Back to Top

Srbija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:


Ministarstvo zaštite životne sredine - Prosječna ocjena otvorenosti: 51.18%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/saopstenja-ministarstva/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/?s=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
4 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
5 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/organizacija/shematski-prikaz-organizacije/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
6 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/organizacija/nadleznost/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
7 Da li je CV ministra objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/organizacija/ministar/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
8 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/predstavljena-strategija-komunikacije-za-oblast-klimatskih-promena/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
10 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti za svaku organizacionu jedinicu? 1 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/organizacija/sektori/#
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
11 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 11/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/dokumenti/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
12 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 0 3
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - Dokument nije objavljen
Dokument 3 - #N/A
13 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera (imena i pozicije)? 2 2
Datum: 11/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/organizacija/pomocnici-ministra/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - #N/A
14 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
15 Da li ministarstvo ima neki dokument (npr. strategiju/pravilnik…) kojim se tretira/reguliše pitanje njegove otvorenosti i transparentnosti? 0 1
Datum:
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za postupak javnih nabavki? 2 2
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/tenderi-i-konkursi/konkursi/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - #N/A
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o postupku javnih nabavki? 2 2
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/informacije-za-javnost/javne-nabavke/javne-nabavke-za-2017-godinu/ and http://www.ekologija.gov.rs/informacije-za-javnost/javne-nabavke/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - #N/A
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 2 2
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.ekologija.gov.rs/informacije-za-javnost/javne-nabavke/javne-nabavke-za-2017-godinu/ and http://www.ekologija.gov.rs/informacije-za-javnost/javne-nabavke/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - #N/A
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - Dokument nije objavljen
Dokument 3 - #N/A
22 Da li je na internet stranici objavljen polugodišnji finansijski izvještaj o izvršenju budžeta? 0 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
24 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način, uključujući izvore prihoda i rashoda? 0 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
25 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 1 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/informacije/informacije-od-javnog-znacaja/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
26 Da li je ministarstvo u 2016/2017. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama, namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum:
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 11/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/informacije/pitanja-odgovori/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
28 Da li je na internet stranici objavljen ažuriran Vodič za SPI? 0 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
29 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o SPI-ju? 1 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/informacije/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
30 Da li je ministarstvo u 2016/2017. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data), namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum:
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
31 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa javnih rasprava? 0 2
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.ekologija.gov.rs/informacije/javne-rasprave/izvestaji-sa-javnih-rasprava/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
32 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/informacije/javne-rasprave/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi za javne rasprave? 2 2
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/informacije/javne-rasprave/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
34 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 1 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/informacije/javne-rasprave/izvestaji-sa-javnih-rasprava/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
35 Da li se javne rasprave održavaju online? 0 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
36 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
37 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju, putem kojeg građani mogu izraziti zabrinutost, ili podnijeti žalbu na rad državnih službenika? 0 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
38 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 1 2
Datum: 27/12/2017
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/Ministry-of-Environmental-Protection-715960728591970/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
39 Da li minsitarstvo ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 27/12/2017
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/MinistarstvoZZS
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
40 Da li su dostupni imovinski kartoni ministara? 1 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.acas.rs/acasPublic/izvestajDetails.htm?parent=pretragaIzvestaja&izvestajId=36245
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
41 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 27/12/2017
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2011/12/Tabelarni-prikaz-najznacajnijih-drzavnih-institucija.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
42 Da li je ministarstvo u 2016/2017. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum:
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
44 Da li je ministarstvo u roku poslalo poslednji kvartalni finansijski izvještaj za tekuću godinu? 0 1
Datum:
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
46 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum:
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
47 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum:
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A