Back to Top

Makedonija


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:


Ministarstvo informatičkog društva i administracije - Prosječna ocjena otvorenosti: 41.71%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=taxonomy/term/1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=search/node
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
3 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 1 3
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/215
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokument, zatvoreni pdf
Dokument 2 - Dokument nije objavljen
Dokument 3 - Dokument nije objavljen
4 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/4504
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
5 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/files/pdf/dokumenti/Organogram_za_vnatreshna_organizacija_MIOA.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
6 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/271
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
7 Da li je CV ministra objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/4391
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
8 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/215
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
9 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 0 3
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/215
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - Dokument nije objavljen
Dokument 3 - Dokument nije objavljen
10 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti za svaku organizacionu jedinicu? 1 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/files/pdf/dokumenti/Pravilnik%20za%20sistematizacija_MIOA.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokument, zatvoreni pdf
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
11 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/4539
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
12 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 3 3
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/4504
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - #N/A
13 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera (imena i pozicije)? 2 2
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/2558
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - #N/A
14 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/2558
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
15 Da li ministarstvo ima neki dokument (npr. strategiju/pravilnik…) kojim se tretira/reguliše pitanje njegove otvorenosti i transparentnosti? 1 1
Datum: 12/02/2018
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
16 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki? 1 3
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/files/pdf/dokumenti/1.Godisen_Plan_javni_nabavki_2017_53_1.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - Dokument nije objavljen
Dokument 3 - Dokument nije objavljen
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za postupak javnih nabavki? 0 2
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=search/node
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o postupku javnih nabavki? 0 2
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=search/node
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 2
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=search/node
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=search/node
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
21 Da li su na internet stranici dostupni budžeti? 1 3
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/files/pdf/dokumenti/buget_mioa2017.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - Dokument nije objavljen
Dokument 3 - Dokument nije objavljen
22 Da li je na internet stranici objavljen polugodišnji finansijski izvještaj o izvršenju budžeta? 0 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.finance.gov.mk/files/u9/Polugodisen%20izvestaj%20za%20izvrsuvanjeto%20na%20Budzetot%20na%20RM_0.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
23 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni? 0 3
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/4504
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokument, zatvoreni pdf
Dokument 2 - Dokument nije objavljen
Dokument 3 - Dokument nije objavljen
24 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način, uključujući izvore prihoda i rashoda? 1 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/files/pdf/dokumenti/buget_mioa2017_izmeni%20i%20dopolnuvanja.pdf
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
25 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 1 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/2119
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
26 Da li je ministarstvo u 2016/2017. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama, namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum: 12/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mio.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/4504
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
28 Da li je na internet stranici objavljen ažuriran Vodič za SPI? 0 1
Datum: 16/04/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/4504
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
29 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o SPI-ju? 1 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/4504
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
30 Da li je ministarstvo u 2016/2017. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data), namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum: 12/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mio.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
31 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa javnih rasprava? 0 2
Datum: 12/02/2018
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mio.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
32 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o javnim raspravama? 0 2
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi za javne rasprave? 0 2
Datum: 12/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
34 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 1 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: https://ener.gov.mk/default.aspx?item=pub_regulation&subitem=view_reg_detail&itemid=KNDpcXvO3NdR8vnXIc7Xxw==
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
35 Da li se javne rasprave održavaju online? 1 1
Datum: 13/01/2018
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/4539
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
36 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 0 1
Datum: 19/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
37 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju, putem kojeg građani mogu izraziti zabrinutost, ili podnijeti žalbu na rad državnih službenika? 1 1
Datum: 19/01/2018
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mio.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
38 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 19/01/2018
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/mioarm/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
39 Da li minsitarstvo ima aktivan Tviter nalog? 0 2
Datum: 19/01/2018
Izvor: Twitter
Link: http://www.mio.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
40 Da li su dostupni imovinski kartoni ministara? 0 1
Datum: 19/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
41 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 19/01/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mio.gov.mk/?q=node/2735
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
42 0 1
Datum: 12/02/2018
Izvor:
Link: this is under the jurisdiction of the State Commission for Preventing Corruption.\""""
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - Dokument nije objavljen
Dokument 3 - Dokument nije objavljen
43 Da li je ministarstvo u roku poslalo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 0 1
Datum: 12/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mio.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
44 Da li je ministarstvo u roku poslalo poslednji kvartalni finansijski izvještaj za tekuću godinu? 0 1
Datum: 12/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mio.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
45 Da li je ministarstvo u roku poslalo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 12/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mio.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
46 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 12/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mio.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
47 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 12/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://www.mio.gov.mk/
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A