Back to Top

SrbijaVlada Republike Srbije - Prosječna ocjena otvorenosti: 57.05%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 12/24/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/vesti/239
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 12/25/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
3 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 12/26/2018 |
Izvor:
Link: https://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/349664/informator1118_cyr.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
4 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 12/27/2018 |
Izvor: Upitnik
Link: https://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/349664/informator1118_cyr.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
5 Da li je CV premijera objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 12/28/2018 |
Izvor: Upitnik
Link: https://www.srbija.gov.rs/biografija/184/ana-brnabic.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
6 Da li je objavljen Poslovnik/Zakon o Vladi na internet stranici? 1 1
Datum: 12/29/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/dokument/29418/dokumenti-o-radu-vlade.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
7 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 0 3
Datum: 12/30/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 -
Dokument 3 -
8 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 0 3
Datum: 12/31/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 -
Dokument 3 -
9 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 1/1/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
10 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 1/2/2019 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/dokument/45678/strategije.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
11 Da li je na internet stranici dostupan dnevni red za narednu sjednicu Vlade? 0 3
Datum: 1/3/2019 |
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
12 Da li se na internet stranici objavljuju dokumenta sa sjednice Vlade? 3 3
Datum: 1/4/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/prikaz/354542
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
13 Da li se na internet stranici objavljuju zapisnici sa sjednica Vlade? 0 3
Datum: 1/5/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
14 Da li se dnevni red i materijali koji će se raspravljati na sjednici Vlade objavljeni dovoljno unaprijed (najmanje jedan dan prije održavanja sjednice)? 0 2
Datum: 1/6/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
15 Da li je dostupan video/audio prenos sjednica Vlade? 0 1
Datum: 1/7/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
16 Da li se na internet stranici objavljuje transkript sa sjednica Vlade? 0 1
Datum: 1/8/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
17 Da li se na internet stranici objavljuju saopštenja za javnost i informacije o pres konferencijama nakon sjednica Vlade? 3 3
Datum: 1/9/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/dokument/283548/audiovideo-pres-u-2017-godini.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
18 Da li se na internet stranici objavljuju dokumenti koje je Vlada predložila ili usvojila (nacrti i prijedlozi zakona i drugih propisa...)? 1 1
Datum: 1/10/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/dokumenti/2430
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
19 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 2 3
Datum: 1/11/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/349664/informator1118_cyr.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - N/A
20 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera (imena i pozicije)? 2 2
Datum: 1/12/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/sastav/177/sastav-vlade.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - N/A
21 Da li Vlada ima neki dokument (npr. strategiju/pravilnik…) kojim se tretira/reguliše pitanje njene otvorenosti i transparentnosti? 0 1
Datum: 1/13/2019 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
22 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 1
Datum: 1/14/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/349664/informator1118_cyr.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
23 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki? 0 3
Datum: 1/15/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za postupak javnih nabavki? 0 2
Datum: 1/16/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
25 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o postupku javnih nabavki? 0 2
Datum: 1/17/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
26 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 2
Datum: 1/18/2019 |
Izvor:
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
27 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 1/19/2019 |
Izvor:
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
28 Da li su informacije o javnim nabavkama dostupne javnosti preko posebno online portala? 1 1
Datum: 1/20/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://portal.ujn.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
