Back to Top

Sjeverna Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:


Ministarstvo obrazovanja i nauke - Prosječna ocjena otvorenosti: 41.28%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 0 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/component/search/?searchword=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD&searchphrase=all&Itemid=359
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
3 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 1 3
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://mrk.mk/wp-content/uploads/2019/02/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%9E%D0%9D-%D0%B7%D0%B0-2019-1.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
4 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/dokumenti/strateshki-plan
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
5 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/images/dokkkumenti/sistematizacija/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%202018.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
6 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/ministerstvo-meni/misija-vizija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
7 Da li je CV ministra objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/ministerstvo-meni/minister
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
8 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/dokumenti/strateshki-plan
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
9 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 1 3
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/dokumenti/strateshki-plan
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
10 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti za svaku organizacionu jedinicu? 1 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/images/dokkkumenti/sistematizacija/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%202018.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
11 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 0 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
12 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 3 3
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/2456-21-2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - N/A
13 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera (imena i pozicije)? 2 2
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/ministerstvo-meni/drzhaven-sekretar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - N/A
14 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/ministerstvo-meni/drzhaven-sekretar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
15 Da li Vlada ima neki dokument (npr. strategiju/pravilnik…) kojim se tretira/reguliše pitanje njene otvorenosti i transparentnosti? 0 1
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
16 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki? 1 3
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/images/donesen_GPJN_2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za postupak javnih nabavki? 0 2
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o postupku javnih nabavki? 0 2
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 2
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
21 Da li su na internet stranici dostupni budžeti? 1 3
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/images/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D1%80.238.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
22 Da li je na internet stranici objavljen polugodišnji finansijski izvještaj o izvršenju budžeta? 0 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/vesti-i-nastani/2456-21-2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
23 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni? 1 3
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/images/realizacija_budzet_2018.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
24 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način, uključujući izvore prihoda i rashoda? 1 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/images/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D1%80.238.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
25 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 1 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/sloboden-pristap-do-informacii
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
26 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama, namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 1 1
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/sloboden-pristap-do-informacii
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
28 Da li je na internet stranici objavljen ažuriran Vodič za SPI? 0 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/sloboden-pristap-do-informacii
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
29 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o SPI-ju? 1 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/2014-07-23-14-03-24/sloboden-pristap-do-informacii
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
30 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data), namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 1 1
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
31 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa javnih rasprava? 0 2
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
32 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi za javne rasprave? 0 2
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
34 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
35 Da li se javne rasprave održavaju online? 1 1
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://ener.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
36 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Vlade? 0 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
37 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju, putem kojeg građani mogu izraziti zabrinutost, ili podnijeti žalbu na rad državnih službenika? 0 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
38 Da li Vlada ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/obrazovanieinauka
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
39 Da li Vlada ima aktivan Tviter nalog? 0 2
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Twitter
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
40 Da li su dostupni imovinski kartoni ministara? 0 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
41 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
42 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 1 1
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
43 Da li je ministarstvo u roku poslalo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
44 Da li je ministarstvo u roku poslalo poslednji kvartalni finansijski izvještaj za tekuću godinu? 0 1
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
45 Da li je ministarstvo u roku poslalo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
46 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
47 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 4/9/2019 |
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A