Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Ministarstvo rada i socijalnog staranja - Prosječna ocjena otvorenosti: 67.62%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.minradiss.gov.me/vijesti/181887/Javni-poziv-nevladinim-ogranizacijama-za-predlaganje-jednog-kandidata-kinje-za-clana-icu-radne-grupe-za-izradu-Pravilnika-o.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 0 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.minradiss.gov.me/pretraga?query=plan&siteId=46&contentType=2&searchType=4&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
3 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/planrada/171911/Program-rada-Ministarstva-rada-i-socijalnog-staranja-za-2017-godinu.html, http://www.mrs.gov.me/informacije/planrada/159579/Program-rada-Ministarstva-rada-i-socijalnog-staranja-za-2016-godinu.html, http://www.mrs.gov.me/informacije/planrada/147184/Program-rada-Ministarstva-rada-i-socijalnog-staranja-za-2015-godinu.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - PDF, WORD, HTML
4 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/pretraga?query=kvartalni%20izvje%u0161taj%20o%20radu&siteId=46&contentType=2&searchType=4&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
5 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=195521&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
6 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/organizacija/djelokrugrada
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
7 Da li je CV ministra objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/ministarstvo/ministar
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
8 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/biblioteka/strategije
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
9 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 3 3
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/planrada/171397/IZVJEsTAJ-O-RADU-I-STANJU-U-UPRAVNIM-OBLASTIMA-IZ-NADLEzNOSTI-MINISTARSTVA-RADA-I-SOCIJALNOG-STARANJA-ZA-2016-GODINU.html, http://www.mrs.gov.me/informacije/planrada/159582/Izvjestaj-o-radu-Ministarstva-rada-i-socijalnog-staranja-za-2015-godinu.html, http://www.mrs.gov.me/informacije/planrada/147453/Izvjestaj-o-radu-Ministarstva-rada-i-socijalnog-staranja-za-2014-godinu.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - PDF, WORD, HTML
10 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti za svaku organizacionu jedinicu? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/organizacija
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
11 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/biblioteka/nacrti-zakona
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
12 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 3 3
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=296013&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
13 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera (imena i pozicije)? 2 2
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/zarade
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
14 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/zarade
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
15 Da li ministarstvo ima neki dokument (npr. strategiju/pravilnik…) kojim se tretira/reguliše pitanje njegove otvorenosti i transparentnosti? 0 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://www.minradiss.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
16 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki? 3 3
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/javnenabavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - PDF, WORD, HTML
Dokument 3 - PDF, WORD, HTML
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za postupak javnih nabavki? 1 2
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/javnenabavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokument, zatvoreni pdf
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o postupku javnih nabavki? 0 2
Datum: 26/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/biblioteka/odluke, http://www.mrs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=292050&rType=2&file=Odluka%20o%20%20izboru%20izvo%C4%91a%C4%8Da%20programa%20socijalne%20uklju%C4%8Denosti.docx
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 1 2
Datum: 26/02/2018
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/javnenabavke/163100/Polisa-osiguranja-i-Ugovor-o-odrzavanju.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 26/02/2018
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/javnenabavke
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
21 Da li su na internet stranici dostupni budžeti? 3 3
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/budzet/145980/Budzet-Ministarstva-rada-i-socijalnog-staranja-za-2015-godinu.html, http://www.mrs.gov.me/informacije/budzet/171771/Budzet-Ministarstva-rada-i-socijalnog-staranja-za-2016-godinu.html, http://www.mrs.gov.me/informacije/budzet/171773/Budzet-Ministarstva-rada-i-socijalnog-staranja-za-2017-godinu.html,
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokument, zatvoreni pdf
Dokument 2 - PDF, JPG, skenirani dokument, zatvoreni pdf
Dokument 3 - XLS, XML, CSV, JSON
22 Da li je na internet stranici objavljen polugodišnji finansijski izvještaj o izvršenju budžeta? 0 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/biblioteka?query=izvje%u0161taj%20o%20potro%u0161nji%20sredstava&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
23 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni? 0 3
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/biblioteka?query=zavr%u0161ni%20ra%u010Dun&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - Dokument nije objavljen
Dokument 3 - Dokument nije objavljen
24 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način, uključujući izvore prihoda i rashoda? 0 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/budzet
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
25 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/slobodan
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
26 Da li je ministarstvo u 2016/2017. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama, namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://www.minradiss.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/slobodan
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
28 Da li je na internet stranici objavljen ažuriran Vodič za SPI? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=274519&rType=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokument, zatvoreni pdf
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
29 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o SPI-ju? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/slobodan
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
30 Da li je ministarstvo u 2016/2017. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data), namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 0 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
31 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa javnih rasprava? 2 2
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/javnerasprave?pagerIndex=1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
32 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/slobodan
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi za javne rasprave? 2 2
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/javnerasprave
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
34 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/javnerasprave/178428/IZVJEsTAJ-SA-JAVNE-RASPRAVE-ZA-NACRT-ZAKONA-O-RADU.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
35 Da li se javne rasprave održavaju online? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://www.euprava.me/eparticipacija/lista-javnih-rasprava?pagerIndex=2
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
36 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama ministarstva? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/informacije/133174/Otvoren-E-mail-za-prijavu-gradana.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, WORD, HTML
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
37 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju, putem kojeg građani mogu izraziti zabrinutost, ili podnijeti žalbu na rad državnih službenika? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: ttp://www.mrs.gov.me/informacije/133174/Otvoren-E-mail-za-prijavu-gradana.html
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
38 Da li ministarstvo ima aktivan Fejsbuk nalog? 2 2
Datum: 23/02/2018
Izvor: Facebook
Link: https://www.facebook.com/MinistarstvoRadaISocijalnogStaranja/posts/1532791123486158, https://www.facebook.com/MinistarstvoRadaISocijalnogStaranja?ref=hl
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
39 Da li minsitarstvo ima aktivan Tviter nalog? 1 2
Datum: 23/02/2018
Izvor: Twitter
Link: https://twitter.com/CGMRSS/with_replies
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
40 Da li su dostupni imovinski kartoni ministara? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://portal.antikorupcija.me:9100/acamPublic/izvestajDetails.htm?parent=pretragaIzvestaja&izvestajId=17719
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
41 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 0 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Veb stranica
Link: http://www.mrs.gov.me/pretraga?query=plan%20integriteta&siteId=46&contentType=2&searchType=4&sortDirection=desc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Dokument nije objavljen
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
42 Da li je ministarstvo u 2016/2017. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://www.minradiss.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
43 Da li je ministarstvo u roku poslalo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://www.minradiss.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
44 Da li je ministarstvo u roku poslalo poslednji kvartalni finansijski izvještaj za tekuću godinu? 0 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://www.minradiss.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
45 Da li je ministarstvo u roku poslalo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://www.minradiss.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
46 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 0 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://www.minradiss.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A
47 Da li ministarstvo koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 0 1
Datum: 23/02/2018
Izvor: Upitnik
Link: http://www.minradiss.gov.me/ministarstvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - #N/A
Dokument 2 - #N/A
Dokument 3 - #N/A