29 Da li je za velike javne nabavke (>0.5% of GDP) predvidena zakonska procedura koja osigurava kompetitivno nadmetanje? 1 1
Datum: 1/21/2019 |
Izvor: Zakon/Regulative
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
30 Da li je pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje ograničen isključivo na precizno definisane uslove, na primjer kada je ponuđač jedini izvor koji pruža odredenu usluge ili pribavlja odredenu tehniku? 1 1
Datum: 1/22/2019 |
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
31 Da li ponuđači kojima nije dodjeljena javna nabavka mogu da iniciraju zvaničnu reviziju odluke o izboru najpovoljnije ponude? 1 1
Datum: 1/23/2019 |
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_nabavkama.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
32 Da li je kompanijama koje su osuđene za mito zabranjeno ucešce u buducim javnim pozivima za javne nabavke? 1 1
Datum: 1/24/2019 |
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
33 Da li je građanima omogućen pristup pravnim propisima koji regulišu pitanja javnih nabavki? 1 1
Datum: 1/25/2019 |
Izvor: Portal javnih nabavki, Veb stranica, Zakon/Regulative
Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_nabavkama.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
34 Da li građani imaju pristup odlukama (rezultatima nadmetanja) o dodjeli velikih javnih nabavki? 1 1
Datum: 1/26/2019 |
Izvor: Portal javnih nabavki, Veb stranica, Zakon/Regulative
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
35 Da li su na internet stranici dostupni budžeti? 3 3
Datum: 1/27/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/349664/informator1118_cyr.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
36 Da li je objavljen "budžet za gradane"? 0 1
Datum: 1/28/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
37 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog budžeta? 0 1
Datum: 1/29/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
38 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta Vlade? 0 1
Datum: 1/30/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
39 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni? 2 3
Datum: 1/31/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/349667/informator1118_cyr2.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 -
Dokument 3 -
40 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način, uključujući izvore prihoda i rashoda? 1 1
Datum: 2/1/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/349667/informator1118_cyr2.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
41 Da li se objavljuje godišnji izvještaj o javnom dugu? 0 1
Datum: 2/2/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
42 Koliko je razvijena zakonska osnova za budžetsku transparentnost – ucešce javnosti u kreiranju budžeta, objavljivanje budžeta i objavljivanje završnog racuna? 2 3
Datum: 2/3/2019 |
Izvor: Zakon o budžetiranju i fiskalnoj odgovornosti; Pravila procedure parlamenta i Vlade.
Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_budzetskom_sistemu.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
43 Da li je predlog zakona o budžetu podnijet Parlamentu dovoljno unaprijed, kako bi se Parlamentu omogućilo da ga razmotri na valjan način (3 mjeseca prije pocetka fiskalne godine)? 0 1
Datum: 2/4/2019 |
Izvor: Sjednica Vlade/Veb stranica/Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
44 Da li postoje detaljne informacije o nivou i strukturi javnog duga? 1 1
Datum: 2/5/2019 |
Izvor: Budžet, Završni račun
Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-budzetu-republike-srbije-za-2018-godinu.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
45 Da li je pravo na slobodan pristup informacijama (SPI) regulisano posebnim zakonom? 1 1
Datum: 2/6/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
46 Da li Zakon propisuje detaljan sadržaj Vodiča za SPI? 1 1
Datum: 2/7/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
47 Da li Zakon propisuje da svaki organ vlasti odredi lice koje je zaduženo za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama? 1 1
Datum: 2/8/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
48 Da li je Zakonom propisana obaveza izrade izvještaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od strane institucije koja je obveznik Zakona? 1 1
Datum: 2/9/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
49 Da li Zakon propisuje proaktivno objavljivanje informacija na internet stranicama institucija? 1 1
Datum: 2/10/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
50 Da li Zakon jasno definiše instituciju koja prati spovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama i njene nadležnosti? 1 1
Datum: 2/11/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
51 Da li su podnosioci zahjeva za SPI u obavezi da navedu razloge za pristup informaciji? 1 1
Datum: 2/12/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
52 Da li postoji razuman, maksimalni rok za odgovaranje na zahtjeve za SPI? 2 2
Datum: 2/13/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
53 Da li su odluke institucije koja prati sprovođenje Zakona pravno obavezujuće? 1 1
Datum: 2/14/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
54 Da li su organi vlasti u obavezi da naprave i ažuriraju liste registara dokumenata koji su u posjedu tog konkretnog organa i da li su u obavezi da ih objavljuju? 1 1
Datum: 2/15/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
55 Da li se pravo na SPI primjenjuje na državna preduzeca (preduzeća koja su vecinskom vlasništvu države ili pod kontrolom države)? 1 1
Datum: 2/16/2019 |
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
56 Da li postoji zakonska obaveza za sprovođenje obuka/edukacija u oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja? 0 1
Datum: 2/17/2019 |
Izvor: Zakon I Upitnik
Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
57 Da li je Vlada u 2017/2018. godini organizovala ili učestvovala u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama, namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum: 2/18/2019 |
Izvor: Zakon I Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
58 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 1 1
Datum: 2/19/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/dokument/330368/zahtev-za-pristup-informaciji-od-javnog-znacaja.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
59 Da li je obavezno organizovanje javnih rasprava prilikom izrade novih Nacrta Zakona? 1 1
Datum: 2/20/2019 |
Izvor: Zakon ili regulativa/Upitnik
Link: https://www.srbija.gov.rs/dokument/2432/poslovnik-vlade.php
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
60 Da li je definisana struktura izvještaja o javnim raspravama? 0 1
Datum: 2/21/2019 |
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
61 Da li postoji obaveza odgovornog organa da odgovori na komentare i sugestije podnesene putem javnih rasprava? 0 1
Datum: 2/22/2019 |
Izvor: Zakon, Pravila procedure, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
62 Da li postoji mehanizam putem kojeg građani i zainteresovane strane mogu preispitati odluke (nacrte Zakona) u slucaju kada proces javnih rasprava nije sproveden po proceduri? 0 1
Datum: 2/23/2019 |
Izvor: Zakon ili regulativa/Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
63 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Vlade? 1 1
Datum: 2/24/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/#kontakt
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
64 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju, putem kojeg građani mogu izraziti zabrinutost, ili podnijeti žalbu na rad državnih službenika? 0 1
Datum: 2/25/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
65 Da li Vlada ima strategiju ili plan u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za korišcenje društvenih mreža, kao dio njihovih službenih zadataka? 0 1
Datum: 2/26/2019 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
66 Da li Vlada ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 2/27/2019 |
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/GovernmentOfSerbia/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
67 Da li Vlada ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 2/28/2019 |
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/SerbianGov
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
68 Da li postoji portal e-uprave? 1 1
Datum: 3/1/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
69 Da li je uspostavljena e-uprava za lokalne servise (na lokalnom nivou)? 0 1
Datum: 3/2/2019 |
Izvor: Regulative, Upitnik, Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
70 Da li Vlada aktivno promoviše portal e-uprave putem svoje internet stranice/društvenih mreža? 1 1
Datum: 3/3/2019 |
Izvor: Veb stranica, Društveni mediji
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
71 Da li je Vlada usvojila nacrt zakona koji reguliše elektronsku komunikaciju? 1 1
Datum: 3/4/2019 |
Izvor: Zakon
Link: https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/151116/151116-vest18.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
72 Da li postoji portal otvorenih podataka (open data portal)? 1 1
Datum: 3/5/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://data.gov.rs/sr/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
74 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 3/6/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
75 Da li je na internet stranici objavljen ažuriran Vodič za SPI? 1 1
Datum: 3/7/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.srbija.gov.rs/extfile/sr/349664/informator1118_cyr.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
76 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o SPI-ju? 0 1
Datum: 3/8/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
77 Da li je Vlada u 2017/2018. godini organizovala ili učestvovala u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data), namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum: 3/9/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
78 Da li postoji Eticki kodeks? 1 1
Datum: 3/10/2019 |
Izvor: Veb stranica i Upitnik
Link: http://www.suk.gov.rs/dotAsset/7308.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
79 Da li je na internet stranici objavljen Etički kodeks? 1 1
Datum: 3/11/2019 |
Izvor: Veb stranica i Upitnik
Link: http://www.suk.gov.rs/dotAsset/7308.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
80 Da li se Etickim kodeksom regulišu pitanja konflikta interesa, upotrebe državne svojine, poklona i usluga, i politicke aktivnosti? 3 4
Datum: 3/12/2019 |
Izvor: Etički kodeks
Link: http://www.suk.gov.rs/dotAsset/7308.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
81 Da li postoje jasni mehanizmi za praćenje sprovođenja Etičkog kodeksa? 0 1
Datum: 3/13/2019 |
Izvor: Etički kodeks, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
82 Da li se Etickim kodeksom definišu procedure koje se bave kršenjem Kodeksa? 1 1
Datum: 3/14/2019 |
Izvor: Etički kodeks
Link: http://www.suk.gov.rs/dotAsset/7308.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
83 Da li je lobiranje regulisano zakonom? 1 1
Datum: 3/15/2019 |
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
84 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o imovini? 1 1
Datum: 3/16/2019 |
Izvor: Veb stranica, Imovinski karton
Link: http://www.acas.rs/pretraga-registra/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
85 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o izvorima prihoda? 1 1
Datum: 3/17/2019 |
Izvor: Veb stranica, Imovinski karton
Link: http://www.acas.rs/pretraga-registra/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
86 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o iznosu prihoda? 1 1
Datum: 3/18/2019 |
Izvor: Veb stranica, Imovinski karton
Link: http://www.acas.rs/pretraga-registra/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
87 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o neplaćenom radu kod vršenja drugih javnih poslova? 1 1
Datum: 3/19/2019 |
Izvor: Veb stranica, Imovinski karton
Link: http://www.acas.rs/pretraga-registra/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
88 Da li postoji zakonska obaveza objavljivanja informacija o poklonima? 1 1
Datum: 3/20/2019 |
Izvor: Veb stranica, Imovinski karton
Link: http://www.acas.rs/pretraga-registra/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
89 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o dugovima i potraživanjima? 0 1
Datum: 3/21/2019 |
Izvor: Veb stranica, Imovinski karton
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
90 Da li su propisane prekršajne kazne zbog prijavljivanja netačnih informacija? 1 1
Datum: 3/22/2019 |
Izvor: Zakon
Link: http://www.acas.rs/zakoni-i-drugi-propisi/zakoni/o-agenciji-za-borbu-protiv-korupcije/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
91 Da li su propisane kazne u slučaju kašnjenja sa podnošenjem imovinskih kartona? 1 1
Datum: 3/23/2019 |
Izvor: Zakon
Link: http://www.acas.rs/zakoni-i-drugi-propisi/zakoni/o-agenciji-za-borbu-protiv-korupcije/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
92 Da li postoji procedura čuvanja sadržaja imovinskih kartona u elektronskoj formi? 0 1
Datum: 3/24/2019 |
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
93 Da li su podaci u imovinskim kartonima organizovani i struktuirani? 1 1
Datum: 3/25/2019 |
Izvor: Imovinski karton
Link: http://www.acas.rs/pretraga-registra/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
94 Da li su imovinski kartoni javnih funkcionera javno dostupni? 2 2
Datum: 3/26/2019 |
Izvor: Zakon/Veb stranica
Link: http://www.acas.rs/acasPublic/izvestajDetails.htm?parent=pretragaFunkcionera&izvestajId=40896
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
95 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 3/27/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
96 Da li je Vlada u 2017/2018. godini organizovala ili učestvovala u treninzima/ obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 3/28/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
97 Da li je propisana forma za izvještaje ministarstava Vladi? 0 1
Datum: 3/29/2019 |
Izvor: Zakon, Pravila procedure
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
98 Da li se Poslovnikom/Zakonom o Vladi preciziraju vrste informacija, koje se moraju nalaziti u ministarskim izvještajima o radu? 0 1
Datum: 3/30/2019 |
Izvor: Pravila procedure/Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
99 Da li postoji tijelo u okviru Generalnog sektretarijata Vlade za strateško planiranje vladinih politika? 0 1
Datum: 3/31/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
101 U kojoj mjeri Vlada radi procjenu mogućih uticaja postojecih i pripremljenih pravnih akata (analiza efekata propisa - RIA)? 0 3
Datum: 4/1/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
102 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 4/2/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
103 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 4/3/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
104 Da li postoji srednjoročni program rada Vlade? 0 1
Datum: 4/4/2019 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
105 Da li postoji dugoročni program rada Vlade? 0 1
Datum: 4/5/2019 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A