Back to Top

Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:


Ministarstvo lokalne samouprave - Prosječna ocjena otvorenosti: 50.02%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 0 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
3 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/images/documents/lokalnasamouprava/MK_WEB/PROGRAMA_MK_WEB.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - PDF, WORD, HTML
4 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/документи
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
5 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/министерство
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
6 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/министерство
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
7 Da li je CV ministra objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/министерство/министер
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
8 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/документи/777-стратешки-план-на-министерството-за-локална-самоуправа
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
9 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 0 3
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/документи/378-извештај-за-реализацијата-на-програмата
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
10 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti za svaku organizacionu jedinicu? 1 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/images/laws/updates/Pravilnik%20za%20vnatresna%20organizacija%2031.05.2016.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
11 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 0 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/закони
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
12 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 3 3
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/министерство/државни-советници-и-сектори/листа-на-вработени
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - #N/A
13 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera (imena i pozicije)? 2 2
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/министерство/заменик-министер
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - #N/A
14 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/министерство/министер
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
15 Da li ministarstvo ima neki dokument (npr. strategiju/pravilnik…) kojim se tretira/reguliše pitanje njegove otvorenosti i transparentnosti? 1 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/информации/слободен-пристап-до-информации-од-јавен-карактер
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
16 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki? 1 3
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/информации/јавни-набавки
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za postupak javnih nabavki? 2 2
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - #N/A
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o postupku javnih nabavki? 1 2
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/ConcessionAnnouncements/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 2
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/completed-procedures
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/tender-winners/0
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
21 Da li su na internet stranici dostupni budžeti? 2 3
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/документи/778-буџет-на-министерството-за-локална-самоуправа
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - #N/A
22 Da li je na internet stranici objavljen polugodišnji finansijski izvještaj o izvršenju budžeta? 1 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.finance.gov.mk/mk/node/6540
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
23 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni? 3 3
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.finance.gov.mk/mk/node/575
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - PDF, WORD, HTML
24 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način, uključujući izvore prihoda i rashoda? 1 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.finance.gov.mk/mk/node/575
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
25 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 1 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/информации/слободен-пристап-до-информации-од-јавен-карактер
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
26 1 1
Datum: 02/02/2018
Izvor:
Link: took part.\" Last such training was in October 2017"""
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - Dokument nije objavljen
Dokument 3 - Dokument nije objavljen
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/информации/слободен-пристап-до-информации-од-јавен-карактер
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
28 Da li je na internet stranici objavljen ažuriran Vodič za SPI? 0 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/информации/слободен-пристап-до-информации-од-јавен-карактер
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
29 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o SPI-ju? 1 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/информации/слободен-пристап-до-информации-од-јавен-карактер
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
30 0 1
Datum: 02/02/2018
Izvor:
Link: however
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - Dokument nije objavljen
Dokument 3 - Dokument nije objavljen
31 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa javnih rasprava? 0 2
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
32 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/закони
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi za javne rasprave? 0 2
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/информации/јавни-повици
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
34 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
35 Da li se javne rasprave održavaju online? 1 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
36 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/mk/контакт
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
37 0 1
Datum: 02/02/2018
Izvor:
Link: however
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
38 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 0 2
Datum: 14/01/2018
Izvor: Facebook
Link: http://mls.gov.mk/mk/контакт
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
39 Da li minsitarstvo ima aktivan Tviter nalog? 0 2
Datum: 14/01/2018
Izvor: Twitter
Link: http://mls.gov.mk/mk/контакт
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
40 Da li su dostupni imovinski kartoni ministara? 1 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://dksk.org.mk/imoti_2/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
41 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 14/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://mls.gov.mk/images/documents/Politika%20na%20integritet_.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
42 Da li je ministarstvo u 2016/2017. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 27/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://mls.gov.mk/mk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
43 Da li je ministarstvo u roku poslalo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 02/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://mls.gov.mk/mk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
44 Da li je ministarstvo u roku poslalo poslednji kvartalni finansijski izvještaj za tekuću godinu? 1 1
Datum: 02/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://mls.gov.mk/mk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
45 Da li je ministarstvo u roku poslalo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 02/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://mls.gov.mk/mk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
46 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 02/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://mls.gov.mk/mk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
47 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 02/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://mls.gov.mk/mk
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A