Back to Top

Bosna i HercegovinaFederalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - Prosječna ocjena otvorenosti: 49.44%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2Gu5gWm
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2EmmBCX
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
3 Da li su godišnji planovi rada objavljeni na internet stranici? 2 3
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2LgavfU, https://bit.ly/2rI2F5X
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Nije objavljen
4 Da li je posljednji kvartalni/polugodišnji izvještaj o radu objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2Emo8ZJ
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
5 Da li je organogram objavljen na internet stranici? 0 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2QNPtu9
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
6 Da li je djelokrug objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2EuyJm6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
7 Da li je CV ministra objavljen na internet stranici? 1 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2BfkY6x
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
8 Da li su aktuelne strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://bit.ly/2ClVeHv, http://bit.ly/2CjYkM4, http://bit.ly/2LobM4H, http://bit.ly/2A827e3
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
9 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 2 3
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2RURu53, https://bit.ly/2zWnYoJ
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - Nije objavljen
10 Da li na internet stranici postoji opis nadležnosti za svaku organizacionu jedinicu? 1 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2QNPtu9
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
11 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona? 1 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2Qrxtqa
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
12 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima i kontaktima? 0 3
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2QNPtu9
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - N/A
13 Da li je na internet stranici objavljen spisak javnih funkcionera (imena i pozicije)? 2 2
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2BfkY6x, https://bit.ly/2SEVlDs
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 3 - N/A
14 Da li je na internet stranici objavljena informacija o zaradama javnih funkcionera? 0 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2Gu5gWm
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
15 Da li Vlada ima neki dokument (npr. strategiju/pravilnik…) kojim se tretira/reguliše pitanje njene otvorenosti i transparentnosti? 1 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Upitnik, Veb stranica
Link: http://bit.ly/2LcelXg, http://bit.ly/2Luf1Yo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
16 Da li su na internet stranici objavljeni planovi javnih nabavki? 1 3
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2UIuvvM
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
17 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi za postupak javnih nabavki? 0 2
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2EtiOV9
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
18 Da li se na internet stranici objavljuju odluke o postupku javnih nabavki? 2 2
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2EtiOV9
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
19 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori o javnim nabavkama? 0 2
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://bit.ly/2EtiOV9
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
20 Da li se na internet stranici objavljuju aneksi ugovora o javnim nabavkama? 0 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://bit.ly/2EtiOV9
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
21 Da li su na internet stranici dostupni budžeti? 2 3
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2EtIAZ9, https://bit.ly/2EhIhzV
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 3 - Nije objavljen
22 Da li je na internet stranici objavljen polugodišnji finansijski izvještaj o izvršenju budžeta? 0 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2Emo8ZJ
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
23 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni? 0 3
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2Emo8ZJ
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - Nije objavljen
Dokument 3 - Nije objavljen
24 Da li je budžet predstavljen na internet stranici na sveobuhvatan način, uključujući izvore prihoda i rashoda? 0 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2EtIAZ9, https://bit.ly/2EhIhzV
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
25 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 0 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2Gc37Dr
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
26 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti slobodnog pristupa informacijama, namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 1 1
Datum: 12/19/2018 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
27 Da li su na internet stranici objavljene informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup? 0 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2Gc37Dr
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
28 Da li je na internet stranici objavljen ažuriran Vodič za SPI? 0 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2Gc37Dr
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski nepretraživ (jpg, skenirani dokument, zatvoreni pdf)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
29 Da li se na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o SPI-ju? 1 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2Px64hn
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
30 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama iz oblasti otvorenih podataka (open data), namijenjenih za svoje službenike i namještenike? 1 1
Datum: 12/19/2018 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
31 Da li su na internet stranici objavljeni izvještaji sa javnih rasprava? 0 2
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://bit.ly/2GglOWy
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
32 Da li na internet stranici postoji zasebna rubrika sa svim relevantnim informacijama o javnim raspravama? 2 2
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2EqxqER
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
33 Da li su na internet stranici objavljeni pozivi za javne rasprave? 2 2
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2EqxqER
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
34 Da li se u izvještajima sa javnih rasprava nalaze odgovori i objašnjenja na komentare i sugestije? 0 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: https://bit.ly/2EqxqER
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
35 Da li se javne rasprave održavaju online? 0 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://bit.ly/2EqxqER
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
36 Da li su na internet stranici dostupna uputstva na koji način građani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Vlade? 0 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://bit.ly/2EfPSiu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nije objavljen
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
37 Da li na internet stranici postoji direktni onlajn kanal za komunikaciju, putem kojeg građani mogu izraziti zabrinutost, ili podnijeti žalbu na rad državnih službenika? 0 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: http://bit.ly/2EfPSiu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
38 Da li Vlada ima aktivan Fejsbuk nalog? 1 2
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Facebook
Link: http://bit.ly/2Bp2Mb1
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
39 Da li Vlada ima aktivan Tviter nalog? 0 2
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Twitter
Link: http://bit.ly/2RRRJhn
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
40 Da li su dostupni imovinski kartoni ministara? 0 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
41 Da li je na internet stranici objavljen Plan integrieta (ili neki drugi antikorupcijski dokument koji podrazumijeva mjere za prevenciju i eliminaciju različitih oblika koruptivnog i neetičnog ponašanja unutar institucije)? 1 1
Datum: 12/13/2018 |
Izvor: Veb stranica
Link: http://bit.ly/2LcelXg, http://bit.ly/2PAFUu6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Elektronski pretraživ (pdf, word, html)
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
42 Da li je ministarstvo u 2017/2018. godini organizovalo ili učestvovalo u treninzima/ obukama/radionicama na neku od antikorupcijskih tema poput konflikta interesa/prevencije korupcije/zviždača? 0 1
Datum: 12/19/2018 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
43 Da li je ministarstvo u roku poslalo Vladi izvještaj o realizaciji svog programa rada za prošlu godinu? 1 1
Datum: 12/19/2018 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
44 Da li je ministarstvo u roku poslalo poslednji kvartalni finansijski izvještaj za tekuću godinu? 1 1
Datum: 12/19/2018 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
45 Da li je ministarstvo u roku poslalo godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu? 1 1
Datum: 12/19/2018 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
46 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih programa rada? 1 1
Datum: 12/19/2018 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A
47 Da li Vlada koristi indikatore učinka pri izradi svojih godišnjih izvještaja o radu? 1 1
Datum: 12/19/2018 |
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N/A
Dokument 2 - N/A
Dokument 3 - N/A