Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Skupština Crne Gore - Prosječna ocjena otvorenosti: 87.70%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanična internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1606937016-organizaciona-sema-2020.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/skupstina/uloga-i-nacin-rada/nadleznosti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je CV predsjednika parlamenta objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/skupstina/predsjednik, https://www.skupstina.me/me/skupstina/potpredsjednici
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li su informacije o strukturi i djelokrugu radnih tijela Parlamenta dostupne na internet stranici? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/radna-tijela
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li su informacije o strukturi aktuelnog saziva dostupne na internet stranici (predsjednik, potpredsjednici, sekretari, poslanici, struktura i članstvo u parlamentarnim grupama)? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/skupstina/potpredsjednici, https://www.skupstina.me/me/skupstina/generalni-sekretar, https://www.skupstina.me/me/poslanice-i-poslanici/lista-poslanica-i-poslanika, https://www.skupstina.me/me/poslanice-i-poslanici/klubovi-poslanika
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li su na internet stranici objavljene biografije i kontakti poslanika? 2 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/poslanice-i-poslanici/lista-poslanica-i-poslanika
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/finansije/zarade-poslanika
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1672403415-spisak-sluzbenika-i-namjestenika-skupstine-crne-gore-30-12-2022-godine.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je godišnji program rada za 2022. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/publikacije/plan-zakonodavnog-rada
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li je izvještaj o radu za 2021. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1686315841-izvjestaj-2021-web-verzija.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li se izvještaji o radu odbora objavljuju na internet stranici? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/3080/7981-.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/3220/8441-.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/3133/8119-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu Parlamenta objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1679563910-informacija-o-zakonodavnim-i-nadzornim-aktivnostima-1-januar-31-jul-2022-godine.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/skupstina/strateska-dokumenta-skupstine
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen ustav države? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/ustav-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li je na internet stranici objavljen poslovnik o radu ili drugi dokument kojim se uređuju pravila rada Parlamenta (prečišćeni tekst)? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/poslovnik-o-radu, https://api.skupstina.me/media/files/1627658048-2488-15023-00-32-1-21-1-15.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici blagovremeno objavljuju nacrti i prijedlozi zakona koji će se raspravljati na plenumu? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li su na internet stranici objavljeni zakoni koji su usvojeni na plenumu? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/656/3021-17768-31-2-22-2-4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li su na internet stranici objavljeni amandmani na predloge zakona o kojima će se raspravljati na plenumu? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/app.php/akt/2542, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/185/2542-14569-23-1-21-2-13.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/app.php/akt/2588
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li su na internet stranici objavljeni amandmani koji su usvojeni na plenumu? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li su na internet stranici dostupne analize uticaja propisa (RIA)? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine, https://www.skupstina.me/me/sjednice/zakoni-i-druga-akta, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/437/2796-16187-28-2-22-1.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li je na internet stranici dostupan dnevni red za narednu sjednicu Parlamenta? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/dogadjaji/nastavak-druge-sjednice-prvog-redovnog-zasijedanja-u-2023-godini-treci-dan
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li su na internet stranici dostupni podaci o prisustvu poslanika i poslanica na plenarnim sjednicama? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skupstine/273/4242-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici dostupni podaci o prisustvu poslanika i poslanica na sjednicama odbora? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/3372/8966-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su listinzi glasanja sa plenarnih sjednica objavljeni na internet stranici? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skupstine/256/4112-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su listinzi glasanja sa sjednica odbora objavljeni na internet stranici? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/3297/8779-..pdf , https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2807/7084-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li je omogućen audio ili video prenos sa plenarnih sjednica? 3 3
