Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo za ljudska i manjinska prava - Prosječna ocjena otvorenosti: 57.62%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/organizacija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/organizacija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo/ministar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 2 2
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/kontakt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 2 2
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/vodici/Spiskovi_javnih_funkcionera_i_liste_njihovih_prima/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 2
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/vodici/Spisak_zaposlenih_u_Ministarstvu_za_ljudska_i_manj/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/kontakt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/vodici/Programi_rada/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/vodici/Izvestaji_o_radu_i_stanju_u_upravnim_oblastima/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2020-02-04
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/biblioteka/strategije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici (2016, 2017. i 2018. godina)? 3 3
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/vodici/Izvestaji_o_radu_i_stanju_u_upravnim_oblastima/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
14 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/biblioteka/nacrti-zakona
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/biblioteka/strategije?pagerIndex=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/vodici/Planovi_javnih_nabavki/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 0 2
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/biblioteka/tenderi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 0 2
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/biblioteka/odluke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 2 2
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mmp.gov.me/biblioteka/ugovori
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mmp.gov.me/biblioteka/ugovori
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj za 2018. godinu o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/biblioteka/izvjestaji?pagerIndex=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li su na internet stranici dostupni budžeti ministarstva (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/vodici/Budzet_Ministarstva_za_ljudska_i_manjinska_po_godi/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
24 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/biblioteka/izvjestaji?pagerIndex=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni (2016, 2017. i 2018. godina)? 0 3
Datum: 2020-02-04
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/biblioteka/izvjestaji
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
26 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način i razumljiv način (izvori prihoda, rashoda...)? 1 1
Datum: 2020-02-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/vodici/Budzet_Ministarstva_za_ljudska_i_manjinska_po_godi/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2020-02-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/vodici/Slobodan_pristup_informacijama/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li su službenici ministarstva u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 2020-02-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/vodici/Informacije_kojima_je_po_zahtjevu_pristup_odobren/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama relevantnim za oblast slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 2020-02-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/vodici/Slobodan_pristup_informacijama/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 2020-02-26
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li su službenici ministarstva u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama relevantnim za javne rasprave? 0 2
Datum: 2020-02-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava (2019)? 0 1
Datum: 2020-02-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/biblioteka
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 2020-02-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/rubrike/saradnja-sa-NVO
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 2 2
Datum: 2020-02-05
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: http://www.mmp.gov.me/rubrike/saradnja-sa-NVO http://www.mmp.gov.me/biblioteka/izvjestaji?pagerIndex=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
37 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 1 1
Datum: 2020-02-26
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/biblioteka/izvjestaji?pagerIndex=2 http://www.mmp.gov.me/rubrike/saradnja-sa-NVO
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 0 2
Datum: 2020-02-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/pretraga/184810/Javni-poziv-Nacrt-zakona-o-zivotnom-partnerstvu-lica-istog-pola.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li se javne rasprave sprovode online? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 2020-02-19
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 1 1
Datum: 2020-02-05
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mmp.gov.me/korisnik/profil/postavljanje-pitanja
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2020-02-05
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/Ministarstvo-za-ljudska-i-manjinska-prava-Crne-Gore-1176590109058409/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2020-02-05
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/MLJMPCG
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 0 1
Datum: 2020-02-19
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li na internet stranici postoji informacija o nekom vidu saradnje koju je ministarstvo ostvarilo sa organizacijama civilnog društva u posljednjih šest mjeseci (druga polovina 2019. godine)? 1 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/rubrike/saradnja-sa-NVO/217466/Mediji-su-vazan-faktor.html http://www.mmp.gov.me/rubrike/saradnja-sa-NVO/214658/Konferencija-Vision-of-woman-Uspostaviti-strateski-dijalog-u-pravcu-razvoja-i-unapredenja-ekonomskog-i-socijalnog-statusa-zena-u.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 2020-02-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/rubrike/Publikacije http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 2020-02-19
Izvor: Veb stranica
Link: https://portal.antikorupcija.me:9343/acamPublic/imovinaFunkcioneraSearch.htm
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 2020-02-26
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2020-02-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/biblioteka
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovođenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unuta 1 1
Datum: 2020-02-05
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mmp.gov.me/biblioteka/izvjestaji
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li su službenici ministarstva u 2019. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
54 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
55 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
56 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 2020-03-05
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mmp.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -