Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo evropskih poslova - Prosječna ocjena otvorenosti: 45.13%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

U ovom krugu istraživanja otvorenost Ministarstva evropskih poslova je mjerena na osnovu redukovanog broja indikatora, imajući u vidu da je postojao duži protok vremena u kojem nije postojalo zasebno ministarstvo koje se bavilo evropskim poslovima, te stoga nije bilo moguće provjeriti da li ovo ministarstvo ima uspostavljene prakse otvorenosti i transparentnosti na isti način kao za druga ministarstva u Vladi Crne Gore. Imajući to u vidu, rezultati koje ovo ministarstvo ostvaruje nijesu direktno uporedivi sa rezultatima ostalih ministarstava i prilikom tumačenja rezultata treba uzeti u obzir da nivo otvorenosti Ministarstva evropskih poslova nije mjeren na osnovu istih kriterijuma kao otvorenost drugih ministarstava.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanična internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=organizaciona%20sema
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je biografija ministra objavljena na internet stranici? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera i njihovi kontakti? 1 2
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
7 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 2
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/fc04bcb8-06dd-46ed-8a10-4ae878de51d4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 2 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/88cbb9fb-59c4-4e22-9b26-9964e5d6665b
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li su na internet stranici dostupni kontakti po organizacionim jedinicama? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je godišnji program rada za 2022. objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=program&ou=52,
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=izvje%C5%A1taj&ou=52
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
12 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/5944c0ee-2a3a-4e61-805d-7f5fb6860b3e
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
13 Da li ministarstvo ima svoju Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Upitnik, Web stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=komunikaciona&ou=52
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li je na internet stranici objavljen plan javnih nabavki za 2022. godinu? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/mep/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
19 Da li je na internet stranici objavljen budžet za 2022. godinu? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=budzet&ou=52
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li se finansijski izvještaji periodično objavljuju na internet stranici ministarstva (polugodišnji, kvartalni ili mjesečni)? 0 2
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=finansijski&ou=52
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
21 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodič za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/81f49eb8-1d5d-4aa6-9966-9cb8cf96113e
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mep/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
23 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep/spi/informacije-kojima-je-po-zahtjevu-pristup-odobren
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li je ministarstvo responzivno? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Zahtjev za SPI to be sent
Link: https://www.gov.me/mep/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
26 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mep/spi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
27 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim podacima i informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
28 Da li je objavljen godišnji plan javnih rasprava za 2022. godinu? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/biblioteka?page=1&sort=published_at&q=program&ou=52
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi na javne rasprave? 2 2
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-strateskoj-studiji-i-nacrtu-interreg-programa-prekogranicne-saradnje-za-hrvatsku-bosnu-i-hercegovinu-i-crnu-goru-2021-2027, https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultovanje-zainteresovane-javnosti-povodom-izrade-nacrta-programa-pristupanja-crne-gore-evropskoj-uniji-2023-2024
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa održanih javnih rasprava? 2 2
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/dokumenta/753bf255-9104-442e-96d4-363b270b7517
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
31 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/dokumenta/753bf255-9104-442e-96d4-363b270b7517
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li se javne rasprave sprovode online? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica/Upitnik
Link: https://www.gov.me/mep, http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=874
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa građanima? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica, Upitnik
Link: https://www.gov.me/mep
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 06-21-2023
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/me4eu/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li ministarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 06-21-2023
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/me4eu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li je dostupna lista svih usluga koje ministarstvo nudi putem portala e-uprave sa pratećim linkovima? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/mep
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li na internet stranici postoji informacija o saradnji između ministarstva i organizacija civilnog društva ostvarenoj u posljednjih šest mjeseci? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/zizic-opredijeljeni-smo-da-osnazimo-participativnost-osoba-s-invaliditetom-u-pristupnim-pregovorima
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li na internet stranici ministarstva postoje edukativni materijali namijenjeni građanima? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/clanak/pregovori-o-pristupanju-2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li su imovinski kartoni ministra javno dostupni? 1 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://antikorupcija.me/me/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
41 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždača? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=relevance&q=zvizdac
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
42 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Web stranica
Link: https://www.gov.me/pretraga?page=1&sort=published_at&q=integritet&ou=52
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
43 Da li su službenici ministarstva u 2022. godini učestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mep
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
44 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mep
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 06-21-2023
Izvor: Upitnik
Link: https://www.gov.me/mep
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -