Back to Top

Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:


Ministarstvo obrazovanja i nauke - Prosječna ocjena otvorenosti: 26.77%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi s naslovne stranice 2 2
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/component/search/?searchword=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD&searchphrase=all&Itemid=359
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
3 Da li je godišnji plan rada objavljen na internet stranici ministarstva? 1 3
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/images/Strateski__plan.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
4 Da li su organogram, djelokrug i biografije objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/images/O%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_2015.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 3 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
5 Da li su strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/images/Strateski__plan.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
6 Da li su izvještaji o radi objavljeni na internet stranici? 0 3
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/component/search/?searchword=%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98&searchphrase=all&Itemid=457
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
7 Da li na Internet stranici postoji opis nadležnosti za svaku organizacionu jedinicu? 1 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/ministerstvo-meni/sektori-mon
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
8 Da li su glavni akti, kojim se kontroliše rad ministarstva (zakoni, pravilnici, regulative...), objavljeni na internet stranici? 1 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/2014-07-24-06-34-40/zakoni
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
9 Da li su na internet stranici ministarstva dostupni zakoni i podzakonski akti vezani za njihove nadležnosti? 1 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/2014-07-24-06-34-40/zakoni
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
10 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona i drugih propisa? 0 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/component/search/?searchword=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3&searchphrase=all&Itemid=398
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
11 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima? 2 2
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/ministerstvo-meni/sektori-mon
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 3 - N / A
12 Da li su objavljene informacije o imenima, zaradama i kontakt informacijama javnih funkcionera? 2 3
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/ministerstvo-meni/sektori-mon
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
13 Da li je plan javnih nabavki objavljeni na internet stranici? 0 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/component/search/?searchword=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8&searchphrase=all&Itemid=384
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
14 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi i odluke na postupak javnih nabavki? 0 2
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/component/search/?searchword=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8&searchphrase=all&Itemid=384
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - N / A
15 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori i aneksi na postupak javnih nabavki? 0 2
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/component/search/?searchword=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8&searchphrase=all&Itemid=384
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - N / A
16 Da li su na internet stranici dostupni budžeti? 0 3
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php/dokumenti/strateshki-plan
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
17 Da li je objavljen polugodišnji finansijski izvještaj o izvršenju budžeta? 0 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.finance.gov.mk/files/u12/Izveshtaj%20za%20ostvaruvanje%20na%20prihodi%20i%20realizacija%20na%20rashodi%20na%20Budgetot%20na%20RM%20zaklucno%20so%2030.06.2016%20godina_final.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
18 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni? 0 3
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.finance.gov.mk/files/u6/Zavrsna%20smetka%202015.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
19 Da li na internet stranici postoje razumljive i sveobuhvatne informacije o budžetu (tabelarni i narativni prikaz)? 0 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.finance.gov.mk/files/Predlog%20Budget%20na%20RM%20za%202016%20godina.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
20 Da li postoji razuman, maksimalni rok za odgovaranje na zahtjeve za SPI? 1 2
Datum: 11/29/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
21 Da li Ministarstvo objavljuje liste registara dokumenata koji su u njegovom posjedu? 0 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica i SPI vodic
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
22 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 0 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
23 Da li je uspostavljena obuka ili vodic koji je namijenjen državnim službenicima u Ministarstvu, u cilju obucavanja pristupa podacima koji se javno objavljuju shodno Zakonu o SPI, kao i preuzimanja ostalih obaveza koje predvida taj Zakon? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
24 Da li se objavljuju podaci i dokumenti sa javnih rasprava? 0 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
25 Da li se objavljuju izvještaji sa javnih rasprava? 0 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
26 Da li se javne rasprave održavaju online? 0 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
27 Da li postoje mehanizmi putem kojih gradani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Ministarstva? 0 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
28 Da li Ministarstvo ima aktivan Fejsbuk ili Tviter nalog? 2 2
Datum: 11/29/2016
Izvor: Fejsbuk i Tviter
Link: https://www.facebook.com/obrazovanieinauka
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
29 Da li je na Internet stranici objavljen poziv za ucešce NVO u radnoj grupi za izradu zakona i drugih akata? 0 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mon.gov.mk/index.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
30 Da li su imovinski kartoni ministara javno dostupni? 0 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
31 Da li je ministarstvo u roku poslalo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
32 Da li je Ministarstvo poslalo poslednji kvartalni finansijski izvještaj za tekucu godinu? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik - Ministarstvu finansija
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
33 Da li je Ministarstvo u roku poslalo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik - Ministarstvu finansija
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
34 Da li postoji poslovnik ili neki drugi dokument kojim se utvrduju detaljni uslovi za meduministarske konsultacije? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
35 Da li postoje izvještaji o meduministarskim konsultacijama? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
36 Da li Ministarstvo sprovodi bilo kakvu ex post evaluaciju efikasnosti svojih politika i programa? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
37 Da li Ministarstvo koristi indikatore za pracenje ucinaka politika i uticaja reformskih programa i planova? 0 1
Datum: 12/15/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A