-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li se na internet stranici objavljuju saopštenja za javnost i informacije o pres konferencijama koje se održavaju nakon sjednica Vlade? 3 3
Datum: 2020-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/Najave/192288/DOPUNA-NAJAVE-Konferencija-za-medije-nakon-92-sjednice-Vlade-CG-u-14-00.html 2018, http://www.gov.me/pretraga/217477/DOPUNA-NAJAVE-Konferencija-za-medije-nakon-146-sjednice-Vlade-CG-u-16-00.html 2019, http://www.gov.me/pretraga/221813/DOPUNA-NAJAVE-Konferencija-za-medije-nakon-158-sjednice-Vlade-CG-u-12-30.html 2020
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
22 Da li se na internet stranici objavljuju dokumenti koje je Vlada predložila ili usvojila (nacrti i prijedlozi zakona i drugih propisa...)? 1 1
Datum: 2020-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/sjednice_vlade_2016, http://www.gov.me/biblioteka/predlozi-zakona
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li Vlada podnosi stručna mišljenja međunarodnih organizacija (Evropske komisije, Venecijanske komisije, TAIEX-a itd.) zajedno sa predlozima zakona Parlamentu? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Upitnik, Veb stranica Vlade, Veb stranica Skupstine
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je Vlada usvojila strategiju ili pravilnik kojim se uređuje pitanje njene otvorenosti i transparentnosti? 0 1
Datum: 2020-02-22
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li je Vlada usvojila Komunikacionu (PR) strategiju? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=322452&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki (2017, 2018. i 2019. godina)? 2 3
Datum: 2020-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/spi/ugovori_rjesenja_i_pojedinacni_akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Nije objavljen
27 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 2
Datum: 2020-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/spi/ugovori_rjesenja_i_pojedinacni_akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
28 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 2
Datum: 2020-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/spi/ugovori_rjesenja_i_pojedinacni_akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
29 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 2
Datum: 2020-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/spi/ugovori_rjesenja_i_pojedinacni_akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2020-02-22
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.gsv.gov.me/spi/ugovori_rjesenja_i_pojedinacni_akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj za 2018. godinu o javnim nabavkama Vlade? 0 1
Datum: 2020-03-02
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li javnost ima pristup odlukama (rezultatima nadmetanja) o dodjeli velikih javnih nabavki? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Portal javnih nabavki, Veb stranica, Zakon/Regulativa
Link: http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su informacije o javnim nabavkama javno dostupne putem zasebnog online portala? 1 1
Datum: 2020-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li je pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje ograničen isključivo na situacije sa precizno definisanim uslovima? 1 1
Datum: 2020-02-23
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li ponuđači mogu da iniciraju zvaničnu reviziju odluke o izboru najpovoljnije ponude? 1 1
Datum: 2020-02-23
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li je privrednim subjektima koje su osuđeni za mito zabranjeno ucešce u postupku javne nabavke? 1 1
Datum: 2020-02-23
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li je zakonom propisan uslov da se u postupku javnih nabavki objave informacije o vlasništvu svih privrednih društava koji se javljaju kao ponuđači? 0 1
Datum: 2020-03-02
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li je zakonom propisano da službenici za javne nabavke podnose imovinske kartone? 0 1
Datum: 2020-02-23
Izvor: Zakon o javnim nabavkama, Zakon o sprječavanju korupcije, Zakon o sprječavanju sukoba interesa
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li su na internet stranici dostupni budžeti Vlade (2017, 2018. i 2019. godina)? 0 3
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/biblioteka
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
40 Da li je na internet stranici objavljen vizelni prikaz predloga budžeta ili "budžet za gradane"? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/biblioteka
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog budžeta? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/pretraga/213200/Saopstenje-Izvrsenje-budzeta-Crne-Gore-u-periodu-januar-avgust-2019-GDDS-tabela-08.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici Vlade (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni (2016, 2017. i 2018. godina)? 0 3
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/biblioteka
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
44 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način i razumljiv način (izvori prihoda, rashoda...)? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/biblioteka
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li je izvršna vlast formalno obavezna da omogući učešće javnost u budžetskom procesu? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Zakoni
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li je predlog zakona o budžetu podnijet Parlamentu dovoljno unaprijed, kako bi se Parlamentu omogućilo da ga razmotri na valjan način (3 mjeseca prije početka fiskalne godine)? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: /Veb stranica/Upitnik
Link: http://www.gov.me/sjednice_vlade_2016/143
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li postoje detaljne informacije o nivou i strukturi javnog duga? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb sajt, Budzet, Zavrsni izvjestaj
Link: http://www.gov.me/pretraga?query=izvje%u0161taj%20o%20javnom%20dugu%20crne%20gore&siteId=1&contentType=2&searchType=1&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li su objavljene informacije o jednokratnoj socijalnoj pomoći? 0 1
Datum: 2020-03-02
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li su objavljene informacije o trošenju sredstava iz budžetske rezerve? 0 1
Datum: 2020-03-02
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je pravo na slobodan pristup informacijama regulisano posebnim zakonom? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je zakonom propisana obaveza izrade izvještaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane institucije koja je obveznik zakona? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li zakon propisuje proaktivno objavljivanje informacija na internet stranicama institucija? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li zakon jasno definiše instituciju koja prati spovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama i njene nadležnosti? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
54 Da li zahtjev za slobodan pristup informacijama može da se odbije na osnovu preispitivanja opravdanosti razloga zbog kojeg podnosilac zahtjeva traži pristup informaciji? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
55 Da li postoji razuman maksimalni rok za odgovaranje na zahtjeve za slobodan pristup informacijama? 2 2
Datum: 2020-02-24
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