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/parlamentarni-kanal-skupstine-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li su transkripti sa plenuma objavljeni na internet stranici? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-skupstine, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skupstine/256/4229-.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skupstine/221/3682-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li se svi dokumenti koji se razmatraju na sjednicama odbora objavljuju na internet stranici, prije održavanja sjednice odbora? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/app.php/sjednicaradnogtijela/3374, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/app.php/sjednicaradnogtijela/3292
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li se dokumenti sa sjednica odobra (npr. amandmani) objavljuju na internet stranici? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela, https://www.skupstina.me/me/sjednice-radnih-tijela/odbor-za-prosvjetu-nauku-kulturu-i-sport , https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/app.php/sjednicaradnogtijela/3020
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li je omogućen audio ili video prenos sa sjednica odbora? 3 3
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/parlamentarni-kanal-skupstine-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su dostupni audio i video zapisi sa prošlogodišnjih plenarnih sjednica? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/, https://www.youtube.com/user/SkupstinaCrneGore/featured
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici objavljeni zapisnici sa sjednica odobra? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/3017/7701-.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2965/7573-.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2840/7526-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li Parlament objavljuje stručna mišljenja međunarodnih organizacija (Evropske komisije, Venecijanske komisije, TAIEX-a itd.) zajedno sa predlozima zakona? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/app.php/akt/2542, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/185/2542-15650-.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/593/2956-18077-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li je Parlament ima strategiju ili pravilnik kojim se uređuje pitanje njegove otvorenosti i transparentnosti? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1640949080-pravilnik-o-javnosti-rada.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li Parlament ima Komunikacionu (PR) strategiju? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1648735689-eksterna-komunikacija-strateski-okvir-2022-2024.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li Parlament učestvuje u inicijativi Partnerstvo otvorenih vlada (OGP)? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2022/12/Montenegro_Action-Plan_2022-2024_December_ME.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2022. godinu? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/javne-nabavke/plan-javne-nabavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/javne-nabavke/tenderska-dokumentacija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/javne-nabavke/odluke, https://www.skupstina.me/me/gradjani/javne-nabavke/jednostavne-nabavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/javne-nabavke/ugovori, https://www.skupstina.me/me/gradjani/javne-nabavke/jednostavne-nabavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/javne-nabavke/ugovori
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama Parlamenta? 0 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/javne-nabavke/izvjestaji-o-javnim-nabavkama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li javnost ima pristup odlukama (rezultatima nadmetanja) o izboru najpovoljnije ponude u procesu nabavki velikih vrijednosti? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Portal javnih nabavki, Web stranica, Zakon ili regulativa
Link: https://cejn.gov.me/tenders
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li je pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje ograničen isključivo na situacije sa precizno definisanim uslovima? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li ponuđači mogu da iniciraju zvaničnu reviziju odluke o izboru najpovoljnije ponude? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je privrednim subjektima koje su osuđeni za mito zabranjeno ucešce u postupku javne nabavke? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li je zakonom propisan uslov da se u postupku javnih nabavki objave informacije o vlasništvu svih privrednih društava koji se javljaju kao ponuđači? 0 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je zakonom propisano da službenici za javne nabavke podnose imovinske kartone? 0 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={05891182-4A30-4F52-9A05-E4ADD54037BA}, http://www.sluzbenilist.me/content/?str=1&oblast=propisi&unazivu=nabavkama&vakta=-1&submi,
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je izvršna vlast formalno obavezana da uključi javnost u proces kreiranja i izrade budžeta? 0 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti; Pravila procedure Parlamenta i Vlade.
Link: http://www.sluzbenilist.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2022. godinu? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/567/2929-16925-33-22-3-40.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li je na internet stranici objavljen vizelni prikaz budžeta ili "budžet za građane"? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://pbk.skupstina.me/wp-content/uploads/2023/04/Vodic-kroz-budzet-Crne-Gore-za-2022.-godinu-Budzet-za-gradane-2022.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
54 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog budžeta? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://pbk.skupstina.me/wp-content/uploads/2022/10/Izvrsenje-budzeta-Crne-Gore-za-period-januar-jun-2022-i-jun-2022-1.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
55 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici Parlamenta (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/finansije/finansijski-izvjestaji, https://api.skupstina.me/media/files/1681814690-izvjestaj-o-utrosenim-sredstvima-1-januar-31-decembar-2021-godine.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
56 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2021. godinu? 0 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/586/2949-17645-.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/586/2949-16920-33-22-4.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
57 Da li Parlament sprovodi raspravu o izvještaju o reviziji završnog računa? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
58 Da li su objavljeni materijali sa sjednica radnih tijela koja razmatraju/odobravaju budžet i druga finansijska dokumenta? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/3013/7586-33-21-916.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/3011/7611-33-21-9-25.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
59 Koliko skupštinskih odbora je raspravljalo o poslednjem predlogu Zakona budžetu? 1 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
60 Da li je pravo na slobodan pristup informacijama regulisano posebnim zakonom? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1617290636-zakon-o-slobodnom-pristupu-informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
61 Da li je zakonom propisana obaveza izrade izvještaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane institucije koja je obveznik zakona? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1617290636-zakon-o-slobodnom-pristupu-informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
62 Da li zakon propisuje proaktivno objavljivanje informacija na internet stranicama institucija? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1617290636-zakon-o-slobodnom-pristupu-informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
63 Da li zakon jasno definiše instituciju koja prati spovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama i njene nadležnosti? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1617290636-zakon-o-slobodnom-pristupu-informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
64 Da li zahtjev za slobodan pristup informacijama može da se odbije na osnovu preispitivanja opravdanosti razloga zbog kojeg podnosilac zahtjeva traži pristup informaciji? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1617290636-zakon-o-slobodnom-pristupu-informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
65 Da li postoji razuman rok za odgovaranje na zahtjeve za slobodan pristup informacijama? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1617290636-zakon-o-slobodnom-pristupu-informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
66 Da li su odluke institucije koja prati sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama pravno obavezujuće? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1617290636-zakon-o-slobodnom-pristupu-informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
67 Da je zakonom propisano objavljivanje spiska svih obveznika Zakona o slobodnom pristupu informacijama? 0 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1617290636-zakon-o-slobodnom-pristupu-informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
68 Da li je zakonom propisana obaveza sprovođenja obuka/edukacija u oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Upitnik, Zakon/Regulativa
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1617290636-zakon-o-slobodnom-pristupu-informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
69 Da li su službenici Parlamenta u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Upitnik, Zakon/Regulativa
Link: https://www.skupstina.me/me/clanci/realizovana-obuka-na-temu-slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
70 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama/zahtjevi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
71 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1678456262-6.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
72 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
73 Da li je Parlament responzivan? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
74 Da li su službenici Parlamenta u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/clanci/realizovana-obuka-na-temu-open-data
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
75 Da li je predstavnicima civilnog društva/nezavisnim eksperatima dozvoljeno da učestvuju ili prate rad parlamentarnih odbora? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik, Zakon/Pravila procedure
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605826816-poslovnik.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
76 Koliko puta su odbori zatražili od javnosti (stučnjaka, predstavnika civilnog društva…) komentar na određeni dokument (poput zakona/strategije/deklaracije) u toku prošle godine? 1 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
77 Da li je propisana procedura kojom se omogućava građanima i predstavnicima civilnog društva da budu uključeni u parlamentarne procese i donošenje odluka? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Pravila procedure, Zakon, Ustav, Upitnik
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605826816-poslovnik.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
78 Da li postoje parlamentarni uredi na lokalnom nivou? 0 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
79 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Parlamenta? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/predstavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
80 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/postavite-pitanje
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
81 Da li Parlament organizuje programe ili radionice građanskog obrazovanja? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/edukativni-centar/demokratske-radionice, https://www.skupstina.me/me/gradjani/edukativni-centar/simulacija-rada-parlamenta, https://www.skupstina.me/me/gradjani/edukativni-centar/djecji-parlament
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
82 Da li na internet stranici Parlamenta postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/publikacije/brosure, https://www.skupstina.me/me/gradjani/publikacije/mjesecni-bilten
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
83 Da li su uspotavljene e-peticije? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik, Zakon
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/epeticije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
84 Da li postoji komunikacioni plan ili strategija za promovisanje e-peticija? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1640696728-komunikaciona-strategija.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
85 Da li postoji informacija (uputstvo) o načinima i uslovima korišćenja e-peticija? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/epeticije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
86 Da li Parlament ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/skupstinacg/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
87 Da li Parlament ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/SkupstinaCG
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
88 Da li postoje informacije o ostvarivanju posjete Parlamentu (posjetilački centri, obilazak sa vodičem, edukativne posjete, vrijeme posjete itd.)? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/saradnja-sa-civilnim-sektorom/dan-otvorenih-vrata
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
89 Da li postoji Etički kodeks poslanika? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605829356-eticki-kodeks-poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
90 Da li je Etički kodeks poslanika objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/me/eticki-kodeks-poslanika
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
91 Da li se Etickim kodeksom regulišu pitanja konflikta interesa, upotrebe državne svojine, poklona i usluga, i političke aktivnosti? 2 4
Datum: 06-16-2023
Izvor: Etički kodeks
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605829356-eticki-kodeks-poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
92 Da li su Etičkim kodeksom definisane procedure u slučaju njegovog kršenja? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Etički kodeks
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605829356-eticki-kodeks-poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
93 Da li postoje jasni mehanizmi za sprovođenje i praćenje sprovođenja Etičkog kodeksa? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Etički kodeks, Upitnik
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605829356-eticki-kodeks-poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
94 Da li postoji obaveza objavljianja informacije o konačnim rezultatima istraga povodom optužbi za neetičko ponašanje? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Pravila procedure, Zakon, Regulative
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1605829356-eticki-kodeks-poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
95 Da li je lobiranje regulisano zakonom? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon
Link: http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta-2/?id={2D594DFD-61A0-4B92-8EF2-8757334E67B3}
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
96 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/gradjani/zvizdaci
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
97 Da li su imovinski kartoni javnih funkcionera javno dostupni? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://antikorupcija.me/me/registri/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
98 Da li su imovinski kartoni dostupni u elektronskoj formi? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon
Link: https://www.antikorupcija.me/media/documents/Zakon_o_sprje%C4%8Davanju_korupcije.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
99 Da li su podaci u imovinskim kartonima organizovani i struktuirani? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Imovinski karton
Link: https://antikorupcija.me/me/registri/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
100 Da li postoji zakonska obaveza objavljivanja informacija o poklonima? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica nadležne institucije, Imovinski karton
Link: https://www.antikorupcija.me/media/documents/Zakon_o_sprje%C4%8Davanju_korupcije.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
101 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1649332276-00-32-5-22-58-2.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
102 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1650013968-izvjestaj-o-sprovodenju-plana-integriteta-za-2021-godinu.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
103 Da li su službenici Parlamenta u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
104 U kojoj mjeri Parlament radi analizu uticaja procesa (RIA)? 1 3
Datum: 06-16-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.skupstina.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
105 Da li su na internet stranici objavljena pitanja i odgovori sa premijerskog sata? 2 2
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/me/sjednice/poslanicka-pitanja-i-odgovori
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
106 Da li su propisane sankcije za ministre i druge funkcionere koji se ne odazvu pozivu za saslušanja? 0 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1627658048-2488-15023-00-32-1-21-1-15.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
107 Da li su na internet stranici objavlljeni izvještaji sa saslušanja? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/689/3055-17789-00-63-3-23-4-2.pdf, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/app.php/sjednicaradnogtijela/2903, https://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/app.php/sjednicaradnogtijela/2952
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
108 Da li Parlament razmatra sve izvještaje koje priprema državna revizorska institucija? 0 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.skupstina.me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
109 Da li parlamentarni odbori imaju pravo da konsultuju i/ili zaposle eksperte? 1 1
Datum: 06-16-2023
Izvor: Zakon, Upitnik
Link: https://api.skupstina.me/media/files/1627658048-2488-15023-00-32-1-21-1-15.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -