Back to Top

SrbijaMinistarstvo zaštite životne sredine - Prosječna ocjena otvorenosti: 45.26%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 1/20/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/srbija-i-palau-dogovorena-saradnja-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 1/21/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
3 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 0 3
Datum: 1/22/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 -
Dokument 3 -
4 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 1/23/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
5 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 1/24/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/organizacija/shematski-prikaz-organizacije/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
6 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 1/25/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/organizacija/nadleznost/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
7 Da li je CV ministra objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 1/26/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/organizacija/ministar/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
8 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 10/12/2018 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/predlog-strategije-zastite-prirode-za-period-od-2019-do-2025-godine/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
9 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 0 3
Datum: 10/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 -
Dokument 3 -
10 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti za svaku organizacionu jedinicu? 1 1
Datum: 10/14/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/organizacija/sektori/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
11 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 11/9/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/objavljen-nacrt-zakona-o-radijacionoj-i-nuklearnoj-sigurnosti-i-bezbednosti/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
12 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 3 3
Datum: 11/10/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/organizacija/pomocnici-ministra/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 - N/A
13 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera (imena i pozicije)? 2 2
Datum: 11/11/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/organizacija/sekretar-ministarstva/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 -
Dokument 3 - N/A
14 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 1
Datum: 12/25/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/informator/INFORMATOR_O_RADU.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
15 Da li Vlada ima neki dokument (npr. strategiju/pravilnik…) kojim se tretira/reguliše pitanje njene otvorenosti i transparentnosti? 0 1
Datum: 12/26/2018 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
16 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki? 0 3
Datum: 12/27/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 -
Dokument 3 -
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za postupak javnih nabavki? 2 2
Datum: 4/23/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/nabavke/Poziv_za_podnosenje_ponude_%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0_.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o postupku javnih nabavki? 2 2
Datum: 5/3/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/nabavke/Odluka_o_dodeli_ugovora_-_seminari.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 2
Datum: 5/4/2018 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/nabavke/Obavestenje_o_zakljucenom_ugovoru-seminari.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 5/5/2018 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
21 Da li su na internet stranici dostupni budžeti? 0 3
Datum: 5/6/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 -
Dokument 3 -
22 Da li je na internet stranici objavljen polugodišnji finansijski izvještaj o izvršenju budžeta? 0 1
Datum: 5/7/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
23 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni? 1 3
Datum: 10/31/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/informator/Prilog_2.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 -
Dokument 3 -
24 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način, uključujući izvore prihoda i rashoda? 0 1
Datum: 11/1/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
25 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 1 1
Datum: 12/25/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/informator/INFORMATOR_O_RADU.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
26 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama, namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum: 12/26/2018 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 12/27/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
28 Da li je na internet stranici objavljen ažuriran Vodič za SPI? 0 1
Datum: 12/28/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
29 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o SPI-ju? 1 1
Datum: 12/29/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/informacije/informacije-od-javnog-znacaja/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
30 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data), namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum: 12/30/2018 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
31 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa javnih rasprava? 2 2
Datum: 12/12/2018 |
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: http://www.ekologija.gov.rs/category/informacije-od-znacaja/javne-rasprave/izvestaji-sa-javnih-rasprava/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
32 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/informacije/javne-rasprave/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi za javne rasprave? 2 2
Datum: 12/24/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.ekologija.gov.rs/poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-strateskoj-proceni-uticaja-za-nacionalni-plan-za-smanjenje-emisija-nerp/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
34 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 12/25/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
35 Da li se javne rasprave održavaju online? 0 1
Datum: 12/26/2018 |
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
36 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Vlade? 0 1
Datum: 12/27/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
37 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju, putem kojeg građani mogu izraziti zabrinutost, ili podnijeti žalbu na rad državnih službenika? 0 1
Datum: 12/28/2018 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
38 Da li Vlada ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 1/20/2019 |
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/Ministarstvo-za%C5%A1tite-%C5%BEivotne-sredine-124519788215832/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
39 Da li Vlada ima aktivan Tviter nalog? 2 2
Datum: 1/20/2019 |
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/MinistarstvoZZS
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
40 Da li su dostupni imovinski kartoni ministara? 1 1
Datum: 1/21/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.acas.rs/acasPublic/izvestajDetails.htm?parent=pretragaFunkcionera&izvestajId=36245
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
41 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 1/22/2019 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
42 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 1/23/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
43 Da li je ministarstvo u roku poslalo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 1/24/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
44 Da li je ministarstvo u roku poslalo poslednji kvartalni finansijski izvještaj za tekuću godinu? 0 1
Datum: 1/25/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
45 Da li je ministarstvo u roku poslalo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 0 1
Datum: 1/26/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
46 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 1/27/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
47 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 1/28/2019 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A