Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo odbrane - Prosječna ocjena otvorenosti: 48.12%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

U ovom krugu istraživanja otvorenost Ministarstva evropskih poslova je mjerena na osnovu redukovanog broja indikatora, imajući u vidu da je postojao duži protok vremena u kojem nije postojalo zasebno ministarstvo koje se bavilo evropskim poslovima, te stoga nije bilo moguće provjeriti da li ovo ministarstvo ima uspostavljene prakse otvorenosti i transparentnosti na isti način kao za druga ministarstva u Vladi Crne Gore. Imajući to u vidu, rezultati koje ovo ministarstvo ostvaruje nijesu direktno uporedivi sa rezultatima ostalih ministarstava i prilikom tumačenja rezultata treba uzeti u obzir da nivo otvorenosti Ministarstva evropskih poslova nije mjeren na osnovu istih kriterijuma kao otvorenost drugih ministarstava.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanična internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mod
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mod
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/f4c49ca7-ec95-47eb-a580-5f5b363adb3c
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mod
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/filip-adzic-2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mod
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/b5943879-5a97-40bd-b3a5-f2cb653fd1ca
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/43ec52ef-6869-4922-889b-e169b1ffa6df
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mod
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2022. objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/a29eecff-8ad3-4ff3-8dac-9387ea597fca
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=izvjestaj%20o%20radu&ou=12
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/08cb12b5-395e-4047-a1cd-ff884683b9e3
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li je izvještaj o radu za 2021. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=izvjestaj%20o%20radu&ou=12
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://www.gov.me/mod/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2022. godinu? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=plan%20javnih%20nabavki&ou=12
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=javni%20poziv&ou=12
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=odluka&ou=12
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ugovor&ou=12
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=ugovor&ou=12
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama ministarstva? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=izvjestaj%20o%20javnim%20nabavkama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2022. godinu? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=budzet&ou=12
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=izvjestaj&ou=12
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li je na internet stranici objavljen završni račun za 2021. godinu? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=zavrsni
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://wapi.gov.me/download-preview/c54e5ad3-6c73-4472-a47a-b287ca2de5a9?version=1.0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mod/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/informacije-kojima-je-po-zahtjevu-pristup-odobren-4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mod/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Zahtjev za SPI to be sent
Link: https://www.gov.me/mod/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mod/slobodan-pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mod
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2022. godinu? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=javne%20rasprave&ou=12
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/4d42f715-6534-4e5e-b72f-a3a10d318eb0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/mod
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 05-06-2023
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/ministarstvoodbranecg/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 05-06-2023
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/defence_mne
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mod
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/vijesti?sort=published_at&ou=12&at=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?q=brosura&ou=12&page=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://antikorupcija.me/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=relevance&q=zvizdac
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/f39a229a-8c00-46a8-b68e-3e3f3a54376a
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/izvjestaj-o-sprovodenju-plana-integriteta-za-2022-godinu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mod
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li je ministarstvo u roku dostavilo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mod
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li je ministarstvo u roku dostavilo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mod
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mod
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 05-06-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mod
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -