Back to Top

Crna Gora


Izaberite instituciju za koju
želite vidjeti detaljne rezultate:Vlada Crne Gore - Prosječna ocjena otvorenosti: 81.79%

Za pitanja je moguće osvojiti 0, 1,2 ili 3 boda. Za dodatna obrazloženja, informacije o otvorenosti podataka ili da biste saznali iz kojeg izvora određena informacija dolazi, kliknite na indikator.

br. Indikator Ocjena Max.Ocjena
1 Da li postoji zvanicna internet stranica i da li je ažurirana? 3 3
Datum: 10/20/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/toXSLR
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
2 Test pretrage Internet stranice - pretraga prema frazi sa naslovne stranice 1 2
Datum: 10/20/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/zelNwu
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
3 Da li su organogram, djelokrug i biografije objavljeni na internet stranici Vlade? 3 3
Datum: 10/20/2016
Izvor: Veb stranica
Link: Organogram: https://goo.gl/ufE8L1, Scope of work: https://goo.gl/C4cRW1, Resumes: https://goo.gl/hVg7SQ
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 3 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
4 Da li je objavljen Poslovnik/Zakon Vlade na internet stranici? 1 1
Datum: 10/20/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/oQe60W
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
5 Da li je Godišnji plan rada objavljen na internet stranici? 3 3
Datum: 10/20/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/1v2cQF
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 3 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
6 Da li su izvještaji o radu objavljeni na internet stranici? 1 3
Datum: 10/20/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/Zf5Vay (2015)
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
7 Da li su strategije objavljene na internet stranici? 1 1
Datum: 10/20/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/M4hxP4
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
8 Da li je na internet stranici dostupan dnevni red za narednu sjednicu Vlade? 3 3
Datum: 10/20/2016
Izvor: Veb stranica/Upitnik
Link: https://goo.gl/28JJp9 (2014), https://goo.gl/LPp25P (2015), https://goo.gl/DMAHfK (2016)
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - .xls (excel), .doc (word)
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
9 Da li se na internet stranici objavljuju dokumenta sa sjednice Vlade? 3 3
Datum: 10/20/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/uGy0aQ (2014), https://goo.gl/tqFR6R (2015), https://goo.gl/EuT22F (2016)
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
10 Da li se na internet stranici objavljuju zapisnici sa sjednica Vlade? 0 3
Datum: 10/20/2016
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
11 Da li se na internet stranici objavljuju saopštenja za javnost i informacije o pres konferencijama nakon sjednica Vlade? 3 3
Datum: 10/20/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/3wgG4G (2014), https://goo.gl/VeZYFI (2015), https://goo.gl/4YG9oV (2016)
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
12 Da li se na internet stranici objavljuju nacrti i predlozi zakona i drugih propisa? 1 1
Datum: 10/20/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/pxTcnb
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
13 Da li je na internet stranici objavljen spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službenickim i namještenickim zvanjima? 2 2
Datum: 10/28/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/REu5b6
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 3 - N / A
14 Da li su objavljene informacije o imenima, zaradama i kontaktima javnih funkcionera? 3 3
Datum: 10/28/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/OOxWuW (names), https://goo.gl/I4KKmo (salaries), https://goo.gl/Vi10jg (contacts)
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 3 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
15 Da li je plan javnih nabavki objavljeni na internet stranici? 0 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/6WCdvo
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
16 Da li se na internet stranici objavljuju pozivi i odluke na postupak javnih nabavki? 2 2
Datum: 10/31/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/er4tW5 (calls); https://goo.gl/3jrebo (decisions)
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 3 - N / A
17 Da li se na internet stranici objavljuju ugovori i aneksi na postupak javnih nabavki? 1 2
Datum: 10/31/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link: https://goo.gl/gnH7OD (contract);
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - N / A
18 Da li su informacije o ugovorima dostupne jvnosti preko on line portala? 1 1
Datum: 10/28/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/KvTh0y
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
19 Da li je za velike javne nabavke (>0.5% of GDP) predvidena zakonska procedura koja osigurava kompetitivno nadmetanje? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Izvještaj komisije za kotrolu javnih nabavki, Zakon i Upitnik nadležnom organu
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
20 Da li je pregovaracki postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje ogranicen iskljucivo na precizno definisane uslove, na primjer kada je ponudac jedini izvor koji pruža odredenu usluge ili pribavlja odredenu tehniku? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
21 Da li ponudaci kojima nije dodjeljena javna nabavka mogu da iniciraju zvanicnu reviziju odluke o izboru najpovoljnije ponude? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
22 Da li je kompanijama koje su osudene za mito zabranjeno ucešce u buducim javnim pozivima za javne nabavke? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Zakon o javnim nabavkama
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
23 Da li je gradanima omogucen pristup pravnim propisima koji regulišu pitanja javnih nabavki? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Veb stranica organa za javne nabavke, Upitnik organu za javne nabavke
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
24 Da li gradani imaju pristup odlukama (rezultatima nadmetanja) o dodjeli velikih javnih nabavki? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Veb stranica organa za javne nabavke, Upitnik organu za javne nabavke
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
25 Da li su na internet stranici dostupni budžeti? 0 3
Datum: 10/31/2016
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
26 Da li je objavljen "budžet za gradane"? 0 1
Datum: 11/16/2016
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
27 Da li je objavljen polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta? 0 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
28 Da li su na internet stranici dostupni završni racuni? 0 3
Datum: 10/31/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/gEzkjM (2015), https://goo.gl/jimJ3W (2014), https://goo.gl/CtmmGP (2013).
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - Nema podataka
Dokument 3 - Nema podataka
29 Da li na internet stranici postoje razumljive i sveobuhvatne informacije o budžetu (tabelarni i narativni prikaz)? 0 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Veb stranica
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
30 Da li se objavljuje godišnji izvještaj o javnom dugu? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/zC1SGr
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
31 Koliko je razvijena zakonska osnova za budžetsku transparentnost – ucešce javnosti u kreiranju budžeta, objavljivanje budžeta i objavljivanje završnog racuna? 2 3
Datum: 12/7/2016
Izvor: Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, poslovnik Parlamenta i Vlade.
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
32 Da li je zakonom utvrden rok do kog vlada mora da usvoji Predlog Zakona o budžetu? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, poslovnik Parlamenta i Vlade.
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
33 Da li je predlog zakona o budžetu podnijet Parlamentu dovoljno unaprijed, kako bi se Parlamentu omogucilo da ga razmotri na valjan nacin (3 mjeseca prije pocetka fiskalne godine)? 0 1
Datum: 11/16/2016
Izvor: Sjednica Vlade/Veb stranica/Upitnik
Link: https://goo.gl/vuZhAp
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
34 Da li Predlog Zakona o budžetu ili propratna budžetska dokumentacija sadrži troškove koji su klasifikovani po potrošackim jedinicama, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Budžet
Link: https://goo.gl/AexmMc
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
35 Da li postoje detaljne informacije o nivou i strukturi javnog duga, servisiranju duga, kao i kako se upravlja dugom? 3 3
Datum: 10/31/2016
Izvor: Budžet, Završni racun
Link: https://goo.gl/zC1SGr
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
36 Da li je pravo na slobodan pristup informacijama (SPI) regulisano posebnim zakonom? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
37 Da li Zakon propisuje detaljan sadržaj vodica za SPI? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
38 Da li Zakon propisuje da svaki organ vlasti odredi lice koje je zaduženo za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
39 Da li je Zakonom propisana obaveza izrade izvještaja o sprovodenju Zakona od strane institucije koja je obveznik Zakona? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
40 Da li Zakon propisuje proaktivno objavljivanje informacija na internet stranicama institucija? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
41 Da li Zakon jasno definiše instituciju koja prati spovodenje Zakon i njene nadležnosti? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
42 Da li su podnosioci zahjeva za SPI u obavezi da navedu razloge za pristup informaciji? 0 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
43 Da li postoji razuman, maksimalni rok za odgovaranje na zahtjeve za SPI? 2 2
Datum: 10/31/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
44 Da li su odluke institucije koja prati sprovodenje Zakona pravno obavezujuce? 1 1
Datum: 11/29/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
45 Da li su organi vlasti u obavezi da naprave i ažuriraju liste registara dokumenata koji su u posjedu tog konkretnog organa i da li su u obavezi da ih objavljuju? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
46 Da li se pravo na SPI primjenjuje na državna preduzeca (preduzeca koja su vecinskom vlasništvu države ili pod kontrolom države)? 1 1
Datum: 10/31/2016
Izvor: Zakon o SPI
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
47 Da li Vlada objavljuje liste registara dokumenata koji su u njenom posjedu? 0 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Veb stranica i SPI vodic
Link: https://goo.gl/l0yFNi
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
48 Da li je uspostavljena obuka ili vodic koji je namijenjen državnim službenicima u Vladi, u cilju obucavanja pristupa podacima koji se javno objavljuju shodno Zakonu o SPI, kao i preuzimanja ostalih obaveza koje predvida taj Zakon? 1 1
Datum: 11/16/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
49 Da li se na internet stranici nalaze kontakt podaci službenika zaduženog za SPI? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Veb stranica
Link: https://goo.gl/TSpLFX
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
50 Da li postoji pravni akt koji reguliše ucešce gradana u proces kreiranja i donošenja politika? 1 1
Datum: 11/16/2016
Izvor: Zakon ili propis/Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
51 Da li je obavezno organizovanje javnih rasprava prilikom izrade novih Nacrta Zakona? 1 1
Datum: 11/16/2016
Izvor: Zakon ili propis/Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
52 Da li postoji mehanizam putem kojeg gradani i zainteresovane strane mogu preispitati odluke (nacrte Zakona) u slucaju kada proces javnih rasprava nije sproveden po proceduri? 1 1
Datum: 11/16/2016
Izvor: Zakon ili propis/Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
53 Da li postoje mehanizmi putem kojih gradani mogu da izraze zabrinutost ili podnesu žalbu u vezi sa odlukama i akcijama Vlade? 1 1
Datum: 11/16/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
54 Da li Vlada ima strategiju ili plan u cilju razvijanja kapaciteta državnih službenika za korišcenje društvenih mreža, kao dio njihovih službenih zadataka? 0 1
Datum: 11/16/2016
Izvor: Veb stranica, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
55 Da li Vlada ima aktivan Fejsbuk ili Tviter nalog? 2 2
Datum: 11/1/2016
Izvor: Fejsbuk i Tviter
Link: https://goo.gl/i4kemV
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
56 Da li postoji Eticki kodeks i da li je objavljen? 2 2
Datum: 11/1/2016
Izvor: Veb stranica i Upitnik
Link: https://goo.gl/WhepJM
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - PDF, JPG, skenirani dokumenti…
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
57 Da li se Etickim kodeksom regulišu pitanja konflikta interesa, upotrebe državne svojine, poklona i usluga, i politicke aktivnosti? 0 4
Datum: 11/16/2016
Izvor: Eticki kodeks
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
58 Da li postoje jasni mehanizmi za pracenje sprovodenja Etickog kodeksa? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Eticki kodeks, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
59 Da li se Etickim kodeksom definišu procedure koje se bave kršenjem Kodeksa? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Eticki kodeks
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
60 Da li je lobiranje regulisano zakonom? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
61 Da li je sacinjavanje registra lobista obavezno? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
62 Da li postoji nezavisno tijelo koje vodi registar lobista? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Zakon, Upitnik nadležnom organu
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
63 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o imovini? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Veb stranica nadležnog organa, Imovinski karton
Link: https://goo.gl/k66VuM
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
64 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o izvorima prihoda? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Veb stranica nadležnog organa, Imovinski karton
Link: https://goo.gl/k66VuM
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
65 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o iznosu prihoda? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Veb stranica nadležnog organa, Imovinski karton
Link: https://goo.gl/k66VuM
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
66 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o neplacenom radu kod vršenja drugih javnih poslova? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Veb stranica nadležnog organa, Imovinski karton
Link: https://goo.gl/k66VuM
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
67 Da li postoji zakonska obaveza objavljivanja informacija o poklonima? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Veb stranica nadležnog organa, Imovinski karton
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - Nema podataka
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
68 Da li u imovinskim kartonima postoje informacije o dugovima i potraživanjima? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Veb stranica nadležnog organa, Imovinski karton
Link: https://goo.gl/k66VuM
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
69 Da li su propisane prekršajne kazne zbog prijavljivanja netacnih informacija? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
70 Da li su propisane kazne u slucaju kašnjenja sa podnošenjem imovinskih kartona? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
71 Da li postoji procedura cuvanja sadržaja imovinskih kartona u elektronskoj formi? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
72 Da li su podaci u imovinskim kartonima organizovani i struktuirani? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Imovinski karton
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
73 Da li su imovinski kartoni javnih funkcionera javno dostupni? 2 2
Datum: 11/1/2016
Izvor: Zakon/Veb stranica
Link: https://goo.gl/Ao6i7Y
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - csv, json
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
74 Da li je propisana forma za izvještaje ministarstava vladi? 0 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Zakon, Poslovnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
75 Da li se Poslovnikom/Zakonom o Vladi preciziraju vrste informacija, koje se moraju nalaziti u ministarskim izvještajima o radu? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Poslovnik/Zakon
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
76 Da li postoji procedura po kojoj ministarstva mogu da prijavljuju dostignuca i nedostatake Vladi u vezi sa sprovodenjem politika? 1 1
Datum: 11/1/2016
Izvor: Poslovnik, Zakon o Vladi, Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
77 Da li postoji tijelo u okviru Generalnog sektretarijata Vlade za strateško planiranje vladinih politika? 1 1
Datum: 11/16/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
78 Da li Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore ili tijelo u sastavu sekretarijata, sprovodi bilo koju vrstu ex-post evaluacije efikasnosti politika i programa Vlade? 1 1
Datum: 11/16/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
79 U kojoj mjeri Vlada radi procjenu mogucih uticaja postojecih i pripremljenih pravnih akata (analiza efekata propisa - RIA)? 2 3
Datum: 11/16/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
80 Da li RIA proces obezbjeduje participaciju, transparentnost i ocjenu kvaliteta? 3 3
Datum: 11/16/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
81 Da li postoji interni dokument koji reguliše monitoring i evaluaciju rada u realizaciji programa i projekata Vlade? 1 1
Datum: 11/16/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A
82 Da li Vlada koristi indikatore za pracenje ucinaka politika i uticaja reformskih programa i planova? 1 1
Datum: 11/16/2016
Izvor: Upitnik
Link:
Otvorenost podataka:
Dokument 1 - N / A
Dokument 2 - N / A
Dokument 3 - N / A