56 Da li su odluke institucije koja prati sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama pravno obavezujuće? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
57 Da postoji zakonska obaveza za javno objavljivanje spiska svih obveznika Zakona o slobodnom pristupu informacijama? 0 1
Datum: 2020-03-02
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
58 Da li postoji zakonska obaveza za sprovođenje obuka/edukacija u oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Zakon I Upitnik
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
59 Da li su službenici Vlade u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Zakon I Upitnik
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
60 Da li je Vlada responzivna? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
61 Da li je obavezno organizovanje javnih rasprava prilikom izrade nacrta zakona? 1 2
Datum: 2020-03-06
Izvor: Zakon ili regulativa
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
62 Da li je propisana struktura izvještaja o javnim raspravama? 1 1
Datum: 2020-03-06
Izvor: Zakon, pravila
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
63 Da li postoji obaveza odgovornog organa da odgovori na komentare i sugestije podnijete putem javnih rasprava? 1 1
Datum: 2020-03-06
Izvor: Zakon, pravila
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
64 Da li postoji mehanizam putem kojeg zainteresovana javnost može da dovode u pitanje odluke u slučaju da proces javne rasprave nije sproveden? 0 1
Datum: 2020-03-06
Izvor: Zakon/Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
65 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Vlade? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
66 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
67 Da li Vlada ima strategiju ili plan u pravcu razvijanja kapaciteta državnih službenika za korišcenje društvenih mreža, kao dio njihovih službenih zadataka? 1 1
Datum: 2020-03-02
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwin7-T74Y_oAhXeRhUIHWSuBgkQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gov.me%2FResourceManager%2FFileDownload.aspx%3FrId%3D357431%26rType%3D2&usg=AOvVaw3POEFO_P5BgIZHR-usIc2g
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
68 Da li Vlada ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2020-02-24
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/VladaCrneGore/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB4WdTUwA_PfgJwybBd-YQbScYnn9IwE1kw2_ed8rKFxQpL5CsIPEgLJmv_xFm3yI3k1fPufiCpw7vp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
69 Da li Vlada ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2020-02-24
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/vladacg
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
70 Da li na internet stranici Vlade postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
71 Da li postoji portal e-uprave? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.euprava.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
72 Da li Vlada aktivno promoviše portal e-uprave putem svoje internet stranice/društvenih mreža? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica, Drustveni mediji
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
73 Da li je Vlada usvojila propis kojim se uređuje elektronska komunikacija? 1 1
Datum: 2020-02-27
Izvor: Zakon
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
74 Da li je uspostavljen portal otvorenih podataka (open data portal)? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://data.gov.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
75 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/spi/informacije_odobren_pristup
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
76 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/spi/vodic
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
77 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama relevantnim za oblast slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
78 Da li su službenici Vlade u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
79 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=349023&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
80 Da li se Etickim kodeksom regulišu pitanja konflikta interesa, upotrebe državne svojine, poklona i usluga, i političke aktivnosti? 0 4
Datum: 2020-02-27
Izvor: Etički kodeks
Link: http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=349023&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
81 Da li postoje jasni mehanizmi za sprovođenje Etičkog kodeksa? 1 1
Datum: 2020-03-06
Izvor: Etički kodeks, Upitnik
Link: http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=349023&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
82 Da li su Etičkim kodeksom definisane procedure u slučaju njegovog kršenja? 1 1
Datum: 2020-02-27
Izvor: Etički kodeks
Link: http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=349023&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
83 Da li je lobiranje regulisano zakonom? 1 1
Datum: 2020-02-27
Izvor: Zakon
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
84 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gov.me/naslovna
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
85 Da li su imovinski kartoni javnih funkcionera javno dostupni? 2 2
Datum: 2020-02-27
Izvor: Zakon/Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
86 Da li su imovinski kartoni dostupni u elektronskoj formi? 1 1
Datum: 2020-02-27
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
87 Da li su podaci u imovinskim kartonima organizovani i struktuirani? 1 1
Datum: 2020-02-27
Izvor: Imovinski karton
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
88 Da li postoji zakonska obaveza objavljivanja informacija o poklonima? 1 1
Datum: 2020-02-27
Izvor: Veb stranica nadleznih, Imovinski karton
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
89 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.gsv.gov.me/spi/plan_integriteta_gsv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
90 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unuta 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
91 Da li su službenici Vlade u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
92 Da li je propisana forma izvještaja o radu ministarstava koji se podnose Vladi? 0 1
Datum: 2020-02-27
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
93 Da li se Poslovnikom/Zakonom o Vladi preciziraju vrste informacija, koje se moraju nalaziti u izvještajima o radu ministarstava? 1 1
Datum: 2020-02-27
Izvor: Pravila procedure/Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
94 Da li postoji posebno tijelo Vlade koje se bavi pitanjima strateškog planiranja vladinih politika? 1 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link: http://www.gsv.gov.me/stratesko_planiranje/strategije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
95 U kojoj mjeri Vlada radi analizu uticaja procesa (RIA)? 2 3
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
96 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
97 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
98 Da li postoji srednjoročni program rada Vlade? 1 1
Datum: 2020-03-06
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.google.com/search?q=srednjoro%C4%8Dni+program+rada+vlade+crne+gore&rlz=1C1CHBF_enME816ME816&oq=srednj&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l3j69i60l3.1512j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
99 Da li postoji dugoročni program rada Vlade? 0 1
Datum: 2020-03-06
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -