Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Skupština Crne Gore - Prosječna ocjena otvorenosti: 67.53%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2020-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2020-02-08
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/component/search/?searchword=izvje%C5%A1taj&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Slu%C5%BEba_Skup%C5%A1tine/ORGANIZACIONA_%C5%A0EMA_-_2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/skupstina/o-skupstini/nadleznosti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija predsjednika parlamenta objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/skupstina/predsjednik/biografija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li su informacije o strukturi i djelokrugu radnih tijela Parlamenta dostupne na internet stranici? 2 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/ustavni-odbor/o-radnom-tijelu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
7 Da li su informacije o strukturi aktuelnog saziva dostupne na internet stranici (predsjednik, potpredsjednici, sekretari, poslanici, struktura i članstvo u parlamentarnim grupama)? 2 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/skupstina/predsjednik/biografija http://www.skupstina.me/index.php/me/skupstina/potpredsjednici-biografije http://www.skupstina.me/index.php/me/skupstina/generalni-sekretar/biografija http://www.skupstina.me/index.php/me/skupstina/poslanice-i-poslanici/lista-poslanika-i-poslanica http://www.skupstina.me/index.php/me/skupstina/poslanice-i-poslanici/poslanicki-klubovi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li su na internet stranici objavljene biografije i kontakti poslanika? 1 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/skupstina/poslanice-i-poslanici/lista-poslanika-i-poslanica
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
9 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 2 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/component/content/article/30-gradani/47-finansije?Itemid=246
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/zaposleni/10.2.2020._godine.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici (2017, 2018. i 2019. godina)? 0 3
Datum: 2020-03-03
Izvor: Veb stranica
Link: hhttp://www.skupstina.me/index.php/me/plan-zakonodavnog-rada
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
12 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici (2016, 2017. i 2018. godina)? 3 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/publikacije/izvjestaji-o-radu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
13 Da li se izvještaji o radu odbora objavljuju na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2209/5898-..pdf, http://www.skupstina.me/index.php/me/ustavni-odbor/o-radnom-tijelu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu Parlamenta objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/publikacije/izvjestaji-o-radu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li su strategije objavljene na internet stranici? 0 1
Datum: 2020-03-07
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen ustav države? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/ustav-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se internet stranici nalazi Poslovnik o radu ili drugi dokument kojim se uređuju pravila rada Parlamenta? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraziv (pdf. word, html) umjesto da nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i prijedlozi zakona koji će se raspravljati na plenumu? 3 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/app.php/akt/2237, hhttp://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti/?naziv=predlog&epa=&brojAkta=&datumOdDan=&datumOdMjesec=&datumOdGodina=&datumDoDan=&datumDoMjesec=&datumDoGodina=&pageOffset=
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
19 Da li se na internet stranici blagovremeno objavljuju nacrti i prijedlozi zakona koji će se raspravljati na plenumu? 2 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-skupstine-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li su na internet stranici objavljeni zakoni koji su usvojeni na plenumu? 3 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-skupstine-crne-gore, http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
21 Da li su na internet stranici objavljeni amandmani na predloge zakona o kojima će se raspravljati na plenumu? 3 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-skupstine-crne-gore, http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti/?naziv=predlog&epa=&brojAkta=&datumOdDan=&datumOdMjesec=&datumOdGodina=&datumDoDan=&datumDoMjesec=&datumDoGodina=&pageOffset=
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
22 Da li su na internet stranici objavljeni amandmani koji su usvojeni na plenumu? 3 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti, http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti/?naziv=predlog&epa=&brojAkta=&datumOdDan=&datumOdMjesec=&datumOdGodina=&datumDoDan=&datumDoMjesec=&datumDoGodina=&pageOffset=
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
23 Da li su na internet stranici dostupne analize uticaja propisa (RIA)? 2 2
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici dostupan dnevni red za narednu sjednicu Parlamenta? 1 1
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/kalendar?view=calendar&month=02
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici dostupni podaci o prisustvu poslanika i poslanica na plenarnim sjednicama? 0 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-skupstine-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
26 Da li su na internet stranici dostupni podaci o prisustvu poslanika i poslanica na sjednicama odbora? 3 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/ustavni-odbor-sjednice
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
27 Da li su listinzi glasanja sa plenarnih sjednica Parlamenta objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-skupstine-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
