Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo sporta i mladih - Prosječna ocjena otvorenosti: 46.06%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

U ovom krugu istraživanja otvorenost Ministarstva evropskih poslova je mjerena na osnovu redukovanog broja indikatora, imajući u vidu da je postojao duži protok vremena u kojem nije postojalo zasebno ministarstvo koje se bavilo evropskim poslovima, te stoga nije bilo moguće provjeriti da li ovo ministarstvo ima uspostavljene prakse otvorenosti i transparentnosti na isti način kao za druga ministarstva u Vladi Crne Gore. Imajući to u vidu, rezultati koje ovo ministarstvo ostvaruje nijesu direktno uporedivi sa rezultatima ostalih ministarstava i prilikom tumačenja rezultata treba uzeti u obzir da nivo otvorenosti Ministarstva evropskih poslova nije mjeren na osnovu istih kriterijuma kao otvorenost drugih ministarstava.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanična internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/vijesti?sort=published_at&ou=37&at=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=relevance&q=organizaciona%20sema&ou=37
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/vasilije-lalosevic-2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 0 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/c70385b3-5b55-4448-93dd-1f506d007f1e
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/25129804-5bc0-4b71-ab07-102e96b27754
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2022. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=program%20rada&ou=37, https://www.gov.me/ms/slobodan-pristup-informacijama/planovi-i-programi-rada
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=polugodisnji&ou=37
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li je izvještaj o radu za 2021. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=izvjestaj%20o%20radu&ou=37, https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&ou=37&tags=560
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2022. godinu? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?q=plan%20nabavki&ou=37&page=1&sort=published_at
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/vijesti?sort=published_at&ou=37&tags=285&at=7&page=1, https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=javni%20poziv&ou=37
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=odluka%20o%20izboru&ou=37
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/ms/slobodan-pristup-informacijama/pojedinacni-akti-i-ugovori-o-raspolaganju-finansijskim-sredstvima
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/ms/slobodan-pristup-informacijama/pojedinacni-akti-i-ugovori-o-raspolaganju-finansijskim-sredstvima
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=izvjestaj%20o%20javnim%20nabavkama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2022. godinu? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=budzet&ou=37
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/ms/slobodan-pristup-informacijama/budzetski-izdaci
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2021. godinu? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/ms/slobodan-pristup-informacijama/budzetski-izdaci
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/5d972c91-9876-40e4-89b0-5e0bc455f937
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/ms/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/ms/slobodan-pristup-informacijama/informacije-kojima-je-po-zahtjevu-pristup-odobren
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/ms/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Zahtjev za SPI to be sent
Link: https://www.gov.me/ms/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/ms/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2022. godinu? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/e0f1ac97-1dff-4b82-822a-2bcb488a77a8
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/vijesti?sort=published_at&ou=37&tags=1614&tags=228
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 2 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/dokumenta/3a836db7-546a-40f8-b103-4bc51fa1d57e, https://www.gov.me/dokumenta/b153aacc-28be-4f0e-b04a-464163036fc0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/3a836db7-546a-40f8-b103-4bc51fa1d57e
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su na internet stranici objavljene analize uticaja propisa (RIA)? 0 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-u-razmatranju-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-sportu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li se javne rasprave sprovode online? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/MinistarstvoSportaMNE
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 1 2
Datum: 07-14-2023
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/SportiMladi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/ljuljduraj-lift-up-je-pravi-primjer-preduzetnickog-duha-i-kreativnosti-nase-omladine, https://www.gov.me/clanak/lalosevic-ugostio-manela-sanceza-uskoro-evropska-konferencija-u-podgorici
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://antikorupcija.me/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?q=korupcij, https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=relevance&q=zvizdac
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/5d7c44b8-b79e-483d-aac7-cf2840c2c206
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=relevance&q=integritet&ou=37
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/ms
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 07-14-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/7ef29648-8fcc-483d-aaa6-684a47a8d268
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -