Back to Top

Hrvatska


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:


Hrvatski sabor - Prosječna ocjena otvorenosti: 61.15%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 2021-05-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 2021-05-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/searchall?search_api_fulltext=poslovnik+
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-18
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-19
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/o-saboru/ovlasti
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
5 Da li je CV predsjednika parlamenta objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-20
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/CV%20Gordan%20Jandrokovic_2020_hr-web.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
6 Da li su informacije o strukturi i djelokrugu radnih tijela Parlamenta dostupne na internet stranici? 2 2
Datum: 2021-05-21
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/radna-tijela/odbor-za-ustav-poslovnik-i-politicki-sustav-10-saziv-hrvatskoga-sabora
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
7 Da li su informacije o strukturi aktuelnog saziva dostupne na internet stranici (predsjednik, potpredsjednici, sekretari, poslanici, struktura i clanstvo u parlamentarnim grupama)? 2 2
Datum: 2021-05-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora; https://sabor.hr/hr/zastupnici/klubovi-zastupnika
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li su na internet stranici objavljene biografije i kontakti poslanika? 1 1
Datum: 2021-05-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/zastupnici/juricev-martincev-branka-10-saziv-hrvatskoga-sabora-22-7-2020
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
9 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 2
Datum: 2021-05-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/zastupnici
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim zvanjima? 1 2
Datum: 2021-05-25
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
11 Da li su godišnji programi rada objavljeni na internet stranici (2018, 2019. i 2020. godina)? 3 3
Datum: 2021-05-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/sites/default/files/uploads/Prora%C4%8Dun%20Sabora/Plan%20rada%20Stru%C4%8Dne%20slu%C5%BEbe%20Hrvatskoga%20sabora%20za%202019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
12 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici (2017, 2018. i 2019. godina)? 0 3
Datum: 2021-05-27
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
13 Da li se izvještaji o radu odbora objavljuju na internet stranici? 0 1
Datum: 2021-05-28
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/sites/default/files/uploads/sabor/2020-11-03/154610/IZVJ_OEP_2019.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
14 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu Parlamenta objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-05-29
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/press/javnost-rada
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
15 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 2021-03-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/radna-tijela/nacionalno-vijece-za-pracenje-provedbe-strategije-suzbijanja-korupcije-10-saziv
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
16 Da li je na internet stranici objavljen ustav države? 1 1
Datum: 2021-03-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/o-saboru/vazniji-propisi/ustav-republike-hrvatske-narodne-novine-broj-561990-1351997-81998-1132000
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li je na internet stranici objavljen poslovnik o radu ili drugi dokument kojim se ureduju pravila rada Parlamenta? 1 1
Datum: 2021-03-18
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/pristup-informacijama/vazniji-propisi/poslovnik-hrvatskoga-sabora-narodne-novine-broj-81/2013-113
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
18 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i prijedlozi zakona koji ce se raspravljati na plenumu? 3 3
Datum: 2021-03-19
Izvor: Veb stranica
Link: https://edoc.sabor.hr/Views/AktView.aspx?type=HTML&id=2024909
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
19 Da li se na internet stranici blagovremeno objavljuju nacrti i prijedlozi zakona koji ce se raspravljati na plenumu? 2 2
Datum: 2021-03-20
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/sjednice/dnevni-red
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
20 Da li su na internet stranici objavljeni zakoni koji su usvojeni na plenumu? 3 3
Datum: 2021-03-21
Izvor: Veb stranica
Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_26_565.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
21 Da li su na internet stranici objavljeni amandmani na predloge zakona o kojima ce se raspravljati na plenumu? 3 3
Datum: 2021-03-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/konacni-prijedlog-zakona-o-strancima-drugo-citanje-pze-br-12-predlagateljica-vlada-republike?t=120251&tid=209047
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
22 Da li su na internet stranici objavljeni amandmani koji su usvojeni na plenumu? 3 3
Datum: 2021-03-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://edoc.sabor.hr/Views/AmandmanView.aspx?aktid=2023842&type=HTML
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
23 Da li su na internet stranici dostupne analize uticaja propisa (RIA)? 1 2
Datum: 2021-03-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/konacni-prijedlog-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-energetskoj-ucinkovitosti-drugo-citanje-p?t=124247&tid=209348
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je na internet stranici dostupan dnevni red za narednu sjednicu Parlamenta? 1 1
Datum: 2021-03-25
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/sjednice/dnevni-red
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
25 Da li su na internet stranici dostupni podaci o prisustvu poslanika i poslanica na plenarnim sjednicama? 0 3
Datum: 2021-03-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/zastupnici/prisutnost-zastupnika-u-saboru
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
26 Da li su na internet stranici dostupni podaci o prisustvu poslanika i poslanica na sjednicama odbora? 0 3
Datum: 2021-03-27
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/radna-tijela
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
27 Da li su listinzi glasanja sa plenarnih sjednica objavljeni na internet stranici? 0 3
Datum: 2021-03-28
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/interaktivni-raspored-zastupnika-u-hrvatskome-saboru/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 2 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 3 - Nije objavljen
28 Da li su listinzi glasanja sa sjednica odbora objavljeni na internet stranici? 0 3
Datum: 2021-03-29
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/radna-tijela/odbori-i-povjerenstva/davanje-misljenja-odbora-za-ustav-poslovnik-i-politicki-42
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
29 Da li je omogucen audio ili video prenos sa plenarnih sjednica? 3 3
Datum: 2021-03-30
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://itv.sabor.hr/video/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
30 Da li su transkripti sa plenuma objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 2021-03-31
Izvor: Veb stranica
Link: https://edoc.sabor.hr/Views/FonogramView.aspx?tdrid=2015006&type=HTML&singleTDR=False
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
31 Da li se svi dokumenti koji se razmatraju na sjednicama odbora objavljuju na internet stranici, prije održavanja sjednice odbora? 0 2
Datum: 2021-04-01
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://sabor.hr/hr/press/8-sjednica-odbora-za-poljoprivredu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
32 Da li se dokumenti sa sjednica odobra (npr. amandmani) objavljuju na internet stranici? 2 2
Datum: 2021-04-02
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/radna-tijela/odbori-i-povjerenstva/odluka-odbora-ua-ustav-poslovnik-i-politicki-sustav-o-0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
33 Da li je omogucen audio ili video prenos sa sjednica odbora? 0 2
Datum: 2021-04-03
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://sabor.hr/hr/searchall?search_api_fulltext=internetskom+prijenosu+u%C5%BEivo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
34 Da li su dostupni audio i video zapisi sa prošlogodišnjih plenarnih sjednica? 1 1
Datum: 2021-04-04
Izvor: Veb stranica
Link: https://edoc.sabor.hr/Views/AktView.aspx?type=HTML&id=2024909
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
35 Da li su na internet stranici objavljeni zapisnici sa sjednica odobra? 0 1
Datum: 2021-04-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/radna-tijela/odbori-i-povjerenstva/izvjesce-odbora-za-ustav-poslovnik-i-politicki-sustav-o-336
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
36 Da li Parlament objavljuje strucna mišljenja medunarodnih organizacija (Evropske komisije, Venecijanske komisije, TAIEX-a itd.) zajedno sa predlozima zakona? 1 1
Datum: 2021-04-06
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/europski-poslovi/postupanje-s-dokumentima-eu?keyword=&act_type=9&year=&subsidiarity_check=&rh_position=&form_build_id=form-VIi1f6T8QWrYX-HCaySBjKWhCBce7chszv3jKK-vC0o&form_id=sabor_eu_docs_filter_form&op=Primijeni
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
37 Da li je Parlament ima strategiju ili pravilnik kojim se ureduje pitanje njegove otvorenosti i transparentnosti? 1 1
Datum: 2021-04-07
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/o-saboru/vazniji-propisi/pravilnik-o-javnosti-rada-hrvatskoga-sabora-i-radnih-tijela-narodne-novine
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
38 Da li je Parlament ima Komunikacionu (PR) strategiju? 0 1
Datum: 2021-04-08
Izvor:
Link: https://www.sabor.hr/hr/press
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
39 Da li Parlament ucestvuje u inicijativi Partnerstvo otvorenih vlada (OGP)? 1 1
Datum: 2021-04-09
Izvor:
Link: https://sabor.hr/hr/pristup-informacijama/otvoreni-podaci; https://www.opengovpartnership.org/members/croatia/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki (2018, 2019. i 2020. godina)? 3 3
Datum: 2021-03-16
Izvor: Veb stranica
Link: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/; https://sabor.hr/hr/planovi-nabave-hrvatskoga-sabora; https://sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/Plan_nabave%20_2018.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 3 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
41 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za podnošenje ponuda za javne nabavke? 2 2
Datum: 2021-03-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/; https://sabor.hr/hr/pristup-informacijama/javna-nabava/2020-godina
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
42 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o izboru najpovoljnije ponude za javne nabavke? 2 2
Datum: 2021-03-18
Izvor: Veb stranica
Link: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 -
43 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 2 2
Datum: 2021-03-19
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 2 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 3 -
44 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 1 1
Datum: 2021-02-11
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/javna-nabava
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
45 Da li je na internet stranici dostupan godišnji izvještaj o javnim nabavkama Parlamenta? 0 1
Datum: 2021-02-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/pregled-sklopljenih-ugovora-i-okvirnih-sporazuma
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
46 Da li javnost ima pristup odlukama (rezultatima nadmetanja) o izboru najpovoljnije ponude u procesu nabavki velikih vrijednosti? 1 1
Datum: 2021-02-13
Izvor: Portal javnih nabavki, Veb stranica, Zakoni/Regulative
Link: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
47 Da li je pregovaracki postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje ogranicen iskljucivo na situacije sa precizno definisanim uslovima? 1 1
Datum: 2021-02-14
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_12_120_2607.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
48 Da li ponudaci mogu da iniciraju zvanicnu reviziju odluke o izboru najpovoljnije ponude? 1 1
Datum: 2021-02-15
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: https://dkom.hr/upute-zalbeni-postupak-zjn-nn-120-16/1228
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
49 Da li je privrednim subjektima koje su osudeni za mito zabranjeno ucešce u postupku javne nabavke? 1 1
Datum: 2021-02-16
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
50 Da li je zakonom propisan uslov da se u postupku javnih nabavki objave informacije o vlasništvu svih privrednih društava koji se javljaju kao ponudaci? 0 1
Datum: 2021-02-17
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2016_12_120_2607.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
51 Da li je zakonom propisano da službenici za javne nabavke podnose imovinske kartone? 0 1
Datum: 2021-02-18
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/outdex-documents/2018-02/Obavijest%20o%20nepostojanju%20sukoba%20interesa%20-%20Hrvatski%20sabor%202017.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
52 Da li je izvršna vlast formalno obavezana da ukljuci javnost u proces kreiranja i izrade budžeta? 1 1
Datum: 2021-02-19
Izvor: Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti; Pravila procedura Parlamenta i Vlade.
Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
53 Da li su na internet stranici dostupni budžeti Parlamenta (2018, 2019. i 2020. godina)? 3 3
Datum: 2021-02-20
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/pristup-informacijama/proracun-sabora/planovi-proracuna-hrvatskoga-sabora
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 2 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 3 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
54 Da li je na internet stranici objavljen vizelni prikaz budžeta ili "budžet za gradane"? 0 1
Datum: 2021-02-21
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/proracun-sabora
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
55 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog budžeta? 1 1
Datum: 2021-02-22
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/prijedlog-polugodisnjeg-izvjestaja-o-izvrsenju-drzavnog-proracuna-republike-hrvatske-za-prvo-9
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
56 Da li se finansijski izvještaji periodicno objavljuju na internet stranici Parlamenta (polugodišnji, kvartalni ili mjesecni)? 0 2
Datum: 2021-02-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/proracun-sabora/izvjestaji-o-izvrsenju-proracuna-hrvatskoga-sabora
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