28 Da li su objavljeni listinzi glasanja sa odbora? 0 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/odbor-za-bezbjednost-i-odbranu-sjednice
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je omogućen audio ili video prenos sa plenarnih sjednica? 3 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/online-streaming
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su transkripti sa plenuma objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 2020-02-10
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-skupstine-crne-gore
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
31 Da li se dokumenti koji se razmatraju na sjednicama odbora objavljuju na internet stranici prije sjednice odbora? 1 2
Datum: 2020-03-03
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://skupstina.me/index.php/me/kalendar/79-sjednica-odbora-za-turizam-poljoprivredu-ekologiju-i-prostorno-planiranje http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li se dokumenti sa sjednica odobra (npr. amandmani) objavljuju na internet stranici? 2 2
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/ustavni-odbor-sjednice
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li je omogućen audio ili video prenos sjednica odbora? 0 2
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su dostupni audio i video zapisi sa prošlogodišnjih plenarnih sjednica na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.youtube.com/user/SkupstinaCrneGore/feed
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su na internet stranici objavljeni zapisnici sa sjednica odobra? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/odbor-za-ljudska-prava-i-slobode-sjednice
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li Parlament objavljuje stručna mišljenja međunarodnih organizacija (Evropske komisije, Venecijanske komisije, TAIEX-a itd.) zajedno sa predlozima zakona? 0 1
Datum: 2020-03-02
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li je Parlament ima svoju strategiju ili pravilnik kojim se uređuje pitanje njegove otvorenosti i transparentnosti? 0 1
Datum: 2020-03-07
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/poslovnik-skupstine
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li je Parlament ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2020-03-02
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/skupstina/sluzba-skupstine/o-sluzbi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li Parlament učestvuje u inicijativi Partnerstvo otvorenih vlada (OGP)? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor:
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/finansije/javne-nabavke/plan-javne-nabavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 2 2
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/finansije/javne-nabavke/tenderska-dokumentacija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
42 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 2 2
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/finansije/javne-nabavke/odluke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
43 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 2 2
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/finansije/javne-nabavke/ugovori
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
44 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/finansije/javne-nabavke/plan-javne-nabavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj za 2018. godinu o javnim nabavkama Parlamenta? 0 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/finansije/budzet
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li javnost ima pristup odlukama (rezultatima nadmetanja) o dodjeli velikih javnih nabavki? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Portal javnih nabavki, Veb stranica, Zakon/Regulativa
Link: http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje ograničen isključivo na situacije sa precizno definisanim uslovima? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/826/2119-13148-05-19-2-5.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li ponuđači mogu da iniciraju zvaničnu reviziju odluke o izboru najpovoljnije ponude? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/826/2119-13148-05-19-2-5.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li je privrednim subjektima koje su osuđeni za mito zabranjeno ucešce u postupku javne nabavke? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/826/2119-13148-05-19-2-5.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je zakonom propisan uslov da se u postupku javnih nabavki objave informacije o vlasništvu svih privrednih društava koji se javljaju kao ponuđači? 0 1
Datum: 2020-03-02
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/826/2119-13148-05-19-2-5.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je zakonom propisano da službenici za javne nabavke podnose imovinske kartone? 0 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/826/2119-13148-05-19-2-5.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li je izvršna vlast formalno obavezna da omogući učešće javnosti u budžetskom procesu? 0 1
Datum: 2020-03-07
Izvor: Zakoni
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/547/1839-11368-00-31-18-1-18.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li su na internet stranici dostupni budžeti Parlamenta (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
54 Da li je na internet stranici objavljen vizelni prikaz budžeta ili "budžet za gradane"? 1 1
Datum: 2020-03-02
Izvor: Veb stranica
Link: http://pbk.me/wp-content/uploads/2019/03/Prikaz-Predloga-zakona-o-budzetu-Crne-Gore-za-2019.-godinuu.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
55 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog budžeta? 0 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/finansije/budzet
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
56 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici Parlamenta (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/finansije/budzet
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
57 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni (2016, 2017. i 2018. godina)? 2 3
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Nije objavljen
58 Da li Parlament sprovodi raspravu o izvještaju o reviziji završnog računa? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Upitnik
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/805/2099-12489-00-72-19-54.pdf, http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/zakoni-i-drugi-akti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
59 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način i razumljiv način (izvori prihoda, rashoda...)? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/610/1902-11541-33-18-7-27.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
60 Da li su objavljeni materijali sa sjednica radnih tijela koja razmatraju/odobravaju budžet i druga finansijska dokumenta i aktivnosti? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-radnih-tijela/odbor-za-ekonomiju-finansije-i-budzet-sjednice
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
61 Koliko skupštinskih odbora je raspravljalo o poslednjem predlogu Zakona budžetu? 1 2
Datum: 2020-02-24
Izvor: Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
62 Da li je pravo na slobodan pristup informacijama regulisano posebnim zakonom? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/slobodan_pristup_informacijama/Zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
63 Da li je zakonom propisana obaveza izrade izvještaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane institucije koja je obveznik zakona? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/slobodan_pristup_informacijama/Zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
64 Da li zakon propisuje proaktivno objavljivanje informacija na internet stranicama institucija? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/slobodan_pristup_informacijama/Zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
65 Da li zakon jasno definiše instituciju koja prati spovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama i njene nadležnosti? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/slobodan_pristup_informacijama/Zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
66 Da li zahtjev za slobodan pristup informacijama može da se odbije na osnovu preispitivanja opravdanosti razloga zbog kojeg podnosilac zahtjeva traži pristup informaciji? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/slobodan_pristup_informacijama/Zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
67 Da li postoji razuman maksimalni rok za odgovaranje na zahtjeve za slobodan pristup informacijama? 2 2
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/slobodan_pristup_informacijama/Zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
68 Da li su odluke institucije koja prati sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama pravno obavezujuće? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/slobodan_pristup_informacijama/Zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
69 Da postoji zakonska obaveza za javno objavljivanje spiska svih obveznika Zakona o slobodnom pristupu informacijama? 0 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/slobodan_pristup_informacijama/Zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
70 Da li postoji zakonska obaveza za sprovođenje obuka/edukacija u oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2020-03-03
Izvor: Upitnik, Zakon/Pravna regulativa
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/102/1379-8830-23-3-17-2.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
71 Da li su službenici Parlamenta u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Upitnik, Zakon/Pravna regulativa
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
72 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
73 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/slobodan_pristup_informacijama/informacije_o_zahtjevima_kojima_je_pristup_odobren/2017/Vodic_za_pristup_informacijama_u_posjedu_Skupstine_Crne_Gore.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
74 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama relevantnim za oblast slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
75 Da li je Parlament responzivan? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
76 Da li su službenici Parlamenta u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
77 Da li je predstavnicima civilnog društva/nezavisnim eksperatima dozvoljeno da učestvuju ili prate rad parlamentarnih odbora? 1 1
Datum: 2020-02-13
Izvor: Veb stranica, Upitnik, Zakon/Pravila procedure
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Poslovnik_-_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni_tekst.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
78 Koliko puta su odbori zatražili od javnosti (spoljnih stučnih saradnika, predstavnika civilnog društva…) komentar na određeni dokument (poput zakona/strategije/deklaracije) u toku prošle godine? 0 2
Datum: 2020-02-24
Izvor: Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
79 Da li postoji procedura putem koje se omogućava građanima i predstavnicima civilnog društva da budu uključeni u parlamentarne procese i donošenje odluka? 1 1
Datum: 2020-03-03
Izvor: Pravila procedure, Zakon, Ustav, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Poslovnik_-_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni_tekst.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
80 Da li postoje parlamentarni uredi na lokalnom nivou? 0 1
Datum: 2020-03-07
Izvor:
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
81 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Parlamenta? 0 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
82 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/pitajte
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
83 Da li Parlament organizuje programe ili radionice građanskog obrazovanja? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/demokratske-radionice/aktuelnosti, http://www.skupstina.me/index.php/me/otvoreni-parlament
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