57 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni (2017, 2018. i 2019. godina)? 3 3
Datum: 2021-02-24
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/searchall?search_api_fulltext=IZVJE%C5%A0TAJ+O+IZVR%C5%A0ENJU+PRORA%C4%8CUNA+
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
58 Da li Parlament sprovodi raspravu o izvještaju o reviziji završnog racuna? 1 1
Datum: 2021-02-25
Izvor: Upitnik
Link: https://sabor.hr/hr/prijedlog-godisnjeg-izvjestaja-o-izvrsenju-drzavnog-proracuna-republike-hrvatske-za-2018-godinu-i
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
59 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan nacin i razumljiv nacin (izvori prihoda, rashoda...)? 1 1
Datum: 2021-02-26
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/PRORACUN_HS_2021.pdf; https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/PRORACUN_HS_2021.xlsx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Mašinski citljiv (xsl, xml, csv, json)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
60 Da li su objavljeni materijali sa sjednica radnih tijela koja razmatraju/odobravaju budžet i druga finansijska dokumenta? 1 1
Datum: 2021-02-27
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/radna-tijela/odbori-i-povjerenstva/izvjesce-odbora-za-financije-i-drzavni-proracun-s-rasprave-o-198
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
61 Koliko skupštinskih odbora je raspravljalo o poslednjem predlogu Zakona budžetu? 1 2
Datum: 2021-02-28
Izvor: Upitnik
Link: https://sabor.hr/hr/prijedlog-drzavnog-proracuna-republike-hrvatske-za-2021-godinu-i-projekcija-za-2022-i-2023-godinu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
62 Da li je pravo na slobodan pristup informacijama regulisano posebnim zakonom? 1 1
Datum: 2021-03-01
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
63 Da li je zakonom propisana obaveza izrade izvještaja o sprovodenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane institucije koja je obveznik zakona? 1 1
Datum: 2021-03-02
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/hrvatski-sabor_godisnje_izvjesce_pristup-informacijama_2020.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
64 Da li zakon propisuje proaktivno objavljivanje informacija na internet stranicama institucija? 1 1
Datum: 2021-03-03
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2018/09/ZPPI-nesluzbeni-procisceni-tekst.pdf?x66719
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
65 Da li zakon jasno definiše instituciju koja prati spovodenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama i njene nadležnosti? 1 1
Datum: 2021-03-04
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://pristupinfo.hr/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
66 Da li zahtjev za slobodan pristup informacijama može da se odbije na osnovu preispitivanja opravdanosti razloga zbog kojeg podnosilac zahtjeva traži pristup informaciji? 1 1
Datum: 2021-03-30
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/hrvatski-sabor_godisnje_izvjesce_pristup-informacijama_2020.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
67 Da li postoji razuman maksimalni rok za odgovaranje na zahtjeve za slobodan pristup informacijama? 2 2
Datum: 2021-03-31
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2018/09/ZPPI-nesluzbeni-procisceni-tekst.pdf?x66719
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
68 Da li postoji razuman rok za odgovaranje na zahtjeve za slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2021-04-01
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2018/09/ZPPI-nesluzbeni-procisceni-tekst.pdf?x66719
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
69 Da je zakonom propisano objavljivanje spiska svih obveznika Zakona o slobodnom pristupu informacijama? 0 1
Datum: 2021-04-02
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://tjv.pristupinfo.hr/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
70 Da li je zakonom propisana obaveza sprovodenja obuka/edukacija u oblasti slobodnog pristupa informacijama? 0 1
Datum: 2021-04-03
Izvor: Upitnik, Zakon/Zakonska regulativa
Link: https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2019/02/Croatia_Action-Plan_2018-2020_EN.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
71 Da li su službenici Parlamenta u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama? 1 1
Datum: 2021-04-04
Izvor: Upitnik, Zakon/Zakonska regulativa
Link: https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/infodok-sluzba
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
72 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 2021-04-05
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/podnosenje-zahtjeva
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
73 Da li su na internet stranici objavljene ažurirane informacije/uputstva za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama (vodic za slobodan pristup informacijama)? 1 1
Datum: 2021-04-06
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/podnosenje-zahtjeva
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
74 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama u odnosu na pravo na slobodan pristup informacijama? 1 1
Datum: 2021-04-07
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/podnosenje-zahtjeva
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
75 Da li je Parlament responzivan? 1 1
Datum: 2021-04-08
Izvor: Zahtjev za SPI
Link: https://imamopravoznati.org/request/primanja_saborskih_zastupnika_u#incoming-9593
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
76 Da li su službenici Parlamenta u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data)? 1 1
Datum: 2021-04-09
Izvor: Upitnik
Link: https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/infodok-sluzba
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
77 Da li je predstavnicima civilnog društva/nezavisnim eksperatima dozvoljeno da ucestvuju ili prate rad parlamentarnih odbora? 1 1
Datum: 2021-04-10
Izvor: Veb stranica, Upitnik, Zakon/Pravila procedure
Link: https://www.sabor.hr/hr/radna-tijela/odbor-za-izbor-imenovanja-i-upravne-poslove-10-saziv-hrvatskoga-sabora
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
78 Koliko puta su odbori zatražili od javnosti (stucnjaka, predstavnika civilnog društva…) komentar na odredeni dokument (poput zakona/strategije/deklaracije) u toku prošle godine? 1 2
Datum: 2021-04-11
Izvor: Upitnik
Link: https://www.sabor.hr/hr/press/4-tematska-sjednica-odbora-za-lokalnu-i-podrucnu-regionalnu-samoupravu-0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
79 Da li je propisana procedura kojom se omogucava gradanima i predstavnicima civilnog društva da budu ukljuceni u parlamentarne procese i donošenje odluka? 0 1
Datum: 2021-04-12
Izvor: Pravila procedure, Zakon, Ustav, Upitnik
Link: https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/zakonodavni-postupak; https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
80 Da li postoje parlamentarni uredi na lokalnom nivou? 0 1
Datum: 2021-04-13
Izvor:
Link: https://www.sabor.hr/hr/zastupnici/izborne-jedinice
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
81 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji nacin gradani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Parlamenta? 0 1
Datum: 2021-04-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/radna-tijela/odbor-za-predstavke-i-prituzbe-10-saziv-hrvatskoga-sabora
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
82 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju sa gradanima? 1 1
Datum: 2021-04-15
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
83 Da li Parlament organizuje programe ili radionice gradanskog obrazovanja? 1 1
Datum: 2021-04-16
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
84 Da li na internet stranici Parlamenta postoje edukativni materijali namijenjeni gradanima? 1 1
Datum: 2021-04-17
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
85 Da li su uspotavljene e-peticije? 0 1
Datum: 2021-04-18
Izvor: Veb stranica, Upitnik, Zakon
Link: https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
86 Da li postoji komunikacioni plan ili strategija za promovisanje e-peticija? 0 1
Datum: 2021-04-19
Izvor: Upitnik
Link: https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
87 Da li postoji informacija (uputstvo) o nacinima i uslovima korišcenja e-peticija? 0 1
Datum: 2021-04-20
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
88 Da li Parlament ima aktivan Fejsbuk nalog? 0 2
Datum: 2021-04-21
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/hrvatski.sabor
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
89 Da li Parlament ima aktivan Tviter nalog? 0 2
Datum: 2021-04-22
Izvor: Twitter
Link: https://www.sabor.hr/hr
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
90 Da li postoje informacije o ostvarivanju posjete Parlamentu (posjetilacki centri, obilazak sa vodicem, edukativne posjete, vrijeme posjete itd.)? 1 1
Datum: 2021-04-23
Izvor: Veb stranica
Link: https://sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora/sluzba-za-gradane/edukativni-centar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
91 Da li postoji Eticki kodeks poslanika? 0 1
Datum: 2021-04-24
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/vazniji-propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
92 Da li je Eticki kodeks poslanika objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 2021-04-25
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/vazniji-propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
93 Da li se Etickim kodeksom regulišu pitanja konflikta interesa, upotrebe državne svojine, poklona i usluga, i politicke aktivnosti? 0 4
Datum: 2021-04-26
Izvor: Eticki kodeks
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/vazniji-propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
94 Da li su Etickim kodeksom definisane procedure u slucaju njegovog kršenja? 0 1
Datum: 2021-04-27
Izvor: Eticki kodeks
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/vazniji-propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
95 Da li postoje jasni mehanizmi za sprovodenje i pracenje sprovodenja Etickog kodeksa? 0 1
Datum: 2021-04-28
Izvor: Eticki kodeks, Upitnik
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/vazniji-propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
96 Da li postoji obaveza objavljianja informacije o konacnim rezultatima istraga povodom optužbi za neeticko ponašanje? 0 1
Datum: 2021-04-29
Izvor: Pravila procedure, Zakon, Regulative
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/vazniji-propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
97 Da li je lobiranje regulisano zakonom? 0 1
Datum: 2021-04-30
Izvor: Zakon
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/vazniji-propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
98 Da li su na internet stranici dostupne informacije o zaštiti zviždaca? 0 1
Datum: 2021-05-01
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/vazniji-propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
99 Da li su imovinski kartoni javnih funkcionera javno dostupni? 2 2
Datum: 2021-05-02
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sukobinteresa.hr/hr/crm-core/contact/426
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
100 Da li su imovinski kartoni dostupni u elektronskoj formi? 1 1
Datum: 2021-05-03
Izvor: Zakon
Link: https://www.sukobinteresa.hr/user
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
101 Da li su podaci u imovinskim kartonima organizovani i struktuirani? 1 1
Datum: 2021-05-04
Izvor: Imovinski karton
Link: https://www.sukobinteresa.hr/hr/imovinske-kartice/imovinsko-stanje-duznosnika-tomislav-okrosa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
102 Da li postoji zakonska obaveza objavljivanja informacija o poklonima? 0 1
Datum: 2021-05-05
Izvor: Veb stranica odgovarajuceg organa, Imovinski karton
Link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_141_2477.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
103 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju razlicitih oblika koruptivnog i neeticnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2021-05-06
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/vazniji-propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
104 Da li je na internet stranici objavljen poslednji godišnji izveštaj o sprovodenju plana integriteta (ili nekog drugog antikorupcijskog dokumenta koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju razlicitih oblika koruptivnog i neeticnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 2021-05-07
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/pristup-informacijama/vazniji-propisi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
105 Da li su službenici Parlamenta u 2020. godini ucestvovali na treninzima/obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždaca? 0 1
Datum: 2021-05-08
Izvor: Upitnik
Link: https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/ustrojstvo-sabora
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
106 U kojoj mjeri Parlament radi analizu uticaja procesa (RIA)? 2 3
Datum: 2021-05-09
Izvor: Upitnik
Link: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard?TextFilterValue=procjena%20u%C4%8Dinaka%20propisa&page=7
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
107 Da li su na internet stranici objavljena pitanja i odgovori sa premijerskog sata? 2 2
Datum: 2021-05-10
Izvor: Veb stranica
Link: https://edoc.sabor.hr/Views/ZastupnickoPitanjeKarticaView.aspx?id=11305
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 -
108 Da li su propisane sankcije za ministre i druge funkcionere koji se ne odazvu pozivu za saslušanja? 0 1
Datum: 2021-05-11
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link: https://www.sabor.hr/sites/default/files/uploads/inline-files/Poslovnik-HS_procisceni-tekst-11_2020.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
109 Da li su na internet stranici objavlljeni izvještaji sa saslušanja? 0 1
Datum: 2021-05-12
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.sabor.hr/hr/izvjesce-o-radu-istraznog-povjerenstva-za-utvrdivanje-odgovornosti-za-rezultate-upravljanja-i; https://www.sabor.hr/hr/radna-tijela/istrazno-povjerenstvo-za-utvrdivanje-cinjenica-u-vezi-okolnosti-nastanka-poslovnog
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 -
110 U kojoj mjeri je državna revizorska institucija odgovorna Parlamentu? 1 2
Datum: 2021-05-13
Izvor: Zakon, Upitnik
Link: revizija.hr/novosti/obavijest-o-dostavi-izvjesca-hrvatskom-saboru-1425/1425
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
111 Da li Parlament razmatra sve izvještaje koje priprema državna revizorska institucija? 1 1
Datum: 2021-05-14
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.revizija.hr/izvjesca/10?pojamIzvjesce=
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -
112 Da li parlamentarni odbori imaju pravo da konsultuju i/ili zaposle eksperte? 1 1
Datum: 2021-05-15
Izvor: Zakon, Upitnik
Link: https://sabor.hr/hr/radna-tijela
Otvorenost podataka:
Dokument 1 -
Dokument 2 -
Dokument 3 -