84 Da li na internet stranici Parlamenta postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/publikacije/brosure
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
85 Da li su uspotavljene e-peticije? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica, Upitnik, Zakon
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
86 Da li postoji komunikacioni plan ili strategija za promovisanje e-peticija? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
87 Da li postoji informacija (uputstvo) o načinima i uslovima korišćenja e-peticija? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
88 Da li Parlament ima aktivan Fejsbuk nalog? 0 2
Datum: 2020-02-12
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/search/pages/?q=skupstina%20crne%20gore&epa=SERP_TAB
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
89 Da li Parlament ima aktivan Tviter nalog? 0 2
Datum: 2020-02-12
Izvor: Twitter
Link: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=skupstina+crne+gore+twitter
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
90 Da li postoje informacije o ostvarivanju posjete Parlamentu (posjetilački centri, obilazak sa vodičem, edukativne posjete, vrijeme posjete, pristup plenarnim sjednicama itd.)? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/gradani/posjetite-parlament
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
91 Da li postoji Etički kodeks poslanika? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Eti%C4%8Dki_kodeks_poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
92 Da li je Etički kodeks poslanika objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Eti%C4%8Dki_kodeks_poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
93 Da li se Etickim kodeksom regulišu pitanja konflikta interesa, upotrebe državne svojine, poklona i usluga, i političke aktivnosti? 2 4
Datum: 2020-02-12
Izvor: Etički kodeks
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Eti%C4%8Dki_kodeks_poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
94 Da li su Etičkim kodeksom definisane procedure u slučaju njegovog kršenja? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Etički kodeks
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Eti%C4%8Dki_kodeks_poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
95 Da li postoje jasni mehanizmi za sprovođenje i praćenje sprovođenja Etičkog kodeksa? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Etički kodeks, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Eti%C4%8Dki_kodeks_poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
96 Da li je definisana obaveza objavljianja informacije o konačnim rezultatima istraga povodom optužbi za neetičko ponašanje? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Pravila procedure, Zakon, Regulative
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Eti%C4%8Dki_kodeks_poslanika.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
97 Da li je lobiranje regulisano zakonom? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/zakoni-i-drugi-akti/591/492-3541-23-2-14-7-13.PDF
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
98 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
99 Da li su imovinski kartoni javnih funkcionera javno dostupni? 2 2
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.antikorupcija.me/me/registri/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
100 Da li su imovinski kartoni dostupni u elektronskoj formi? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
101 Da li su podaci u imovinskim kartonima organizovani i struktuirani? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Imovinski karton
Link: https://portal.antikorupcija.me:9343/acamPublic/izvestajDetails.htm?parent=pretragaIzvestaja&izvestajId=38329
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
102 Da li postoji zakonska obaveza objavljivanja informacija o poklonima? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
103 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 2020-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/images/dokumenti/Plan_integriteta_septembar_2018._godine.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
104 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2020-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/skupstina/sluzba-skupstine/o-sluzbi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
105 Da li su službenici Parlamenta u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
106 U kojoj mjeri Parlament radi analizu uticaja procesa (RIA)? 1 3
Datum: 2020-02-24
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
107 Da li su na internet stranici objavljena pitanja i odgovori sa premijerskog sata? 2 2
Datum: 2020-02-13
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-skupstine-crne-gore, http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-skupstine/203/2975-00-61-2-19-294.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
108 Da li postoje sankcije za ministre i druge funkcionere koji se ne odazvu pozivu za saslušanja? 0 1
Datum: 2020-02-13
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/poslovnik-skupstine
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
109 Da li su na internet stranici objavlljeni izvještaji sa saslušanja? 1 1
Datum: 2020-02-14
Izvor: Veb stranica
Link: http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2540/6372-..pdf http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2550/6373-00-63-4-19-37-4.pdf http://zakoni.skupstina.me/zakoni/web/dokumenta/sjednice-radnih-tijela/2222/6328-00-63-11-19-.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
110 U kojoj mjeri je državna revizorska institucija odgovorna Parlamentu? 1 2
Datum: 2020-02-24
Izvor: Zakon, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
111 Da li Parlament razmatra sve izvještaje koje priprema državna revizorska institucija? 0 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
112 Da li parlamentarni odbori imaju pravo da konsultuju i/ili zaposle eksperte? 1 1
Datum: 2020-02-24
Izvor: Zakon, Upitnik
Link: http://www.skupstina.me/index.php/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -